Blogit

Blogit

Suomi.fi-palveluväylä on parempi kuin koskaan

Hannu Hakala Eero Konttaniemi Julkaisupäivä 27.10.2017 12.11 Blogit

Palveluväylän lyhyt oppimäärä

Suomi.fi-palveluväylä otettiin Suomessa käyttöön 18. marraskuuta 2015. Jo ennen sitä palveluväylän ydinteknologia X-Road oli ollut käytössä Virossa useita vuosia heidän palveluväyläämme vastaavassa X-Tee -ympäristössä. Virossa on käytännössä rakennettu kaikki julkisen hallinnon digitaaliset palvelut X-Roadia hyödyntäen. Tästä saadut hyvät kokemukset olivat varmasti myös yksi keskeinen syy siihen, että myös Suomessa päätettiin ottaa X-Road käyttöön. Alusta asti keskeisenä tavoitteena on ollut, että palveluväylä tarjoaa vakioidun tavan tietojen siirtoon organisaatioiden välillä mahdollistaen turvallisten palvelukokonaisuuksien rakentamisen kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille. Se tavoite ei ole muuttunut edelleenkään: pikemmin vain tarkentunut ja hyväksi osoittautunut.

Palveluväylä on parempi kuin koskaan

Palveluväylää, ja sitä kautta myös X-Road ydinteknologiaa, on jatkokehitetty Suomessa Kansallisen Palveluarkkitehtuuri (KaPA) -ohjelman puitteissa vuoden 2015 keväästä lähtien. Ohjelman kehitystyön aikana on tehty merkittäviä parannuksia ja tuotu useita uusia ominaisuuksia X-Roadiin. Näistä mainittakoon muun muassa seuraavat:

  • Palveluväylän liityntäpiste, liityntäpalvelinohjelmisto, on tuotu saataville Red Hat Enterprise Linux 7 -käyttöjärjestelmään (aikaisemmin vain Ubuntu oli tuettuna)
  • Ulkoisen kuormantasaajan tuki on lisätty palveluväylään – skaalattavuutta ja toimintavarmuutta merkittävästi lisää
  • Liityntäpalvelinohjelmiston suorituskyvyn jatkuva parantaminen – ~40-50% suorituskyvyn parannus lähtötilanteeseen verrattuna
  • Kaikki X-Roadiin liittyvät lähdekoodit on julkaistu avoimena lähdekoodina – katso lisää X-Road source code
  • Organisaatioiden järjestelmien liittämistä palveluväylään on pyritty helpottamaan tekemällä yleiskäyttöinen SOAP <-> REST/JSON -sovitinpalvelu
  • Ohjeistusta, dokumentaatiota ja esimerkkejä on tuotettu valtava määrä – katso lisää osoitteesta eSuomi.fi
  • Suomeen on perustettu kolme erillistä palveluväylän ympäristöä kokeiluun, testaukseen ja tuotantoon – näiden ympäristöjen ylläpitoon on panostettu merkittävästi
  • Palveluväylässä olevien palveluiden löytämistä ja käyttöönottamista varten on rakennettu palveluhakemisto - Liityntäkatalogi
  • Viron X-Tee ja Suomen palveluväylä ovat teknisesti liitetty (federoitu) yhteen – tuotantoympäristöjen federointi on käytettävissä heti, kun ensimmäiset hyödyntäjät ovat siihen valmiit
  • Palveluväylään liittymisen prosessia ja käytön aloitusta on pyritty, ja pyritään edelleen, helpottamaan ja nopeuttamaan

Palveluväylän tuotantoympäristöön on tällä hetkellä liittyneenä lähes sata eri organisaatiota ja erilaisia palveluita löytyy vielä hieman tuotakin korkeampi luku. Niin kuin kaikki ekosysteemit, myös palveluväylä vahvistuu sitä mukaa kun sieltä löytyvien palveluiden määrä kasvaa. Mukaan on tulossa loppuvuoden aikana useita uusia liittyjiä. Tällä hetkellä voidaankin sanoa, että palveluväylä on parempi kuin koskaan - niin teknisesti kuin sisällöllisestikin – ja kehitys jatkuu samana tästä eteenpäin.

…ja kehitys jatkuu

Nordic Institute for Interoperatibility Solutions -nimeä kantava yhdistys ottaa jatkossa enemmän vastuuta X-Roadin ydinominaisuuksien jatkokehittämisestä. NIIS on Suomen ja Viron valtioiden yhdessä perustama, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on edistää yhteiskunnan tietojärjestelmien taustaväylän eli X-Road-teknologian kehitystyötä. Tämä tapahtuu siis jatkossakin yhteistyössä kahden valtion kesken.

Väestörekisterikeskuksen rooli Suomen palveluväylän kehityksen omistajana jatkuu edelleen vahvana. Väestörekisterikeskus on julkaissut Suomi.fi-palveluiden roadmapin vuosille 2018 - 2019. Kehityksen tiekartassa on palveluväylän tulevia suuntaviivoja tuotu esiin niin itse X-Road -teknologian jatkokehittämisen kautta, kuin toisaalta laajentamalla Väestörekisterikeskuksen tarjoamien rajapintapalveluiden, kuten liityntäkatalogin toiminnallisuutta siten, että ne kattaisivat Suomi.fi-palveluväylän rinnalla myös muita tiedonsiirtoteknologioita ja sisältöjä. Näiden lisäksi suunnitteilla (ja tekeilläkin jo) on tuottaa statistiikkaa Suomi.fi-palveluväylän viestiliikenteestä ja käytöstä. Myös kovasti kaivattu STIII-tietoturvatason aineiston siirtäminen palveluväylän välityksellä on työn alla. Tämän parissa tehdään kovasti töitä, jotta STIII-taso voitaisiin mahdollistaa täyttäen sekä tiukat viranomaisvaatimukset että tekniset yksityiskohdat.

Liity mukaan palveluväylään

Palveluväylä tuo tiedonsiirtoon tietoturvaa ja vakioituja ratkaisuja organisaatioiden palveluiden liittämiseksi ja käyttämiseksi väylän yli. Palveluväylä tarjoaa siis siirtokyvykkyyttä tietoturvalla varustettuna. Tämä kaikki on saatavilla valmiina paketoituna kokonaisuutena monipuolisin ohjeistuksin varustettuna ja on vieläpä käytettävissä ilmaiseksi! Liity siis mukaan: Liity Palveluväylään.

 

Kirjoittajat Hannu Hakala ja Eero Konttaniemi. Hannu toimii Suomi.fi-palveluväylän tuoteomistajana ja Eero Väestörekisterikeskuksen kehityspäällikkönä.

Suomen väkiluku 5 630 892