Blogit

Blogit

Suomi ja Viro tekivät historiaa 7.2.2018 – palveluväylät yhdistettiin

Hannu Hakala Julkaisupäivä 23.2.2018 10.39 Blogit

Helmikuun alkupuolella Suomen Väestörekisterikeskus ja Viron valtion tietojärjestelmävirasto Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) liittivät yhteen maiden X-Road-teknologiaa käyttävät palveluväylät X-teen ja Suomi.fi-palveluväylän. Liitoksen avulla on mahdollista välittää sähköisesti tietoja Suomenlahden yli maiden palveluväyliin liittyneiden organisaatioiden välillä. X-Road tarjoaa vakioidun tavan tietojen siirtoon organisaatioiden välillä, mahdollistaen turvallisten palvelukokonaisuuksien rakentamisen kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille – nyt siis myös maittemme välillä. Suomi ja Viro tekivätkin historiaa yhdistämällä kahden valtion välisen tiedonsiirtoväylän yhteen. Tämän kaltainen liitos voi hyvinkin olla ensimmäinen maailmassa laatuaan!

Tieto liikkuu Suomenlahden yli

Yhteensovittaminen mahdollistaa tietojen siirron ja palveluiden käytön kahden palveluväylän välillä yhtä sujuvasti kuin Suomi.fi-palveluväylän sisälläkin. Teknisesti eroa ei ole: sanomat liikkuvat samalla lailla näiden kahden väylän välillä kuin yhdessä väylässä. Silloin kun datan siirtoon käytetään Viron väylän organisaation palvelua, käytetään tunnisteena ’EE’ tunnistetta, Suomen puolella tunniste on ’FI’. Näiden kahden tunnisteen kautta löydetään oikean maan X-Road-väylä. Muuten datan siirto tapahtuu täysin samalla lailla vaikkapa Suomen oman kansallisen väylänkin sisällä.

Tietojen siirtäminen Suomen ja Viron palveluväylien välillä edellyttää, että Suomen ja Viron organisaatiot ovat tehneet keskenään sopimuksen tietojen siirrosta. Sama periaate on toki voimassa myös kansallisenkin väylän sisällä: palvelun tarjoaja ja hyödyntäjä tekevät sopimuksen palvelun käytöstä. Yleensä vain erikseen palveluntuottajalta käyttöoikeuden saaneet organisaatiot voivat käyttää yksittäistä palvelua. Mahdollista on toki myös antaa kaikille käyttöoikeus.

Kuten X-Roadin toimintaperiaatteisiin kuuluu, liikkuu tieto vain sitä tarvitsevien organisaatioiden välillä. siirrettävä tieto ei siis liiku yhdenkään keskuskomponentin tai muunkaan keskitetyn yhteyspisteen välillä. Väylän keskusjärjestelmä huolehtii muun muassa väylien verkko-osoitteistosta, varmennepalveluista ja aikaleimauspalveluista mutta ne eivät millään tavalla osallistu yksittäisen palvelujen tiedonsiirtoon. Alla olevassa kuvassa on esimerkki tietojen siirrosta Suomen ja Viron X-Road väylissä olevien organisaatioiden välillä.

Kuva 1. Esimerkki tiedonsiirrosta Suomen ja Viron väylien yli.

X-Road – luottamusta tiedonsiirtoon

Miksi tiedonsiirtoon ylipäätään pitäisi käyttää X-Roadia? Olisihan noita tiedonsiirtopalveluita, API-rajapintoja ja ties mitä integraatiota ja järjestelmiä joiden kautta voisi (ehkäpä joissakin tapauksessa helpommallakin) siirtää dataa. Luottamus on paras sana kuvaamaan X-Roadia: Suomen Palveluväylän ja Viron X-Teen kautta datan siirtäminen on turvallista ja luottamusverkostoon perustuvaa. Luottamus perustuu valtiollisten varmenteiden käyttöön ja vakioituun tapaan tehdä liitos väylään. Käsi pystyyn, joka uskaltaisi siirtää esimerkiksi kansalaisten tietoja järjestelmästä toiseen minkään julkisen tietoverkon yli ilman, että vaihdon toisen osapuolen identiteetti olisi ehdottoman varma. Aika harva varmastikaan nykymaailman tietoturvallisuusuhkien vaaniessa! X-Roadibturvamekanismit takaavat, että dataa vaihtavat osapuolet ovat myös he jotka väittävät olevansa. Väestörekisterikeskus Suomessa ylläpitää palveluväylän keskuskomponentteja, rekisteröi väylää käyttävät organisaatiot sekä myöntää suomalaisten organisaatioiden varmenteet Palveluväylän käyttämiseen. Virossa vastaavasti RIA ylläpitää samoja toimintoja Viron X-Tee väylässä. Jos ei valtioihin ja sen virastoihin voi luottaa, niin mihin sitten?

Mitä palveluita löytyy Suomen ja Viron väylistä?

Suomen palveluväylän ajantasaisen tiedon Palveluväylässä olevista palveluista tarjoaa liityntäkatalogi: https://liityntakatalogi.suomi.fi/

Ohjeistusta liityntäkatalogin käyttöön löytyy täältä.

Viron palvelut löytyvät vastaavasti RIHA-järjestelmästä. Valitettavasti järjestelmä on vironkielinen, mutta esimerkiksi Googlen käännöspalvelun avulla melko ymmärrettävästi käytettävissä. Tulevan vuoden aikana Virossa on tarkoitus myös uudistaa kyseinen palvelu informatiivisemmaksi, jotta tiedot palveluista löytyisivät helpommin. Viron RIHA-järjestelmä löytyy täältä.

Sähköistä tiedonvaihtoa Viron ja Suomen välillä

Maiden välisen vilkkaan muutto- ja työmatkaliikenteen vuoksi tietojen vaihtamista ovat odottaneet innolla muun muassa eri viranomaiset. Väylien yhteenliittämisen jälkeen voidaan esimerkiksi väestörekisteritietoja vaihtaa automaattisesti niin, että Suomessa asuvien virolaisten kotikunta merkitään Virossa oikein ja päinvastoin. Verotus-, kulkuneuvo- ja tullitietojen vaihtaminen luotettavalla tavalla viranomaisten välillä on varmasti myös kiinnostava mahdollisuus. Ylipäätään vastaavanlaisten tietojen välittäminen väylien yli tulee jatkossa olemaan kiinnostavaa eri tahojen näkökulmasta.

Ensimmäiset väylien yhdistämistä hyödyntävät Viron ja Suomen organisaatiot ovat pian valmiina tietojen siirtoon. Tästä on tulossa lähikuukausien aikana lisää uutisia.

Lisätietoa X-Roadista ja Palveluväylästä

Palveluväylä  ja mistä siitä olikaan kyse:

Miten ne viestit nyt oikeastaan liikkuvatkaan palveluväylässä:

X-Roadin virallinen lähdekoodien repositorio Githubissa: https://github.com/ria-ee/X-Road

Viron X-Teen  reaaliaikaista statistiikkaa:

Liity Palveluväylään:

 

 

 

Suomen väkiluku 5 629 334