Blogit

Blogit

Tulevaisuutta luotaava virasto on askeleen edellä

Eetu Jokela Julkaisupäivä 6.3.2020 10.22 Blogit

Hyvää tulevaisuuspäivää! Tänään perjantaina 6.3. vietettävänä valtakunnallisena tulevaisuuspäivänä on hyvä pohtia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja jopa utopioita. Vaikka uusi Digi- ja väestötietovirasto aloitti työnsä vasta vuoden alussa, on viraston hyvä pitää katse myös tulevaisuudessa. DVV:llä on merkittävä rooli kaikkien suomalaisten ja yhteiskunnan digitalisaation ajurina. DVV:n henkilöasiakkaille tarjoamia palveluita käyttävät jossain elämäntilanteessaan kaikki suomalaiset ja DVV:n sähköisen asioinnin tukipalveluita hyödynnetään laajasti maamme julkisella sektorilla.

Jotta palvelut kehittyisivät asiakkaiden tarpeiden mukana, on viraston pohdittava jatkuvasti yhteiskunnan tulevaisuuden suuntaa. Mihin suuntaan sähköistä asiointia ja esimerkiksi edunvalvonnan palvelutarjontaa on kehitettävä, kun maamme väestö ikääntyy varsin nopeasti? Tulevaisuuden trendejä seuraamalla virasto voi vastata myös suurempiinkin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Miten virastomme voisi auttaa yhteiskuntamme suurta muutosta ekologisesti kestävämmäksi?

DVV:ssä tulevaisuuden kehityskulkuja seurataan mm. tekemällä yhteistyötä korkeakoulujen ja muiden tutkimusta tekevien tahojen kanssa. Yksi tällaisen työn toimintatapa on ollut yhteistyö Aalto-yliopiston AaltoThesis-ohjelman kanssa, jossa Aallon opiskelijat tekevät tutkimusta DVV:n tehtäväkenttään liittyen.

Ohjelmassa mukana oleva muotoilun opiskelija Ming Unn Andersen järjesti DVV:ssä pienimuotoisen työpajan siitä, millaisia sosiaaliset ja poliittiset virtaukset vaikuttavat Suomi.fin tulevaisuuteen vuonna 2035. Spekulatiivisen muotoilun menetelmillä harjoiteltiin mielikuvituksen käyttöä ja toisen ihmisen rooliin asettautumista. Enemmän kuin lopullisia vastauksia, harjoitus tuotti kysymyksiä, joiden avulla voidaan pohtia miten tässä hetkessä tehtävät valinnat vaikuttavat tulevaisuudessa. Ja miten pian 2035 koittaakaan!

Virastotasolla totta kai tärkeimpiä tulevaisuustyön etappeja ovat lähimpään tulevaisuuteen ulottuvat, varsin konkreettiset tavoitteet. Virastolla ja sen työntekijöiden on kuitenkin hyvä miettiä myös utopioita – visioita ihanteellisesta asiantilasta. Utopioita on monenlaisia: DVV:n tapauksessa ne voivat olla niinkin yksinkertaisia kuin saumattomasti yli organisaatiorajojen liikkuvat terveystiedot tai läheisen kuolemaan liittyvä byrokratian karsiminen viranomaisten tiedonvaihtoa parantamalla, kuten DVV:n pääjohtaja Janne Viskari kirjoittaa Hybris-lehdessä.

Näin tulevaisuuden visiointi, ennakointi ja ymmärtäminen auttavat täyttämään DVV:täkin tärkeimmän tehtävänsä: tarjota ajanmukaisia palveluita oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tulevaisuuden ymmärtäminen on myös asiakkaan ymmärtämistä.

 

Joonas Aitonurmi & Eetu Jokela

Kirjoittavat koordinoivat DVV:n tutkimus- ja korkeakouluyhteistyötä

Suomen väkiluku 5 629 720