Blogit

Suomi.fi-viestit tulee – on kuntien aika nousta esiin!

Hannu Korkeala Julkaisupäivä 12.9.2017 8.00 Blogit

Suomi.fi-viestit muuttaa kansalaisen ja viranomaisen välisen viestinnän perinpohjaisesti loppuvuodesta alkaen. Pian kansalainen voi saada häntä koskevat päätökset, tiedotteet ja muut viranomaisviestit (ml. kuntansa lähettämät viestit) sähköisesti yhteen paikkaan Suomi.fi-verkkopalvelussa. Palvelu toimii myös toiseen suuntaan: kansalainen voi itse ottaa yhteyttä viranomaisiin palvelun avulla. Viestit-palvelusta rakennetaan myös mobiilisovellus, jonka avulla viranomaisasioita voi hoitaa helposti missä ja milloin vain. Viestit-palvelu helpottaa siis huimasti kuntalaisen viestintää kotikuntansa viranomaisten kanssa. Kunnilla on ns. KaPA-lain asettama velvollisuus ottaa Viestit-palvelu käyttöönsä.

Juha Sipilän hallitus linjasi syyskuussa 2016, että Suomessakin siirrytään julkisen hallinnon palveluissa sähköiseen viestintään. Käyttövelvoitteen voimaantuloajaksi asetettiin 2018. Sähköisestä viestinnästä ei ainakaan vielä ole tulossa ensisijaista, sillä Suomessa kansalaisen täytyy itse antaa suostumuksensa sen käyttöön. Ainakin muualla ensisijaisuuteen perustuva muutos on kyetty tekemään onnistuneesti. Esimerkiksi Viestit-palvelun vertailukohtana olevassa Tanskassa jo 89 prosenttia väestöstä ottaa vastaan viranomaisviestinsä digitaalisesti.

Huolimatta siitä, tuleeko palvelusta velvoittava vai ei, on meidän palvelutuottajien, kunnat etunenässä, panostettava asiakaskunnan informointiin ja tehdä muutenkin siirtyminen digitaaliseen viestintään helpoksi ja houkuttelevaksi. Digitaaliset palvelut saavat kansalaisista asiakkaansa, kun palvelut ovat luotettavia ja helppokäyttöisiä. Nostetaan digitaalisten käytäntöjen edut reilusti esille: turvallisuus, aika-paikka-riippumattomuus, dokumenttien parantunut hallinta, asiointitapahtumien todistettavuus ja niin edelleen. Toki veronmaksajina haluamme, että verorahat menevät oikeasti lisäarvoa tuottaviin asioihin eikä paperin siirtelyyn.

Nyt on siis aika ryhtyä tekemään Suomi.fi-viestien käyttöönottoa ja edistämään sähköistä viestinvälitystä kunnissa. Lisää tietoa löydät täältä: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/viestit/. Tehdään yhdessä kunnastasi sähköisen viestinvälityksen edeltäjä Suomessa – siitä hyötyvät niin kunta kuin kuntalaisetkin!

Kuntamarkkinoilla voit kuulla lisää Suomi.fi-viesteistä Suomi.fi-palvelut – hyötyjen realisoituminen kuntasektorilla -tietoiskussa 13.9. klo 14 sekä koko markkinoiden ajan Suomi.fi-palveluiden messuosastolla.

 

Kirjoittaja toimii johtavana asiantuntijana Väestörekisterikeskuksen Digitaaliset palvelut -yksikössä. Kirjoitus ilmestyi alun perin Kuntamarkkinoiden blogissa.