Blogit

Blogit

Digitaitojen vuosi

Minna Piirainen Julkaisupäivä 30.6.2020 11.46 Blogit

Vuosi 2020 jää varmasti muistiin koronapandemian, mutta myös digitaitojen ja digiloikan vuotena. Poikkeusolojen aikana digitaitojen merkitys on kasvanut entisestään. Suurin osa digitaitoisista ihmisistä on pystynyt hoitamaan asioinnin ja yhteydenpidon läheisiin entiseen tapaan, mutta digiloikan mukana on kulkenut koko ajan uudenlainen, äkillisesti kasvanut digituen tarve.

Digitaitava kansa

Me suomalaiset olemme digitaitava kansa. Euroopan komissio on seurannut jäsenvaltioiden digitaalista edistymistä digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksiä (DESI) koskevissa raporteissa vuodesta 2014 lähtien. Suomi on sijoittunut kokonaisvertailun kärkisijalle vuosina 2019 ja 2020.

Suomen vahvuudet digitalisaation eturintamassa ovat muun muassa tasa-arvoinen ja osallistava tietoyhteiskunta, osaaminen julkishallinnon digitaalisten palveluiden ja digiteknologian hyödyntämisessä sekä digitalisaation edistämisessä tietoyhteiskunnan kaikilla aloilla ja tasoilla.

Meillä menee siis hyvin! Digitaitoisuus ei kuitenkaan ole pysyvä tila, vaan taitoja täytyy ylläpitää ja kehittää koko elämän ajan. Palvelut ja teknologia kehittyvät ja muuttuvat, joten myös digitaitoja täytyy harjaannuttaa samassa rytmissä. Moni on kuitenkin yhä digitalisaation ulkopuolella joko omasta halustaan tai olosuhteiden pakosta. Kaikkien ei ole mahdollista hankkia omaa tietokonetta tai älylaitetta esimerkiksi tehokkaan opiskelun tueksi, nettiyhteydestä puhumattakaan.

Digitukiviikko herätti auttamaan ja keskustelemaan digitaidoista

Järjestimme toukokuussa kansallisen Digitukiviikon ja haastoimme organisaatiot ja yksityishenkilöt auttamaan korona-arjen eristämiä ihmisiä oman kykynsä mukaan. Tapahtumaviikon aikana digitukea annettiin ja digitaitoja kehitettiin tehostetusti.

Digitukiviikon vastaanotto oli lämmin ja välittömästi positiivinen! Ihmisillä on aito halu auttaa ja vaikuttaa lähimmäisten hyvinvointiin. Digituen valtakunnalliseen verkostoon liittyi useita uusia toimijoita Digitukiviikon aikana, ja tärkeän teeman ympärillä käytiin paljon hyvää keskustelua. Lämmin kiitos vielä kerran kaikille osallistujille!

Jatkuvaa oppimista

Digitalisoituva arki vaatii monenlaisia taitoja meiltä kaikilta. Digitukea ja digitaitoja täytyy siis kehittää määrätietoisesti jatkossakin. Koronavuosi on kirkastanut, että digituen monimuotoisuutta ja saavutettavuutta pitää vielä kehittää. Etänä annettavan digituen tarve on havaittu selvästi. Etätuki vaatii myös tuen antajalta vankkaa osaamista ja ohjaamisen taitoja. Samalla meidän täytyy pitää huolta siitä, että asiointi on mahdollista myös heille, joilla ei ole digitaitoja, laitteita tai yhteyksiä.

Moni meistä auttoi omia läheisiään kriisin keskellä ja mahdollisti sujuvan arjen poikkeuksellisessa tilanteessa.

Yhdessä voimme varmistaa sen, että kukaan ei tipu kyydistä digitaalisessa loikassa, vaan voimme auttaa digitukea tarvitsevia jatkamaan arkeaan. Kaikkea ei vieläkään tarvitse osata. Tukea on edelleen tarjolla sähköiseen asiointiin ja tarpeellisten digitaitojen kasvattamiseen. Varmistetaan siis, että yhdessä olemme digitaitavia jatkossakin. Koronan aiheuttama digiaika ei jää vain hetken poikkeustilaksi. Siksi digitaitojen kerryttämistä ja vahvistamista pitää jatkaa vahvasti myös kriisin jälkeen.

Minna Piirainen 

digituen projektipäällikkö, Digi- ja väestötietovirasto
[email protected], @minnapii

Blogi Minna Piirainen digituki

Suomen väkiluku 5 629 720