Blogit

Blogit

Kuvaa kerran, hyödynnä rajattomasti

Tuire Vuolasvirta Julkaisupäivä 5.1.2018 12.11 Blogit

Suomi.fi-palvelutietovarannon lupauksena on ollut kuvaa kerran, hyödynnä rajattomasti. KaPa-ohjelman päättyessä Palvelutietovarannossa (PTV) on yli 500 palveluja tuottavaa organisaatiota, yli 30 000 palvelua ja niille lähes 150 000 asiointikanavaa.

Eniten hyödynnettyjä yhteiskäyttöisiä asiointikanavia ovat lupapiste.fi ja kansalaisaloite.fi Nämä asiointikanavat on kuvattu järjestelmään kerran, mutta ne ovat käytössä 284 ja 84 palvelussa, tässä järjestyksessä.

Toteutetut ja kehitteillä olevat PTV-integraatiot todistavat, että kuvaa kerran, hyödynnä rajattomasti ei ole ollut turha lupaus.

Omien tietojen integroiminen omalle verkkopalvelimelle

Yli 90 % PTV:hen tietoja tuottaneista organisaatioista on kuvannut tietonsa manuaalisesti PTV:n käyttöliittymän kautta. Käyttöliittymän kautta tallennetut palvelut ja asiointikanavat ovat hyödynnettävissä PTV:n OUT-rajapinnan kautta ja integroitavissa oman organisaation verkkopalveluihin. Näitä integraatioita onkin toteutettu jo jonkin verran. Jo toteutetuilla verkkosivuilla PTV:stä on haettu palvelujen ja palvelupaikkojen tiedot, jotka esitetään organisaation omilla verkkosivuilla. Verkkosivulla palvelun kuvaukseen on yhdistetty kuvia, säätietoja tai muita paikallistietoja, kuten esimerkiksi koulun ruokalistat.

Pidemmälle menevät toteutukset hakevat PTV:stä kaikki alueelliset palvelut ja asiointikanavat esimerkiksi kunnan omille verkkosivuille. Näin on tehnyt esimerkiksi Tampere, joka kokoaa kaupungin, seurakuntien, paikallisten yhdistysten ja yritysten lapsiperheidelle suunnatut palvelut Tampereen alueella yhteen verkko-osoitteeseen.

PTV tukee vastaavia toteutuksia tarjoamalla OUT-rajapinnassa GET-metodin, jolla organisaatioita, palveluja ja asiointikanavia voi hakea kuntakoodin perusteella. PTV-tietojen integrointia uusiin palveluihin helpottaa se, että kaikki yhden kunnan alueella tarjottavat palvelut löytyvät yhdellä metodilla riippumatta siitä, kuka palvelun toteuttaa tai kuka asiointikanavan omistaa.

Tietojen integroiminen yhteisissä järjestelmissä

Palvelutietovaranto on palvelutietojen master ja tämän vuoksi myös yhteispalvelupisteiden palveluneuvojille kehitettävä ASTI-järjestelmä tukeutuu PTV:n tietoihin. PTV integrointi ASTI järjestelmään on tehty kaksisuuntaisena.

  1. OUT-rajapinnan kautta ASTI-järjestelmä hakee PTV:stä palvelujen kuvaukset ja yhteispalvelupisteet.
  2. IN-rajapinnan kautta ASTI-järjestelmä päivittää PTV:n liitostietoihin asiointikanavan palvelukohtaiset palvelutasot

Muita kahdensuuntaisen integraation toteutuksia on tehty yhteisiin rekistereihin tai julkaisujärjestelmiin. Näissä tapauksissa PTV:n OUT-rajapinnan kautta haetaan palvelujen pohjakuvausten tietoja sekä PTV:n koodistotietoja kuten kuntakoodit, maakoodit, postinumerot, kielikoodit ja aluekoodit. IN-rajapinnan kautta tuodaan ja päivitetään palvelujen ja asiointikanavien tietoja.

Tietojen hyödyntäminen, yhdistely ja esittäminen uutena palveluna

Sananlasku ”jokainen pisara muovaa kiveä” kuvaa mielestäni hyvin PTV-integrointien mahdollisuuksia uusien palvelujen luomisessa. Ensimmäinen askel on PTV:n tarjoama uusi toiminnallisuus, jossa jokainen PTV:hen tietoja tuottava organisaatio voi luoda omia palvelukokonaisuuksiaan. Palvelukokonaisuus toiminnallisuus tarjoaa mahdollisuuden lisätä omia ja muiden organisaatioiden palveluja kokonaisuudeksi, jota voi hyödyntää omassa palvelussaan. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat palvelut palautetaan GET-metodilla ServiceCollection{id}.

Tutkimaton alue on vielä PTV:n tietojen yhdistäminen muiden tietolähteiden tietojen kanssa ja niiden tarjoaminen uutena palveluna. Esimerkkejä voisi olla esimerkiksi

  • kunnan palvelujen palveluluokkien ja kunnan talousarvion yhdistäminen ja esittäminen visuaalisessa muodossa.
  • palvelupaikkojen ja joukkoliikenne tietojen yhdistäminen palveluksi, joka kertoo ne palvelupaikat, joihin on helpoin pääsy julkisilla kulkuneuvoilla.

Uusia organisaatioita, palveluja ja asiointikanavia tulee lisää päivittäin. Kaikki nämä tiedot ovat hyödynnettävissä avointen rajapintojen kautta rajattomasti. PTV:n mahdollisuuksia on hyödynnetty jo tuotannossa tai kehitteillä olevissa integraatioissa.  Jokainen uusi organisaatio, palvelu, asiointikanava tai näitä hyödyntävä integraatio muovaa PTV:tä ja sen tarjoamaa palvelua, eikä sen lopullista muotoa osaa vielä kertoa kukaan.

Suomen väkiluku 5 626 481