Blogit

Blogit

Suomi.fin jatkokehitystä - valinnanvapaudesta ketterästi julkisten palvelupaikkojen vertailupalveluksi

Matti Hiltunen Julkaisupäivä 3.5.2019 9.00 Blogit

Väestörekisterikeskuksessa käynnistettiin Suomi.fi-palveluiden osalta jatkokehityshanke vuonna 2018. Kaksivuotisen hankkeen (2018-2019) aikana on tehty kaikkien Suomi.fi-palveluiden kehitystyötä. Sote- ja maakuntauudistuksen suunnitelmiin kuului julkisten ja yksityisten palveluntarjoajien laadullinen vertailupalvelu. Sen avulla kansalainen olisi valinnut itselleen sopivimman palveluntuottajan sekä haluamansa terveyskeskuksen tai suunhoidon yksikön ja vahvistanut valintansa Kelan Omakanta-palvelussa. Lakiesitystä valinnanvapaudesta ei saatettu eduskunnan päätettäväksi, eikä näin ollen vertailupalvelua voitu kehittää tuotantovalmiiksi pilotiksi ja Suomi.fi-palveluksi.

Ketterää jatkokehitystä ja avoimia rajapintoja

Suomi.fi-verkkopalvelun kehittämisessä vuosi 2018 oli kiireistä aikaa. Palvelua suunniteltiin tukemaan käynnissä ollutta sote- ja maakuntauudistusta. Suomi.fi-verkkopalveluun kehitettiin uusia tapoja hakea, selata ja vertailla julkisten ja yksityisten palvelujen tietoja sekä paikallisella että kansallisella tasolla. Suomi.fi-palveluiden periaatteisiin kuuluu avoimen lähdekoodin ja rajapintojen hyödyntäminen sekä ohjelmistojen kehittäminen ketterin menetelmin.

Sotea uudistettaessa – lakiehdotuksen mukaisesti - suunnittelimme lähtökohtaisesti vertailupalvelua laajemmasta tietoarkkitehtuurisesta näkökulmasta. Haluttiin varmistaa vertailupalvelun ja rajapintojen hyödyntäminen tulevaisuudessa toimialasta riippumatta. Nykyisin yksityisillä toimijoilla, kuten matkailu-, ravintola- ja majoitusliiketoiminnassa, on useita helppokäyttöisiä vertailupalveluita. Asiakas löytää ja vertailee helposti sopivia matkakohteita. Vertailukriteereinä voi käyttää vaikkapa palvelun laatua tai hintaa. Varauksen voi tehdä ja maksaa muutamalla klikkauksella. Kätevää, eikö totta?

Alueelliset ja kansalliset näkymät

Suomi.fi-palvelun alueellisten ja kansallisten näkymien suunnittelua jatketaan. Verkkopalvelussa esitetään julkisia palveluita ja näiden palvelupaikat näytetään selkeästi kartalla. Kartan palvelupaikan ikonia klikkaamalla aukeaa lisätietoa palveluista, aukioloajoista ja kulkuyhteyksistä. Palvelupaikkojen palvelutiedot noudetaan Suomi.fi-palvelutietovarannosta, joka päivittyy lähes joka yö avoimien rajapintojen kautta palveluntuottajien, kuten kuntien kotisivuilta ja viranomaisten tietoaltaista. Tietoaltaista, kuten THL:n Avohilmosta ja laaturekisteristä, voidaan noutaa myös yhtenäistä palveluiden palvelupaikkakohtaista laatutietoa, jota voidaan hyödyntää vertailussa. Vertailtavaa laatutietoa voisi olla esimerkiksi jonotus- tai saatavuusaika (T3) sekä asiakaspalautteista kerättävä suosittelutieto. Yleiseen vertailupalvelun kokonaisuuteen voitaisiin joustavasti liittää toisen puolesta asiointi, Suomi.fi-tunnistus, -viestit ja -valtuudet. Nämä mahdollistavat esimerkiksi asioinnin toisen puolesta tai vaikkapa sähköisen vahvistuksen valitusta palvelusta tai ajanvarauksesta saapumisohjeineen.

Miten Suomi.fi-vertailupalvelua voidaan jatkokehittää?

Sote-uudistuksen keskeytyessä jo toteutettuja prototyyppejä voidaan hyvinkin hyödyntää esimerkiksi terveydenhuollon palveluntuottajien ja hoitokotien palveluiden laatuvertailuissa. Nykyisenkin lainsäädännön pohjalta julkisen suun- ja terveydenhuollon asiakkaalle voidaan myöntää palveluseteleitä rajatuissa hoidoissa ja palveluissa. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa myös haluamansa julkisen terveysaseman valinnan. Odottelemme uuden hallituksen linjauksia lainsäädännön ja sote-uudistuksen jatkoaikataulusta sekä rahoituksesta vertailupalvelun kehittämiseen. Suomi.fi-vertailupalvelun jatkokehitystyön onnistuminen edellyttää, että Suomi.fi-palvelutietovarannon tiedot julkisista tai yksityisistä palveluista ovat kattavia, laadukkaita ja ajantasaisia. Tämä edellyttää edelleen jatkuvaa yhteistyötä kansallisten toimijoiden, julkisten organisaatioiden ja yksityisten yhteistyökumppaneiden kesken.

Tehkäämme Suomesta digitalisaation hyödyntämisessä Euroopan ykkösmaa ja esimerkki EU-yhteisössä. Hyvä Suomi (.fi)

Kirjoittaja on toiminut Väestörekisterikeskuksessa Suomi.fi -valtuudet palvelun hankepäällikkönä ja Sote-valinnannanvapauden vertailupalvelun kehityspäällikkönä.

Suomen väkiluku 5 635 667