Blogit

Väestörekisterikeskuksen palvelut laajenevat

Lea Krohns Julkaisupäivä 4.9.2017 13.00 Blogit

Rakenteilla olleen suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja hallinnon tietotarpeisiin perustettiin vuonna 1969 valtakunnallinen atk-pohjainen väestön keskusrekisteri ja Väestörekisterikeskus. Monelle ohikulkijalle Väestörekisterikeskuksen näkyvin osa on Helsingin Lintulahdessa viraston seinällä oleva valotaulu, joka kertoo, montako meitä täällä Suomessa on. Väestörekisterikeskus ei kuitenkaan ole olemassa vain syntymien, kuolemien ja muuttojen rekisteröimistä varten, vaan nykyinen Väestörekisterikeskus on toimenkuvaltaan varsin laaja ja edelleen kasvava organisaatio.

Väestörekisterikeskuksen palvelut tänään

Nykyisen hallituksen ohjelmassa korostuu hallinnon tuottavuus ja tehokkuus. Keskeinen tavoite on yhteiskunnan digitalisoinnin ja sähköisen asioinnin edistäminen toimintatapojen asiakaslähtöisen uudistamisen ja teknologian hyödyntämisen kautta. Tässä Väestörekisterikeskuksella on merkittävä ja kasvava rooli, koska kaikki sen vastuulla olevat tehtävät – väestötiedot, varmentaminen, vaalitehtävät ja sähköisen asioinnin tukipalvelut – ovat olennaisia tehtäviä digitalisoinnin edistämisessä.

Ylläpidämme ja kehitämme väestötietojärjestelmää, Suomen tärkeintä perusrekisteriä, ja tarjoamme siihen pohjautuvia tietopalveluja viranomaisille ja yrityksille. Reaaliaikainen väestötieto, sen saatavuus ja laatu ovat edellytys yhteiskunnan tärkeiden toimintojen sujuvuudelle.

Vastaamme varmennetun sähköisen asioinnin tuottamisesta. Varmenteemme takaavat turvallisen ja sujuvan sähköisen asioinnin ja työskentelyn mm. julkisessa hallinnossa ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla.

Tuotamme ja kehitämme kansalaisten, julkisen hallinnon ja yritysten käyttöön Suomi.fi-palveluja, jotka ovat pohjana julkisten sähköisten asiointipalveluiden toteuttamiselle ja suomalaisen yhteiskunnan digitalisoinnille.

Vaalitehtävistä vastuullamme ovat mm. äänioikeus- ja ehdokasrekisterien luominen, äänioikeusilmoitusten lähettäminen ja äänestyspaikkapalvelun tuottaminen.
Jo nyt Väestörekisterikeskuksen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kehittämät ja tuottamat palvelut muodostavat luotettavan ja turvallisen kansallisen digitaalisten palveluiden alustan. Sen päälle hallinto ja muut yhteiskunnan toimijat ovat rakentaneet ja tulevat rakentamaan omia kasvavia digitaalisia palveluitaan. Yhteiskunnalle kaikkien näiden palvelukokonaisuuksien häiriötön ja sujuva toiminta on elintärkeää. Siksi jatkuva palvelukyky ja toimintavarmuus ovat palveluidemme tinkimätön perusta.

VRK:n uudistuminen jatkuu

Väestörekisterikeskusta arvostetaan ja palveluihimme luotetaan. Meille annetut tehtävät ja niiden menestyksekäs hoito ovat tarjonneet hoidettavaksemme yhä uusia kokonaisuuksia.

Viime vuonna saimme vastuullemme sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuottamisen, joka koostuu Suomi.fi-palvelukokonaisuudesta ja sitä tukevista tehtäväsiirroista muilta viranomaisilta.

Tänä vuonna on selvitetty valtiovarainministeriön hallinnonalalla julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaukseen ja kehittämiseen liittyvien tehtävien uudelleen järjestelyjä. Suunnitteilla onkin eräiden valtiovarainministeriön julkisen hallinnon ICT-tehtävien siirtäminen Väestörekisterikeskuksen hoidettavaksi. Lisäksi on esitetty Kansalaisneuvonnan siirtoa Väestörekisterikeskuksen vastuulle. Jo alkuvuodesta Väestörekisterikeskus sai merkittäviä toteutusvastuita valtiovarainministeriön YTI-hankkeessa, jonka tavoitteena on yhteisen tiedonhallinnan kehittäminen.

Selvitettävänä ovat myös maistraattien organisointivaihtoehdot. Tätä koskevat linjaukset on tarkoitus tehdä loppuvuodesta. Esillä on yhtenä vaihtoehtona ollut maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen yhdistäminen. Tällä hetkellä Väestörekisterikeskus tuottaa yhteistyössä maistraattien kanssa väestörekisteritiedot ja toimintojen yhdistäminen voisi arvioiden mukaan vauhdittaa laajemminkin digitaalisten palveluiden kehittämistä.

Näyttääkin vahvasti siltä, että jo lähiaikoina Väestörekisterikeskus tukee ja edistää entistä vahvemmin julkisen hallinnon uudistumista, tietohallinnon yhteentoimivuutta ja tehokasta tiedonhallintaa digitalisaation avulla.

Digitalisoimme yhteiskuntaa - Yhdessä onnistumme

Väestörekisterikeskuksen palveluita käyttävä asiakaskunta ja yhteistyöverkostot ovat laajat. Asiakasnäkökulman rinnalla arvoissamme korostuvat rohkeus uudistaa ja uudistua. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme ja arvioimme säännöllisesti asiakkaidemme tyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta. 

Osana strategiaa pohdimme myös yhdessä koko henkilöstön kanssa sitä, kuinka tuotamme asiakkaillemme parempaa, helpompaa ja yhtenäisempää palvelua ja mitä tämä edellyttää meiltä jokaiselta. Tätä varten on videohaastateltu muutamia tärkeitä asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme aidon palautteen saamiseksi ja toimintamme kehittämiseksi. Yhteinen keskustelu näistä asioista on tärkeää, koska palveluidemme perusta on asiakkaiden tarpeiden ymmärrys ja hyvä yhteistyö palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa.

 

Kirjoittaja on Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja.