Blogit

Blogit

Hyvästä parhaaksi Laatutyökaluilla!

Mikko Mattinen Julkaisupäivä 11.3.2022 9.01 Blogit

Suomen julkinen hallinto on ymmärtänyt digitalisaation välinearvon kansakunnan kehittämiseksi ja se on näkynyt monissa palkintosijoissa kansainvälisissä vertailuissa muun muassa EU:n arvioinneissa. Hyvästä parhaaksi tuleminen on jatkuvaa työtä, jonka eteen myös tällä hallituskaudella on tehty töitä. Erityisen suuri panostus on ollut valtiovarainministeriön Digitalisaation edistämisen ohjelma. Siinä on tavoitteena, että ”Suomi tunnetaan edelläkävijänä, jossa digitalisaation ja teknisen kehityksen tuomia mahdollisuuksia kehitetään ja otetaan käyttöön yli hallinto- ja toimialarajojen. Tavoitteena on nostaa julkisen sektorin teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyyttä sekä kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä.”

Tätä työtä on tehty meillä Digi- ja väestötietovirastossa, jonka yksi lopputulemista on Suomi.fi-laatutyökalut. Sen avulla organisaatiot pystyvät arvioimaan sekä kehittämään omien digitaalisten palveluidensa laatua. Koska yksi hallitusohjelman tavoitteista on viranomaispalveluiden digitalisointi vuoteen 2023 mennessä, tarvitaan kehittämisen tueksi työkaluja digitaalisen asiointikokemuksen laadun arviointiin. 

Laadukkaat palvelut ovat jokamiehenoikeus

Suomen julkinen hallinto on monipuolisesti kehittänyt ja ottanut käyttöön Suomi.fi-alustalla toimivia palveluita kuten Suomi.fi-viestit, Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet. Laatutyökalut on uusi osa Suomi.fi-tarjoamaa ja sen avulla on mahdollista siirtyä uuteen aikakauteen. Emme varmankaan osaa vielä kaikkia sovellutusmahdollisuuksia arvioida, mutta selvää on, että näkyvyys ja vertailtavuus paranee. 

”Nextille levelille” siirtyminen ei ole itseisarvoa, vaan parempaa asiakaskokemusta ja hallinnollisen taakan vähenemistä. Asiakkaan näkökulmasta tärkeintä on, että hän ei joudu tekemään turhaa työtä ja kun hän asioi julkisen hallinnon kanssa, niin siihen hänellä menee minimaalisesti aikaa sekä muita resursseja. Sanomattakin on selvää, että esimerkiksi yrityksille ja yhteisöille näillä asioilla on iso merkitys.

Siksi haluaisimmekin julistaa, että laadukkaat palvelut ovat uusi jokamiehenoikeus. Korkean teknologian sekä käyttöasteiden maassa me voimme tehdä sen ja olemme rohkaisseet muita virastoja tarttumaan mahdollisuuteen. Poliisihallinto ja Traficom ovat taitavina organisaatioina tarttuneet haasteeseen ensimmäisten joukossa ja uskon, että pian näemme heidän edistymisestään merkkejä.

Eikä siinä vielä kaikki. Digi- ja väestötietovirasto sai mahdollisuuden osallistua Ranskan EU-puheenjohtajuuskaudellaan järjestämään Tech for Government -kilpailuun. Osallistumme kilpailuun Laatutyökaluilla, jota esittelemme kisan finaalissa 17.3.2022 Strasbourgissa kaikille 27 jäsenmaalle. Ehkä voisimme laajentaa laadukkaiden digitaalisten palveluiden ideaa jopa koko EU-aluetta kattavaksi jokamiehen oikeudeksi?

Katso Laatutyökalujen video (englanniksi) 

Tutustu Laatutyökaluihin Palveluhallinnassa

Blogi Mikko Mattinen laatutyökalut

Suomen väkiluku 5 629 334