Blogit

Blogit

Palvelutietovarannon datalla rakennetaan asiakaslähtöisiä verkkosivuja

Terhi Tuokkola Julkaisupäivä 3.6.2020 9.00 Blogit

Palvelutietovaranto tukee asiakaslähtöisten verkkosivujen rakentamista ja palvelujohtamista. Tiedätkö jo, miten organisaatiosi voi ottaa kaiken hyödyn irti PTV-tiedoista?

Palvelutietovarannon tiedot ovat täysin avointa dataa, ja niitä voi hyödyntää monissa eri järjestelmissä rajapintojen kautta. Kun organisaatio hakee sivuilleen tietoja PTV:stä, se voi itse vapaasti päättää, mitä tietoja haetaan ja missä järjestyksessä ne esitetään. Organisaatio määrittelee itse myös sivuston visuaalisen ilmeen. PTV:stä saatavien palveluiden perustietojen pohjalta organisaatio voi rakentaa verkkosivunsa haluamallaan tavalla.

Yksi PTV-tietoja verkkosivuillaan hyödyntävä organisaatio on Iisalmen kaupunki. Iisalmi hakee sivuilleen PTV:stä oman kunnan palveluiden ja asiointikanavien tiedot. Esimerkiksi Iisalmen kirjastopalveluiden sivuille haetaan PTV:stä palvelun kuvaus, kirjaston yhteystiedot ja aukioloajat sekä verkkokirjaston tiedot. Sivulle nostetaan myös muita aiheiseen liittyviä palveluita.

Organisaatiolähtöisyydestä asiakaslähtöisyyteen

Keskeisin etu PTV-tietojen hyödyntämisessä on asiakaslähtöisyys. Koska PTV:n näkökulma lähtee palveluista eikä esimerkiksi organisaation tehtävistä tai hallinnollisista rakenteista, on PTV:n avulla helpompi tuottaa verkkosisältöjä asiakkaiden tarpeisiin.

Sekä henkilöasiakkaat että yritysasiakkaat tarvitsevat useimmiten tietoa juuri organisaatioiden tarjoamista palveluista – eivät niinkään organisaation hallinnollisesta rakenteesta. Asiakaslähtöisemmät verkkosivut vähentävät turhia yhteydenottoja. Kun palvelut ja toimintaohjeet asiointikanavineen on esitelty verkkosivuilla selkeästi, asiakas löytää tarvitsemansa tiedon helpommin eikä hänen tarvitse ottaa puhelimitse yhteyttä kysyäkseen perustietoja palveluista. PTV:ssä on myös sisäänrakennettuna edistynyt tekstintarkastus, joka auttaa tuottamaan selkeää verkkotekstiä. 

Samojen tietojen ylläpito eri järjestelmissä vähenee

Monet organisaatiot ovat kokeneet hyödylliseksi myös sen, että heidän ei enää tarvitse ylläpitää samoja palvelutietoja useissa eri järjestelmissä. Kun organisaation järjestelmiin on toteutettu PTV-integraatio, tietoja tarvitsee ylläpitää vain PTV:ssä ja sieltä tiedot päivittyvät automaattisesti organisaation omille sivuille, Suomi.fi-verkkopalveluun ja muihin PTV-tietoja hyödyntäviin järjestelmiin. Tämä on suuri etu myös asiakkaiden kannalta: näin asiakkaat eivät enää törmää eri verkkosivuilla keskenään ristiriitaisiin tietoihin samoista palveluista.

Muiden PTV-organisaatioiden tietoja voi hyödyntää vapaasti

Organisaatio voi hyödyntää omilla sivuillaan vapaasti myös toisten organisaatioiden tuottamia PTV-tietoja – näin ylläpitovastuu säilyy palvelun tai asiointikanavan todellisella vastuuorganisaatiolla. Työmarkkinatori on esimerkki verkkopalvelusta, joka hyödyntää monien eri organisaatioiden PTV-tietoja sivuillaan.

Esimerkiksi Työmarkkinatorin palveluhakuun haetaan useiden eri toimijoiden työelämään ja elinkeinoihin liittyvien palveluiden tietoja: mukana on muun muassa TE-palveluiden, ELY-keskusten, työttömyyskassojen, Maahanmuuttoviraston ja Ruokaviraston palveluita. PTV-data mahdollistaa siis myös tiettyyn aihepiiriin keskittyvien sivustojen rakentamisen organisaatiorajat ylittävästi.

PTV-tietoja voi hyödyntää myös palvelujohtamisessa

PTV-tietoja voidaan hyödyntää myös muissa tietojärjestelmissä, kuten esimerkiksi tiketöinti- ja ajanvarausjärjestelmissä tai asiakkuudenhallintajärjestelmissä. Yhteispalvelun asiointipisteiden tietojärjestelmä (ASTI-järjestelmä) hyödyntää PTV-tietoja monipuolisesti. ASTI-järjestelmään haetaan PTV-tietoja sopimusten pohjatiedoiksi ja lisäksi PTV-tiedot kytkeytyvät tiketöintiin. ASTI-järjestelmässä pystytään seuraamaan esimerkiksi sitä, paljonko asiointipisteissä asioidaan eri palveluihin liittyen.

PTV-tietojen hyödyntäminen eri tietojärjestelmissä antaa monenlaisia mahdollisuuksia palvelujohtamisen tueksi: PTV-tietoja voi yhdistää eri järjestelmissä olevaan muuhun dataan, esimerkiksi tietyn palvelun käyttömääriin tai tietyn palvelun eri kanavien asiointimääriin ja näiden seuraamiseen. PTV-tietoja voi hyödyntää myös organisaation budjetin ja henkilöstön työaikojen toteutumien seuraamisessa: organisaatio voi esimerkiksi seurata, miten paljon työaikaa säästyy, kun asiakkaita ohjataan verkkoasiointiin puhelinasioinnin sijaan.

PTV-rajapintoja kehitetään käyttäjien toiveiden pohjalta

Osa organisaatioista on kokenut haasteelliseksi PTV:n rajapintojen tiheän muuttumisen – PTV:n kehittämisen alkuvaiheessa rajapinta muuttui usein, mutta nykyään PTV:n rajapintaan tehdään vain harvoin muutoksia.

Nyt onkin hyvä ajankohta ottaa PTV:hen tuotetut tiedot hyötykäyttöön omilla sivuilla! PTV:n rajapintojen kehittäminen on yksi tämän vuoden painopisteistä, joten nyt on hyvä ajankohta myös esittää Digi- ja väestötietoviraston PTV-tiimille toiveita rajapintojen kehittämiseksi.


Osallistu PTV-klinikkaan 12.6. klo 10–11

Jos organisaatiosi on kiinnostunut PTV-tietojen hyödyntämisestä, tutustu esimerkkeihin, keskustele PTV-integraation mahdollisuudesta verkkosivujenne IT-toimittajan kanssa ja osallistu 12.6. klo 10-11 järjestettävään klinikkaan PTV-tietojen hyödyntämisestä!


Palvelutietovaranto pähkinänkuoressa

Palvelutietovaranto (PTV) on keskitetty tietovaranto, johon kaikki Suomen julkishallinnon organisaatiot kuvaavat palvelunsa ja niiden asiointikanavat. Koska PTV-tiedot ovat täysin avointa dataa, niitä voi hyödyntää monissa eri verkkopalveluissa ja muissa järjestelmissä rajapintojen kautta.


Lisätietoa PTV-tietojen hyödyntämisestä


Terhi Tuokkola ja Digi- ja väestötietoviraston PTV-tiimi, yhteydenotot: [email protected]

Suomen väkiluku 5 629 543