Blogit

Blogit

Sujuvampia sote-palveluja digitaalisen yhteentoimivuuden avulla

Mikko Pitkänen Julkaisupäivä 10.2.2022 8.00 Blogit

Jokaisen kansalaisen arkeen ulottuvalla sote-uudistuksella on valtaisa potentiaali sujuvamman Suomen rakentamisessa. Siksi olemme myös Digi- ja väestötietovirastossa käärineet hihat uudistuksen tukemiseksi. Mutta miten palvelujen ja tiedon yhteentoimivuus mahdollistaa helppokäyttöiset ja tehokkaasti tuotetut palvelut?

Arjen palveluihin tuttuja elementtejä

Arjessa kohtaamamme palvelut rakentuvat kasvavissa määrin tiedon varaan. Esimerkiksi alaikäisen asioita Omakanta-palvelussa hoitaessa (vuonna 2021 yli kolme miljoonaa tapahtumaa) puolesta-asiointi mahdollistuu vanhemmille koko lailla saumattomana palvelukokonaisuutena, jossa vahvasti tunnistetun huoltajan ajantasainen oikeus hoitaa asioita tarkastetaan rekisterikyselyin.

Varsin monimutkainen ja useita tietoja käsittelevä palvelutapahtuma saadaan käyttäjälle sujuvaksi, koska sen elementit ovat jo tulleet meille kansalaisina tutuiksi muista palveluista. Olemme tottuneet käyttämään tunnistamista ja sen vaatimia välineitä. Toisaalta Kanta-palvelu kykenee hoitamaan osaltaan puolesta-asioinnin tietotarpeita taustalla siten, että tietosuoja ja tietoturva toteutuvat. Puolesta asiointi Kanta-palvelussa tapahtuu käyttäjälle näkymättömällä tavalla.

Näiden samojen elementtien hyödyntäminen sote-uudistuksen mukanaan tuomissa uusissa palveluissa mahdollistaa tutun ja turvallisen käyttökokemuksen myös niihin uusiin palveluihin, joita emme ole vielä nähneetkään. Näin uudelleen käyttö tukee siis palvelujen sujuvuutta.

Puolesta-asiointi on osoittanut sote-palveluiden parissa hyötynsä myös apteekkiasioinnissa (vuonna 2021 49 000 tapahtumaa) ja sillä on mahdollisuus yhtä lailla tuoda hyvinvointialueiden uudet sote-palvelut myös niiden ulottuville, jotka eivät voi itse asiointiaan hoitaa.

Valmiita digitaalisia ratkaisuja hyvinvointialueille Suomi.fi-palvelujen avulla

Yle uutisoi loppuvuonna miten aloittavat hyvinvointialueet ovat kohdanneet jo ensimmäiset haasteensa niukkojen resurssien muodossa. Samat uudelleen käytettävät elementit, jotka mahdollistavat tutun käyttökokemuksen mahdollistavat myös kustannustehokkaamman palvelukehityksen, kun palveluketjuissa toistuvia toiminnallisuuksia ei tarvitse suunnitella, rakentaa ja tuotteistaa uudelleen.

Suomi.fi-palvelut tarjoavat palvelun rakentajille käyttöön tunnistamisen, puolesta-asioinnin, maksamisen, tiedon- ja viestinvälityksen ratkaisut sekä työkaluja asiakkaiden ohjaamiseksi oikeisiin palveluihin, palvelupaikkoihin ja palvelukokemuksen laadun seurantaan.

Parasta palvelua on kuitenkin palvelu, jota ei tarvitse käyttää lainkaan. Palvelu joka poistaa asiakkaan palvelutarpeen toimii hänen hyväkseen näkymättömällä tavalla. Esimerkkejä tällaisesta palvelusta ovat esitäytetty veroilmoitus tai automaattinen ehdotus ajasta hammastarkastukseen. Tällainen asiakkaan puolesta ja hänen hyväkseen toimiminen vaati tietopohjaista asiakkuuden hallintaa.

Tietopohjaisen toiminnan tueksi Digi- ja väestötietovirasto tarjoaa palveluita semanttiseen yhteentoimivuuteen, testiaineistoihin, datan avaamiseen ja turvalliseen hyödyntämiseen. Näiden palvelujen avulla sote-uudistuksessa voidaan parantaa tietopohjan laatua ja lisätä sen hyödyntämistä, mikä mahdollistaa asiakkuuden hoitamista yli palvelutapahtumien. Tämä on avaintekijä vaikuttavien sote-palvelujen tuottamisessa. Laadukkaasti kerätty ja hallittu tietoaineisto on myös välttämätön edellytys lisääntyvälle automaattiselle päätöksenteolle. Laatutyö tiedon parissa onkin paras aloittaa viimeistään nyt.

Lue lisää yhteentoimivien Suomi.fi-palvelujen käyttöönotosta Palveluhallinnasta.

Suomen väkiluku 5 629 720