Blogit

Blogit

Suomi.fi-valtuudet on siirtynyt miljoonakerhoon

Matti Hiltunen Julkaisupäivä 2.11.2017 13.35 Blogit

Suomi.fi-valtuudet on siirtynyt uuteen vaiheeseen, jossa palvelua laajennetaan uudella valtuusrekisterillä. Valtuudet-palvelun avulla on vuoden 2016 lokakuusta alkaen ollut mahdollista toisen puolesta-asioinnin tarkastaminen nykyisistä perusrekistereistä, kuten esimerkiksi väestötietojärjestelmästä ja kaupparekisteristä. Huoltaja on voinut asioida alaikäisen lapsensa puolesta ja tarkastaa lapsensa terveystietoja Kelan OmaKannassa. Vastaavasti yrityksen nimenkirjoittaja, esimerkiksi toimitusjohtaja, on voinut asioida verottajan kanssa sähköisesti lähes kaikissa verojen ilmoittamiseen liittyvissä asioissa.

Nykyisin kyseisiä perusrekistereitä päivittävät ja hallinnoivat vain siihen oikeuden saaneet viranomaiset. Kansalaisilla ei ole ollut oikeuksia päivittää tietojaan suoraan kyseisiin perusrekistereihin. Viimeisen vuoden aikana Suomi.fi-valtuudet palvelua on hyödynnetty perusrekistereihin pohjautuen yli miljoonassa toisen puolesta-asiointitapahtumassa. Tämä on loistava alku ensimmäiselle vuodelle.

Mikä Suomi.fi-valtuuksien valtuusrekisterissä on uutta ja ainutlaatuista

Uutta kansallista valtuusrekisteriä voidaan hyvin nimittää uudeksi perusrekisteriksi. Sen pohjalta on Väestörekisterikeskuksella laissa määritelty oikeus tarjota sähköisiin tahdonilmaisuihin ja valtuuksiin perustuvaa puolesta-asiointioikeuden tarkastavaa palvelua, siis Suomi.fi -valtuuksia.

Valtuusrekisteri on jaettu kahteen toiminnalliseen kokonaisuuteen:

  • Valtuuksien luontiin ja hallintaan, jossa valtuus eli ”sähköinen valtakirja” luodaan valtuusrekisteriin
  • Rajattuihin valtuuksiin eli valtakirjoihin perustuvien oikeuksien tarkastuspalveluun. Valtuusrekisterissä olevan valtuuden perusteella henkilö saa oikeuden puolesta-asiointiin valtuuskoodilla rajattuun asiaan. Valtuuskoodi on sähköisesti tulkittava ja semanttisesti yhteensopiva kaikkien Suomi.fi-valtuuksiin liittyneiden asiointipalveluiden kesken. Valtuuskoodi kuvaa selkokielellä kirjoitetun ”valtakirjan sisällön” eli mitä asioita sallitaan valtuutetun tekevän valtuutetun puolesta.

Valtuuksien luonti on suunniteltu uudella asiakaslähtöisellä toimintatavalla. Perinteisesti perusrekistereitä on hallinnoitu ja tietoja päivitetty viranomaisille lähetettyjen dokumenttien pohjalta. Hallinnointi on vaatinut paljon manuaalista rekistereiden päivitystä, mikä on mahdollistanut inhimilliset virheet. Nyt Suomi.fi-valtuuksissa kansalainen tai yritys saa itse luoda valtuuden valtuusrekisteriin. Tämän jälkeen Valtuudet-palvelu antaa henkilölle luvan puolesta-asiointiin asiointipalvelussa tehtyään tarkistuksen valtuusrekisteristä.

Valtuusrekisterin ylläpito on automatisoitu lähes kokonaan. Vastuu ja oikeus valtuuksien luontiin ja päivityksiin on annettu asiakkaalle, joka aina tunnistetaan palveluun vahvasti. Asiakkaan päivitysoikeudet on varmistettu edellä mainituista perusrekistereistä: väestötietojärjestelmästä ja kaupparekisteristä. Esimerkiksi asiakas valtuuttajana voi luoda valtuusrekisteriin sähköisen valtuuden ”apteekkiasiointi”, joka antaa valtuutetulle puolesta-asiointioikeuden vaikkapa noutaa reseptilääkkeitä sekä tekemään reseptien uusimispyyntöjä. Valtuuden asiasisältö, ”apteekkiasiointi”, on kooditettu koneluettavalla valtuuskoodilla. Koodi on ennalta määritelty, kuvattu ja sovittu VRK:n ja asiointipalvelun kesken.

Toimintatapa on uusi ja ainutlaatuinen maailmassa. Asiakas valitsee itse valtuuskoodeista, minkälaisia valtuuksia hän haluaa antaa. Samaa valtuuskoodia voi myös hyödyntää useissa samankaltaisissa asiointipalveluissa. Tätä samaa toimintatapaa voidaan mahdollisesti hyödyntää uusissa innovatiivisissa palveluissa. Valtuuksien arkkitehtuuria ja perusmoduuleita voitaisiin soveltaa esimerkiksi henkilökeskeisen tiedon (OmaData) hallintamalleihin.

Tilanne tänään ja huomenna

Valtuudet-palvelua hyödyntää lähes 40 organisaatiota (mm. 16 suurta kuntaa) miltei 20 eri asiointipalvelussa. Puolesta-asioinnin tapahtumia on yli 100 000 kuukaudessa ja asiointimäärät ovat voimakkaassa kasvussa.

Kehitämme VRK:ssa Suomi.fi-palveluita jatkuvasti. Valtuudet-palvelu laajeneekin lähitulevaisuudessa merkittävästi, kun nykyinen julkishallinnon Katso-palvelu sulautetaan osaksi Suomi.fi-valtuuksia. Katso-palvelun käyttäjämäärät ovat yli miljoonaa puolesta-asiointi- ja roolikyselyä kuukaudessa. Katso-palvelua hyödyntävät käyttäjät siirtyvät Valtuuksiin vuoden 2019 loppuun mennessä. Katso-sulautuksen pilotointi eli siirto Valtuuksiin on jo aloitettu.

Suosimme avoimuutta, kehitämme yhdessä

Suomi.fi-palveluissa edellytämme avoimia rajapintoja ja avointa lähdekoodia. Standardit rajapinnat ovat kaikille avoimia API-kuvausten ja dokumentaation osalta. Rajapintojen asiakasjärjestelmien testaaminen on myös avointa, toki testaajien tulee noudattaa henkilötunnuksia ja yritysten tietosuojaa koskevia velvoitteita.

Valtuudet-palvelun ketterässä kehittämisessä on sallittua myös mokata, ja virheistä otetaan opiksi. Valtuudet-palvelua kehitetään yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa, sillä asiakas on aina ykkönen.

 

Kirjoittaja toimii Väestörekisterikeskuksessa Suomi.fi-valtuuksien hankepäällikkönä.

Suomen väkiluku 5 630 892