Blogit

Blogit

Mikä ihmeen Yhteentoimivuusalusta?

Petri Tenhunen Julkaisupäivä 10.12.2019 8.30 Blogit

Sukupuoli on siis niinku mies tai nainen? Voimassaoleva on sama kuin aktiivi, eikös? Miten määritellään palvelu? Miten se koodi oli siinä koodistossa?

Teemme asioista päätelmiä perustuen asiayhteyteen ja omaan tuntemukseen. Aina ei puhuta samasta asiasta, vaikka käytettävät sanat täsmäävät: kuusi voi esimerkiksi tarkoittaa lukua tai puuta. Jos emme keskustellessa aina ymmärrä käytettäviä käsitteitä samoin, kuinka tietojärjestelmät voivat siinä onnistua?

Jotta koneluettavuus olisi mahdollista, vaihdettaville tiedoille tarvitaan kaveriksi metatietoja eli tietoa tiedosta. Jos rajapinnoissa liikuteltaisiin tietojen mukana kuvaus siitä, mitä tieto tarkoittaa, niin tietojärjestelmillä olisi mahdollisuus ymmärtää, mitkä tiedot ovat samoja. Esimerkiksi, jos liikutellaan palkkatietoja järjestelmästä toiseen käyttäen vain käsitettä palkka, niin neton ja bruton sekoittaminen saattaisi aiheuttaa hämminkiä lopputuloksessa.

Julkisessa hallinnossa on kyllä saatavilla tietomäärityksiä, mutta niiden löytäminen saattaa olla kovan työn takana ja jossain tapauksissa mahdoton tehtävä. Yhteentoimivuusalusta on koko julkisen hallinnon yhteinen julkaisualusta, josta on tarkoitus löytyä kootusti kaikki yhteisesti käytettävät koodistot, käsitteet ja tietovarannoista liikkuvien tietojen määritykset. Kaikki tiedot saavat alustalla pysyvän tunnisteen eli ovat linkitettyä dataa, jota koneetkin pystyvät hyödyntämään. Yhteentoimivuusalustan tietoja saa käyttää ilmaiseksi ja niitä on mahdollista ottaa käyttöön myös rajapintojen kautta. 

Yhteiskäyttöistä julkaistuista aineistoista tekee myös se, että ne tuotetaan yhteisillä periaatteilla eli yhteentoimivuusmenetelmällä. Sen avulla myös harmonisoidaan tarvittaessa tietoja. Määrittelyjä tuottavat julkisen hallinnon lisäksi myös muut tahot kuten yritykset ja yhteisöt. Tiedontuottajia ja hyödyntäjiä löytyy siis laajalti!

Tutustu yhteentoimivuusalustan uuteen videoon:

Yhteentoimivuusalustan video outubessa: https://youtu.be/kygLjzl1M2c

Haluatko kuulla lisää?

Verkkosivu: yhteentoimiva.suomi.fi

Lisätietoja: Petri Tenhunen, Anna Saarinen ja Riitta Alkula

 

Suomen väkiluku 5 629 617