Blogit

Blogit

Kohti inhimillisesti kestävämpää työelämää

Erika Gröhn Julkaisupäivä 18.12.2023 16.00 Blogit

Työn ja yhteiskunnan muutoksen myötä mielenterveydestä on tullut keskeinen työkyvyn edellytys. Työpaikoilla voidaan osaltaan vahvistaa mielenterveyttä ja ehkäistä ongelmien syntymistä. Maksuttomat digitaaliset mielenterveyden työkalut tukevat esihenkilöitä ja johtajia tässä tehtävässä.  

Mielenterveyden ja työhyvinvoinnin ongelmat ovat olleet toistuvasti otsikoissa kuluneen vuoden aikana. Ilmiö on monisyinen, joten ratkaisuja täytyy etsiä monesta näkökulmasta myös työpaikoilla. Tarvitaan hyvinvointia lisääviä ja työkyvyn ongelmia ennaltaehkäiseviä toimia, jotka huomioivat sekä mielenterveyttä vahvistavat ja haastavat tekijät työssä.

Hyvinvoiva työyhteisö pystyy kehittymään, muuttumaan ja työskentelemään tuottavasti. Esihenkilöiden ja johtajien tehtävänä on varmistaa, että työ on tekijänsä näköinen ja kokoinen ja että työyhteisön arki sujuu.

Hyvinvointia tukeva johtaminen on tekoja ja tietoinen valinta. Onko yhteiselle keskustelulle riittävästi aikaa ja tilaa? Onko vastavuoroista joustoa ja luottamusta? Entä mahdollisuuksia osallistaa työntekijöitä ideointiin ja päätöksentekoon? Osataanko työn pulmia ratkoa ennen kuin niistä tulee isompia ongelmia?

Mielenterveyden työkalupakki ja työkyvyn digiopas johtamisen tueksi

Mielenterveyttä edistävän johtamisen tueksi on saatavilla digitaalisia välineitä, joita kannattaa kokeilla ja hyödyntää työpaikan arjessa. Parhaimmillaan työkalujen avulla voi lisätä työpaikan kykyä vahvistaa mielen hyvinvointia ja reagoida ongelmatilanteisiin. Pitkällä tähtäimellä hyvinvoinnin huomioiminen parantaa myös tuottavuutta.

Työterveyslaitoksen Mielenterveyden työkalupakki tarjoaa näkökulmia ja ratkaisuja mielen hyvinvointia tukevan työkulttuurin rakentamiseen.

Osa työkalupakin työkaluista tukee tilannekuvan muodostamisessa, osa tarjoaa laajemman mallin. Työkaluista löytyy apua esimerkiksi esihenkilötyön kehittämiseen, aivotyön kuormitustekijöiden kartoittamiseen, työterveysyhteistyön kehittämiseen, oman työhyvinvoinnin tilannekuvan muodostamiseen ja organisaation palautumiskäytäntöjen arviointiin.

Mielenterveyden työkalut ovat osa tulevaa työkyvyn digiopasta, joka julkaistaan keväällä 2024.

Työterveyslaitos on mukana DVV:n Työkyvyn digiopas työnantajille -hankkeessa, jossa rakennetaan työkykyä tukevia sähköisiä palveluita ja työkaluja yhteen kokoava opas. Työterveyslaitoksen Mielenterveyden työkalupakki -hanke kuuluu samaan EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä rahoitettavaan Mielenterveys ja työkyky -rahoituskokonaisuuteen Työkyvyn digiopas -hankkeen kanssa. Hankkeiden välillä tehdään tiivistä yhteistyötä.
 

Blogi Erika Gröhn

Suomen väkiluku 5 627 350