Blogit

Blogit

Testiaineistopalvelu palvelunkehityksen tueksi

Monica Uusiniemi Julkaisupäivä 18.6.2019 9.05 Blogit

Kesäkuun puolivälin tienoilla potkaistiin käyntiin Väestörekisterikeskuksen, Patentti- ja rekisterihallituksen, Maanmittauslaitoksen sekä Verohallinnon yhteishanke, jossa muodostetaan yhteneväinen, monimuotoinen sekä turvallinen testiaineisto digitaalisten palveluiden kehittämisen tueksi.

Tämä hanke perustuu visioon (lataa visiokuva pdf-muodossa tästä), jossa tavoitteena on muodostaa suomalainen testaus- ja laadunvarmistustoimintaa tukeva palvelu.

Tällä hetkellä testiaineistojen muodostaminen palvelujen testaamista varten on vaikeaa ja haastavaa samalla kun paine turvalliseen testaamiseen kasvaa. Nykytilanteessa asiakkaan pitää tietää miten toimia, jotta saa useammalta kuin yhdeltä perustietovarannon tietopalvelulta tarvittavat yhteneväiset testauspalvelut ja aineistot käyttöönsä – jatkossa asiakas voidaan ohjata ns yhdelle luukulle riippumatta siitä kuinka tietoinen hän on virastojen tietopalveluista ja heidän testauspalveluistaan.

Mistä on kyse?

Testauspalvelua kehittävä hanke on jatkoa vuonna 2018 läpiviedylle selvitys- ja kokeiluhankkeelle, jonka yhteenvedon voi käydä lukemassa Confluence-alustalta. Tavoite testiaineiston laajuudelle on luoda laajuudeltaan Tampereen kokoluokan (esimerkkivertaus) testiaineisto joka koostuu testihenkilöistä ja tämän kokoisen yhteisön rakennukset ja kiinteistöt, yhteisöt ja yritykset niissä monimuotoisissa muodoissaan ja tiloissaan kuin mitä vastaavan kokoisessa aineistossa on. Aikataulullisesti on tavoitteena saada testiaineistopalvelu pilottikäyttöön H1/2020. Hankkeen on tarkoitus alun jälkeen laajentua moneen suuntaan – siksi haemme jo nyt aktiivisesti muita kumppaneita, jotta hanke palvelisi mahdollisimman monia tahoja.

Hanke käynnistyi tiistaina 11.6.

Käynnistystilaisuudessa painopisteenä oli yhdessä eri toimijoiden kanssa muodostaa kuva siitä mitä data kullekin organisaatiolle tarkoittaa sekä miettiä mitä itse palvelu on ja mitä teemoja sen tulisi sisältää näin ensimmäisessä vaiheessa.

Datan osalta tavoite on ymmärtää mistä yhteneväisestä ja monimuotoisesta testiaineistossa onkaan kyse. Palvelun sisällön osalta toivelistalle nousi testiaineiston monimuotoisuus, tietomallin ymmärtäminen, aineiston tuottamisen vastuuttaminen, automatisoinnin tuki ja anonyymin datan tärkeys. Kyse ko. palvelussa on toki monesta muustakin – yhteisistä käytänteistä, toimintamalleista ja prosesseista jotta tuotetun palvelun laatu vastaa meidän kaikkien, sekä asiakkaiden ja toimijoiden tarpeita.

Hankkeen etenemisestä

Nyt lähtölaukauksen jälkeen hanketta jatketaan syventämällä ymmärrystä datasta, jotta se voidaan kuvata monimuotoisuudessaan. Samalla kirkastamme kokonaiskuvaa pienryhmäkeskusteluiden ja asiakastapaamisten kautta siitä mitä data tarkoittaa, mikä on sen nykytila ja minkälaisissa asioissa on tunnistettu haasteita eri toimijoiden osalta. Seuraava työpaja on tarkoitus pitää syyskuussa, kun olemme keskusteluiden kautta saaneet kuvattua syvällisemmin eri tahojen datan nykytilanteen, haasteet ja tahtotilan.

Voit seurata hankkeen etenemistä ja lukea lisää hankkeesta Confluence-alustalta – haemme parhaillaan lisäymmärrystä asiakkaiden (datan tuottajien ja käyttäjien) tarpeista sekä niistä haasteista, joita ollaan kohdattu erityisesti asiakkaiden kanssa dataan liittyvissä asioissa. Jos sinulla on mielessä jokin taho, jota meidän kannattaisi haastatella ole mieluusti meihin yhteyksissä. Yhteystietomme löytyvät Confluence-alustalta.

Suomen väkiluku 5 629 334