Blogit

Suomi.fi-palveluväylän uudistus sujuvoittaa tiedonjakoa – taustalla kansainvälistä kehitystyötä ja yhteistä ongelmanratkaisua

Atte Pirttilä Julkaisupäivä 20.11.2020 6.20 Blogit


Kuluvan vuosikymmenen keskeisimpiä haasteita on luottamuksen säilyttäminen digitaalisissa palveluissa. Näihin palveluihin kohdistuu yhä enemmän uhkia, kuten olemme Vastaamon tapauksessa huomanneet. Yksi luottamuksen säilymisen osa-alueista on tiedonjakaminen. Tarvittavaa tietoa on voitava jakaa turvallisesti ja luotettavasti niin julkisten kuin yksityistenkin organisaatioiden tietojärjestelmien välillä.

Suomi.fi-palveluväylä tarjoaa tiedonjakoon turvallisen ja luotettavan ratkaisun, jolla varmistetaan jaettavien tietojen eheys, luottamuksellisuus ja saatavuus. Palveluväylässä on käynnissä perusteellinen uudistus, joka tuo organisaatiolle jatkossa helpotusta väylän käyttöönottoon, ylläpitoon ja päivittämiseen.

Tekeillä olevien uudistusten myötä Suomi.fi-palveluväylä on entistä sujuvampi ratkaisu sähköiseen tiedonjakoon. Asiakkaiden tarpeet ja X-Road-kehityksessä olevien maiden (Suomi ja Viro sekä Islanti ja Färsaaret) panostukset muokkaavat Palveluväylää suuntaan, joka auttaa organisaatioita Suomessa rakentamaan parempia sähköisiä palveluja ja samalla säästämään infra- ja hallinnointikuluissa.

Suunta on kansainvälinen ja asiakaslähtöinen

Joka puolella maailmaa on ratkaistavana samanlaisia viranomaistiedon turvalliseen jakamiseen liittyviä haasteita ja tarpeita kuin meillä Suomessa. Näihin vastaa osaltaan Suomi.fi-palveluväylän alustateknologiana käytetty X-Road, jonka kehitystyöstä vastaa voittoa tavoittelematon Suomen ja Viron yhteisorganisaatio Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS).
Kansainvälisesti NIIS osallistuu ja vaikuttaa yhteiseurooppalaiseen järjestelmäkehitykseen. X-Road löytyy Euroopan komission yhteiskäyttöisten sovellusten listalta. Lisäksi X-Road on juuri päässyt Digital Public Good Alliancen julkisten yleishyödyllisten ratkaisujen listalle. Digital Public Good Alliance on useiden sidosryhmien aloite (mm. Unicef ja Norja), jolla nopeutetaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista matalan ja keskitulotason maissa helpottamalla digitaalisten julkisten yleishyödyllisten ratkaisujen löytämistä, kehittämistä, käyttöä ja investointeja. Ratkaisut tukevat YK:n 2030 kestävän kehityksen tavoitteita.

Osana kansainvälistä yhteistyötä NIIS järjestää vuosittain X-Road-yhteisötapaamisen asiasta kiinnostuneille. X-Road-yhteisö on kasvanut vuosi vuodelta kansainvälisemmäksi ja monipuolisemmaksi. Mukana oli 350 osallistujaa 62 eri maasta. NIIS:in toimitusjohtaja Ville Sirviö tiivisti palveluväylän tavoitteen sanoilla: ”There’s no better solution!” ("Ei ole olemassa parempaa ratkaisua!").

Yhteisötapahtumassa esiteltiin jo aiemmin toteutetun REST-pohjaisten palveluiden tuen lisäksi useita toteutuksia, joita voimme hyödyntää Suomi.fi-palveluväylän tulevassa kehityksessä. Ne lisäävät kustannustehokkuutta, helppokäyttöisyyttä ja automaatiota.
Näiden ominaisuuksien myötä Suomi.fi-palveluväylä on jo nyt erilainen kuin pari vuotta sitten. Seuraavien vuosien aikana Suomi.fi-palveluväylä kehittyy edelleen, kuten tapahtuman eri esitykset valottivat.

Erikseen tapahtumasta voisi vielä nostaa kotisairaanhoitoon liittyvän tutkimusprojektin, jonka käyttötapauksesta voisi olla hyötyä Suomessakin. Eteläafrikkalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisu yhdistää kotisairaanhoidon tarpeisiin 5G sekä X-Road- ja Blockchain-pohjaisen luotettavan tunnistautumisen ja tiedonsiirron mobiililaitteella.

Tule mukaan käyttämään ja kehittämään Suomi.fi-palveluväylää

Suomi.fi-palveluväylä pohjautuu alun perin Virossa kehitettyyn X-Road-sovellukseen, joka on laajasti käytössä maailmalla. Suomi ja Viro ovat tämän teknologian suurimmat käyttäjät ja myös kehityksen suurimmat rahoittajat.

Kehitämme Suomi.fi-palveluväylää asiakkaidemme tarpeisiin. Tule mukaan käyttämään ja kehittämään Palveluväylää kanssamme!

Lisätietoja

Digi- ja väestötietovirasto, Atte Pirttilä, kehityspäällikkö, Suomi.fi-palveluväylän palvelunomistaja, p. 0295 535 285 etunimi.sukunimi[at]dvv.fi,

Linkit:

Lisätietoa Suomi.fi-palveluväylästä
X-Road Community Event 2020 (videoesitykset)

Blogin kirjoittaja Atte Pirttilä toimii kehityspäällikkönä ja Suomi.fi-palveluväylän palveluomistajana  Digi- ja väestötietovirastossa

 

Atte Pirttilä palveluväylä suomi.fi suomi.fi-palvelut organisaatioille