Blogit

Blogit

Utvecklingen av digitala färdigheter förutsätter koordinering - utbildning ger tips om hur kommunernas digitala stöd kan ordnas

Mirva Gullman Julkaisupäivä 9.3.2022 20.53 Blogit

Vad är kommunens digitala stöd? Är det handledning i användningen av kommunens digitala tjänster för kommuninvånarna, handledning i mötessystem för nya kommunfullmäktigeledamöter eller att tillsammans med en arbetskamrat bekanta sig med applikationer för kommunens fastighetsskötsel? Kommunens digitala stöd är allt detta och mycket mer. Alla behöver digitalt stöd och nästan alla anställda i kommunen ger det också. Även om var och en kan fungera som digital stödjare ska kommunerna och andra organisationer förhålla sig systematiskt och målmedvetet till det digitala stödet.  Det är allas vår sak att främja digitala färdigheter och därför är det viktigt att man också inom kommunernas förvaltning förstår dess betydelse.

Kommunerna är sinsemellan olika i fråga om storlek och organisation. Det finns inte heller en modell för att ordna digitalt stöd som lämpar sig för alla. En del av kommunens digitala stöd är riktat till kommuninvånare, lokala företag och samfund. En del genomförs internt som digitalt stöd mellan anställda och förtroendevalda, precis som i vilken organisation som helst.

När organiseringen av kommunens digistöd planeras lönar det sig att börja med att identifiera befintligt digitalt stöd: vem ger det i den egna kommunen och till vem, och i hurdana situationer och ärenden? Hurdant digitalt stöd når till exempel Lotta och Christophe i exemplen nedan?

Småbarnsmamman Lotta, som arbetar som forskare, främjar kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter i kommunfullmäktige och -styrelsen. Vardagen är hektisk och det finns ingen tid för onödigt springande. Utöver dagarbetet fylls kvällarna av möten. Det skulle också vara trevligt att umgås med familjen. Snabbmeddelandetjänster, delad kalender och distansmöten underlättar vardagen.

Företagaren Christophe, som har franska som modersmål, vill erbjuda invånarna i sin hemstad läckra stunder i sitt konditori. Företagsverksamheten är förknippad med olika tillstånd och hygienkrav, utan att glömma ekonomiförvaltning och marknadsföring. Språket orsakar ibland problem, men vid behov kan till exempel myndighetsärenden skötas med hjälp av översättningstjänster på nätet eller med hjälp av företagets anställda.

Tillsammans med kommunernas experter och med stöd av HAUS utvecklingscentral genomförde vi en utbildning som erbjuder kommunernas förvaltning tips för att ordna digitalt stöd. I utbildningen har man samlat perspektiv och praktisk information om ordnandet av kommunernas digitala stöd. Den primära målgruppen för utbildningen är personer som arbetar inom kommunernas förvaltning, men den kan studeras av vem som helst som är intresserad.

Resan till ett framgångsrikt främjande av digitala färdigheter i alla kommuner har dock bara börjat - lärdomar och kompetens behövs fortfarande. Vi inom Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas digitala stöd fortsätter arbetet genom att genomföra inlärningscirklar. De riktar sig till kommunernas förvaltning och deras mål är att dela god praxis och goda erfarenheter om ordnande av digitalt stöd och främjande av digitala färdigheter mellan kommunerna. Tipsa en representant för din kommun!

Läs mer och anmäl dig till kommunernas inlärningscirklar för digitalt stöd >>

Mirva Gullman


Mirva Gullman arbetar vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att utveckla digitalt stöd

Blogg på finska >>

Mirva Gullman Ruotsiksi blogi digituki

Suomen väkiluku 5 629 543