Blogit

Blogit

Suomi.fi-jatkokehitys tukee maakunta- ja soteuudistuksia

Jani Ruuskanen Julkaisupäivä 1.2.2018 13.23 Blogit

Väestörekisterikeskus on käynnistänyt kaikkien Suomi.fi-palveluiden jatkokehityshankkeen (SuoJa). Kaksivuotisen hankkeen (2018-2019) aikana jatketaan kaikkien Suomi.fi-palveluiden kehitystyötä. Kehittämisen aikataulu, julkaistavat ominaisuudet ja tarkempi kehityssuunnitelma löytyvät esuomi.fi-sivustolta .

Suomi.fi-verkkopalvelun kehitystyössä vuosi 2018 onkin kiireistä aikaa. Palvelua laajennetaan tukemaan käynnissä olevaa sote- ja maakuntauudistusta. Suomi.fi-verkkopalveluun kehitetään uusia tapoja hakea, selata ja vertailla eri palvelujen tietoja. Tärkeimmät osat tätä työtä ovat palveluiden alueelliset näkymät ja sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauden tietopalvelut. Lisäksi palvelua kehitetään tukemaan paremmin elämäntilannelähtöistä palvelujen esittämistä.

Alueelliset näkymät maakuntauudistuksen tukena

Suomi.fi-verkkopalveluun kehitetään alueelliset näkymät julkisista palveluista ja niihin liittyvistä opastavista sisällöistä oman kotikunnan ja maakunnan perusteella. Samalla Suomi.fi-sisällönhallintasovellusta kehitetään tukemaan myös alueiden omaa sisällöntuotantoa, mikä mahdollistaa Suomi.fi-palvelun käytön myös maakunnissa asiointiin liittyvän opastavan sisällön julkaisuun.

Alueellisia näkymiä kehitetään yhteistyössä maakuntien kanssa. Mukaan on ilmoittautunut jo ensimmäisiä edelläkävijöitä ja tavoitteenamme on saada maakunnat mahdollisimman laajasti mukaan Suomi.fi-palvelun kehittämiseen. Alueellisista näkymistä suunnitellaan kevään aikana prototyyppejä, jotka tuodaan niin sidosryhmien kuin loppukäyttäjien kokeiltavaksi. Kehitystyössä hyödynnetään myös Suomi.fi-käyttäjäyhteisöä, jossa on mukana iso joukko tavallisia eritaustaisia kansalaisia.

Kehitystyön lopputuloksena käyttäjä löytää Suomi.fi-palvelusta kootusti oman kunnan ja maakunnan palvelut ja niihin liittyvät kansalliset opastavat sisällöt.

Suomi.fissä vertaillaan tulevaisuudessa sotepalveluja

Suomi.fi:ssä kansalaiset voivat tulevaisuudessa tutustua ja vertailla myös soten valinnanvapauden piirissä olevia palveluita sekä etsiä itselleen sopivan palvelutuottajan. Palvelutuottajan tallennus tapahtuu Kanta.fi-palvelussa jonne käyttäjä siirtyy vertailtuaan palveluja ensin Suomi.fi:ssä. Suomi.fi korvaa samalla aiemman palveluvaaka.fi-sivuston.

Käyttäjä voi hakea ja vertailla sote-palveluja oman kotikunnan tai maakunnan perusteella. Tunnistautuneelle käyttäjälle palvelutietoja voidaan tarjota automaattisesti myös oman kotikunnan perusteella. Viestintä valinnanvapauteen liittyen tapahtuu Suomi.fi-viestien avulla ja tavoitteena on saada myös toisen puolesta asiointi Valtuudet-palvelun avulla laajaan käyttöön.

Ensimmäinen versio valinnanvapauden vertailupalvelusta ja alueellisista näkymistä julkaistaan syksyllä 2018.

Palvelutietojen laatu on erittäin tärkeää

Suomi.fi-verkkopalvelun jatkokehitystyön onnistuminen edellyttää sitä, että Suomi.fi-palvelutietovarannon tiedot julkisista palveluista ovat kattavia ja ajantasaisia. Tämä edellyttää jatkuvaa hyvää yhteistyötä kaikkien julkisten organisaatioiden kanssa.

Jatkokehityshankkeen aikana panostetaankin erityisesti Palvelutietovarannossa olevien tietojen laadun parantamiseen. Palvelutietovarantoon kehitetään työkaluja laadunseurantaan ja helpotetaan edelleen tietojen tuottajien työkalujen toimivuutta mm. automaattitarkastusten ja muistutusten avulla. Myös Palvelutietovarannon koulutukset ja tuki jatkuvat verkkotoimituksen toimesta.

SuoJa-hanke on juuri käynnistymisvaiheessa ja haemme nyt mukaan aktiivisia maakuntia ja muita sidosryhmiä, jotka haluavat olla mukana niin Suomi.fi-verkkopalvelun alueellisten näkymien kuin soten valinnanvapauden tietopalvelunkin suunnittelussa ja toteuttamisessa. Jos organisaatiosi haluaa olla mukana kehitystyössä, ota yhteyttä osoitteeseen suomifi(at)suomi.fi

Kirjoittaja toimii Suomi.fi-palveluiden jatkokehityshankkeen hankepäällikkönä.

Suomen väkiluku 5 626 476