Blogit

Blogit

Digitukeen sitoudutaan satasella - Ihmislähtöisyyden tulee olla digipalvelujen kehittämisen lähtökohtana

Mirva Gullman Julkaisupäivä 15.9.2022 15.43 Blogit

Miten digituen avulla voidaan vahvistaa yhdenvertaisuutta ja miten se Oulussa tapahtuu? Entä millaista tukea Digi- ja väestötietoviraston digituki-palvelu voi kunnille tarjota?

Oulun kaupungissa ihmislähtöistä digituen kehittämistä toteutetaan yli sektorirajojen. Digitukea ei nähdä palveluista tai toiminnoista erillisenä osiona vaan niihin olennaisesti kuuluvana. Oulu10-neuvontapalvelussa voi kuka tahansa kuntalainen kysyä mitä tahansa. Kysyjän ei tarvitse tietää mihin toimialaan oma kysymys kuuluu eikä sitä, kuka on oikea henkilö vastaamaan. Samanlaisella hallinnonrajat ylittävällä yhteistyöllä toteutetaan myös digituen kehittämistyötä. Mukaan kehittämiseen on kutsuttu Oulun kaupungin toimijoiden lisäksi paikallisia yhdistyksiä, järjestöjä ja yrityksiä.

Oulussa on kuluneen vuoden aikana laadittu digitukisuunnitelma ja sitä lähdetään nyt viemään käytäntöön. Digi- ja väestötietoviraston digituki-palvelu tukee digituen verkoston käynnistämistä ja kehittämistä. Käymme yhdessä läpi niin kuntien digituen järjestämiseen tuotettua materiaalia kuin myös yksittäisen digituen antajan osaamisen kehittämistä. Tavoitteena on löytää kunnalle, tässä tapauksessa Oulun kaupungille, parhaat tavat digituen järjestämiseen ja toimijoiden verkostoitumiseen. Yhteistyötä hyvien käytäntöjen kartoittamiseksi ja jakamiseksi tehdään tarvittaessa myös muiden digitukea kehittävien kuntien kanssa.

Digitaidot kuuluvat kaikille

Digitaitoja tarvitsevat kaikki kuntalaiset. Niiden avulla mahdollistetaan hyvinvointia, elinvoimaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Oulussa hyväksyttiin kesäkuussa 2022 kaupungin palveluja koskeva toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suunnitelman vuosille 2022-2026. Suunnitelman tavoitteissa on mukana digituen koordinaation kehittäminen. Oulun kaupungilla nähdään tärkeänä kohdata myös kokemusasiantuntijat osana palvelujen kehittämistä. Yksi kehittämisen kohde ovat digitaaliset palvelut ja niiden saavutettavuus. Esimerkiksi kaupungin verkkosivuja koskevassa uudistuksessa tullaan huomioimaan saavutettavuus alusta lähtien.

Kehitysvammaliiton ja Kehitysvammatuki 57:n Selkeästi meille -hankkeen asiantuntijat ovat avanneet kognitiivisen saavutettavuuden käsitettä ja kokemuksia konkreettisesti. Verkkosivujen helppokäyttöisyys palvelee meitä kaikkia. Samalla tavalla myös digituen tarve ja digitaitojen kehittäminen on osa meidän kaikkien päivittäistä arkea. Yhdenvertaisuutta edistämällä huomioidaan myös ne ryhmät, jotka eivät pysty käyttämään digipalveluja ilman ruudunlukuohjelmaa tai erillisiä apuvälineitä.

Digi- ja väestötietoviraston digituen ja kuntien yhteistyö on jatkuvaa kehittämistä. Kunnissa toteutettava digituen järjestäminen vahvistuu jatkuvasti kokoamalla yksittäisten kuntien osaamista yhteen.

Erityisen tärkeää palvelujen kehittämisessä on ihmislähtöisyys. Myös digituen kehittämiseen täytyy sitoutua satasella! Me Digi- ja väestötietovirastossa tuotamme tietoa, kehitämme ja vahvistamme digiosaavaa Suomea. Kuuntelemme, olemme läsnä digituen toimijoille ja viestimme aktiivisesti yli organisaatiorajojen. Haluamme osaltamme varmistaa, että osallisuus ja tasa-arvo toteutuvat ja kilpailukyky kasvaa yhteiskunnassamme.

Omannäköinen digitaalinen arki kuuluu jokaiselle!

Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut kunnille suunnatun koulutuksen "Vinkkejä kuntien digituen organisointiin". Koulutus tarjoaa kuntien hallinnon edustajille tietoa, miksi digitalisaatiota ja digitukea kannattaa kehittää sekä vinkkejä, miten digitukea voi omassa kunnassa järjestää.

Tutustu koulutukseen >>

Mirva Gullman & Merja Niemelä​​​


Erityisasiantuntija Mirva Gullman, Digi- ja väestötietovirasto & vuorovaikutussuunnittelija Merja Niemelä, Oulun kaupunki

 

Digituen toimijoiden verkosto -etusivu Mirva Gullman digituki

Suomen väkiluku 5 629 720