Blogit

Blogit

Digiohjelma voi olla Suomen Amazon

Mikko Mattinen Julkaisupäivä 9.6.2021 12.05 Blogit

Oletteko kuulleet tarinan miten maailman yksi tärkeimmistä verkkokauppainnovaatioista syntyi? Eräs kehittäjä kirjoitti lyhyen ohjelmiston, joka perustui asiakkaan aikaisempaan ostohistoriaan. Idea oli, että ennen kuin asiakas maksaa ostoksensa niin hänelle esitellään tuotteita, jotka sopisivat hänen ostoskoriinsa. Pilotointi haluttiin kieltää, mutta siitä huolimatta kokeilua jatkettiin. Ja onneksi jatkoivat kokeilua, koska online-maailman merkittävin kassavirta olisi jäänyt syntymättä. Näin syntyi kuuluisa Amazonin suosittelukone.

Digitalisaation edistämisen ohjelma (Digiohjelma) ei ole kokeilu, mutta asiakkaan näkökulmasta olemme tekemässä vastaavaa innovaatiota. Tarjoamme pitkällä aikavälillä sekä julkiselle hallinnolle että heidän asiakkailleen sähköiseen valtuuttamiseen ja viestintään täysin uusia toimintatapoja. Minun mielestäni se on verrattavissa Amazonin suosittelukoneeseen, koska teemme jotain sellaista, joka muuttaa pysyvästi asiakkaan tapaa toimia. 

Suomi on asettanut itselleen tavoitteen olla edelläkävijä teknologiassa.  Julkiselle hallinnolle tämä tarkoittaa sitä, että otamme käyttöön palveluja yli hallinto- ja toimialarajojen. Digiohjelman tavoitteena on nostaa julkisen sektorin teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyyttä sekä kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Digiohjelma kannustaa ja jopa vaatii julkista hallintoa tuomaan palvelut kansalaisten ja yritysten saataville digitaalisina. Erityisesti elinkeinotoimintaa harjoittavien paperi- ja käyntiasiointia halutaan vähentää merkittävästi vuoteen 2023 mennessä.

Monissa kokeiluissa tärkeintä on aloittaminen. Seuraavaksi pitää päättää tehdä isosti ja hommata työkaluja. Sen jälkeen organisaation pitää vaatia itseltään parempaa, olla teoretisoimatta ja hankkia dataa. Niin kuin Amazonin esimerkissä, Digiohjelman tärkein ratkaiseva askel on käyttöönotto. Ilman suosittelukonetta Amazon saattaisi olla paljon laihempi yhtiö. Valtuutus- ja Viestit-palveluun liittyviä kokeiluja ja käyttöönottoja siis tarvitaan.  

Puuttuuko muuta?

Kyllä. Onnistumiset, case-asiakkaat ja virastot, jotka voisivat kertoa onnistuneensa muuttamaan toimintatapojaan pysyvästi. Tämä on siis kutsu osallistumaan ja muuttamaan toimintatapoja. Kuten tavataan sanoa, pysykää kanavalla. Syksyllä luvassa lisää uutisia Digiohjelmasta. 

Suomen väkiluku 5 629 543