Blogit

Blogit

Parhaat eväät julkishallinnon digipalveluiden kehittämiseen syntyvät yhdessä

Annette Hotari Julkaisupäivä 8.2.2018 12.42 Blogit

Koko yhteiskunta on pakotettu kehittämään palveluitaan ja toimintaansa tehokkaammiksi ja asiakaslähtöisemmiksi toimintaympäristön muuttuessa nopeasti. Tähän vaikuttavat uudet teknologiat, niukkenevat resurssit ja yhteiskunnan muuttuminen palvelukeskeiseksi. Millä reseptillä julkishallinnon organisaatiot näihin vaatimuksiin vastaavat ja millä eväillä palvelukehittämistä voisi helpottaa, jotta syntyisi asiakaslähtöisiä palveluita?

Väestörekisterikeskus vastaa haasteeseen ja aikoo helpottaa digitalisaatiotyötänne! Kehitämme uutta palvelua, jossa yhdistyvät parhaiden käytäntöjen, yhteisten palvelujen ja työkalujen löytämisen ilo sekä digitalisaatiotuskan jakamisen riemu.

Uuden palvelun läpileikkaavana teemana ovat digiperiaatteet ja niiden soveltaminen käytäntöön. Muutoksen mahdollistajina ovat yhteiset Suomi.fi-alustapalvelut. Myös avoin data on uusien palvelujen keskeinen raaka-aine. Lisäksi digitaalinen turvallisuus, julkisen hallinnon suositukset, kokonaisarkkitehtuuri, saavutettavuus, yhteentoimivuuden välineet ja palvelumuotoilu tuodaan osaksi palvelukonseptia.

Mitä odotuksia teillä palveluntarjoajilla on tälle palvelulle ja mihin tarpeeseen sen pitäisi erityisesti vastata? Millainen on palveluiden ja toiminnan kehittämiseen osallistuvien polku ja mikä siinä on keskeisintä? Mikä on johdon rooli osana polkua? Mitä digitalisaatiotyö ja palvelujen kehittäminen on kunnissa, virastoissa ja maakunnissa ja miten palvelun pitäisi tukea sitä? Pitäisikö palvelun vastata myös kolmannen ja yksityisen sektorin tarpeisiin? Kevään aikana haemme vastauksia näihin kysymyksiin yhteiskehittämisen menetelmillä.

Kehittämistä viedään eteenpäin Suomi.fi palveluntarjoajille -hankkeessa (SuoPa), jossa jatkuu KaPA-ohjelman hankkeiden ja Suomidigin aloittama työ, jotta julkisten palveluntarjoajien ja koko yhteiskunnan digitalisaatio ja toimintatapojen muutos etenee. Mukaan hankkeeseen pääset täyttämällä ilmoittautumislomakkeen.

Voimme käydä asiasta avointa keskustelua myös Suomidigin kehittäjäfoorumilla, jonne olen tehnyt aiheesta keskustelunavauksen.

Annette Hotari toimii Väestörekisterikeskuksessa Suomi.fi palveluntarjoajille hankepäällikkönä. @AnnetteHotari

 

Lue myös: Väestörekisterikeskus kokoaa digitalisaation edistämisen palveluja yhdeksi kokonaisuudeksi


Suomen väkiluku 5 631 879