Blogit

Blogit

Suomi.fi-viestit kehittyy ja kehittyy, mutta mihin suuntaan?

Julkaisupäivä 6.9.2018 13.37 Blogit

Lasse Pynnönen

Suomi.fi-viestit on kiihdyttämässä itseään palveluna uudelle aikakaudelle, jossa palvelua laajennetaan moneen suuntaan ja monella eri osa-alueella. Viestit-palvelu julkaistiin viime vuoden joulukuussa ja tämän jälkeen viranomaisten on ollut mahdollista toimittaa viestejään palvelun kautta sähköisesti kansalaisille. Kansalaiset ovat pystyneet olemaan vuorostaan yhteydessä Viestit -palveluun liittyneisiin viranomaisiin ja heidän palveluihinsa.

Suomi.fi-mobiilisovellus ja Viestit-palvelu

Juuri ennen ns. kesälomakautta (kesäkuun puolessa välissä) julkaistiin Suomi.fi-mobiilisovellus Androidille ja iOS -alustoille. Tämä on itseasiassa ensimmäinen aito (natiivi) mobiilisovellus jonka VRK on toteuttanut, mutta syksyn aikana tulossa lisää…

Suomi.fi-mobiilisovelluksen jatkokehitys syksyn aikana tulee keskittymään pääasiallisesti käytettävyyden parantamiseen ja Viestit-palvelun kautta tuleviin jatkokehityksiin. Keskeisimpinä kehityksinä mainittakoon tablettien tuki sovellukseen, PUSH-tyyppiset heräteviestit loppukäyttäjille, rekisteröityjen mobiililaitteiden hallinta sekä mahdollisuus tunnistautua muilla tavoilla (mm. sormenjälkitunnistus).

Suomi.fi-viestit ja paperipostitus

Toinen laajennus Viestit-palvelun osalta joka on jo osittain meillä asiakaspilotoinnissa, on monien käänteiden kautta tullut paperipostitustoiminnallisuus sähköisen viestinnän rinnalle. Tämä voi vaikuttaa monimutkaiselta asialta, mutta on itseasiassa melko yksinkertainen joustava kokonaisuus.

  1. VRK tarjoaa keskitetysti tulostus-postitussopimuksen. Viestit-palvelu itsessään ei vaadi/pakota käyttämään VRK:n tarjoamaa tulostus-postitussopimusta, vaan jokainen viranomainen saa itse päättää mitä sopimusta ja toimijaa tulee käyttämään
  2. Jos viranomainen päättää käyttää omaa sopimustaan ja/tai omaa toimittajaansa, voidaan kyseinen sopimus ja toimittaja liittää osaksi Viestit-palvelua. Tällöin viestit toimitetaan samalla tavalla kuin aiemminkin viranomaisen näkökulmasta, mutta Viestit pystyy ohjaamaan halukkaille loppukäyttäjille keskitetysti sähköiset viestit ja toimittamaan paperiseen kanavaan menevät viraston omalle tulostus-postitus -toimittajalle
  3. Vaikka olemme ensimmäisenä viimeistelemässä liityntää tulostuksen osalta Editan kanssa, olemme samaan aikaan edistämässä liityntää Postin (Posti messaging, entinen Opus Capita) kanssa.

Joten jos teidän virastossa on tällä hetkellä jo käytössä mm. entisen Opus Capitan iPost-rajapinta ja lähetätte paperipostitukseen meneviä kirjeitä sftp-siirrolla toimittajalle, voitaisiin tämä syksyn aikana ohjata Viestit-palveluun. Viestit-palvelu tarkastaisi jokaisen kirjeen saajan osalta sähköinen suostumustiedon, ja tämän perusteella palvelu pystyy ohjaamaan ainoastaan ne viestit postitukseen (esim. Postille) joiden loppukäyttäjät eivät ole antaneet suostumusta sähköiseen asiointiin.


Kuitenkin postitukseen menevissäkin tapauksissa viestit tallennettaisiin sähköiseen muotoon loppukäyttäjän saatavilla myöhempää sähköistä suostumustiedon antamista varten. Näin loppukäyttäjille saadaan tallennettua Viesteihin valmiiksi sähköiseen muotoon viranomaisten hänelle lähettämiään viestejä.

Viestit ja Yrityksen puolesta asiointi

Kolmas laajempi kehityssuunta on palvelun laajentaminen kansalaisten viestinnästä yrityksiin, jolloin yritykset myös pääsevät hoitamaan asiointia viranomaisten kanssa Viestit-palvelun avulla. Ensimmäiseksi tulemme keskittymään toteutuksessa pieniin ja keskisuurien yritysten (alle 50 työntekijää) asiointiin, koska nämä ovat merkittävä osa yrityksiä Suomessa. Suomen yrittäjät: Yrityksistä alle 10 työntekijän yrityksiä on 264 519 eli 93,3 prosenttia. Pienyrityksiä on 15 725 (5,5 %), keskisuuria 2 728 (1,0 %) ja suuryrityksiä 591 (0,2 %). (https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/yrittajyys-suomessa-316363).


Käytännössä toteutus tulee pitkälle perustumaan käyttökokemukseltaan kansalaiselle toteutettuihin toteutuksiin, mutta uutena ja merkittävimpänä muutoksena tulee käyttäjän mahdollisuus asioida edustamansa yrityksen puolesta (ns. roolin valinta), jonka jälkeen käyttäjä käyttää palvelua melkeinpä samalla tavalla kuin tällä hetkellä jo kansalainen käyttää palvelua.


Viestit-palvelu tulee yrityksen puolesta asioinnissa hyödyntämään Suomi.fi-valtuudet palvelun sääntömoottoria sieltä saatavia valtuustietoja asiointiin. PK-yrityksistä (pienet ja keskisuuret yritykset) ensimmäisessä vaiheessa Viestit-palvelua voivat halutessaan käyttää yrityksessä nimenkirjoitusroolin omaavat henkilöt ja tulevaisuudessa palvelun kehittyessä yritys voi jakaa eri tasoisia valtuuksia. Tähän liittyvää tarkennus- ja selvitystyötä tämän syksyn aikana viranomaisten ja yrityksien kanssa.

 

 

 

Suomen väkiluku 5 627 350