Blogit

Blogit

Digimaailmassa pärjääminen vaatii medialukutaitoa

Mika Lillman Julkaisupäivä 7.2.2022 10.50 Blogit

Alkaneella viikolla (7.-13.2.2022) vietetään kansallista Mediataitoviikkoa. Mitä mediataidot ovat? Miten mediataidot ja digitaidot kytkeytyvät yhteen ja miten näitä taitoja voi ylläpitää ja kehittää?

Digitaidot ovat sateenvarjokäsite useille erilaisille taidoille, joista keskusteluissa usein korostuvat asiointi- ja laitteidenkäyttöosaaminen. Nämä ovat kuitenkin vain yksi osa digitaitoja. Digimaailmassa tarvittavia taitoja on eritelty esimerkiksi EU:n DigComp -viitekehyksessä, jossa taitojen alueiksi on tunnistettu tiedon käsittely, viestintä, sisällön tuottaminen, turvallisuus ja ongelmanratkaisu. Jo tässä vaiheessa on helppo huomata, että mediataidot menevät limittäin digiosaamisen käsitteen kanssa. 

Mediataidot on huomioitu niin ikään TIEKE:n Digitaitotasoissa. Niissä medialukutaito on määritelty jo aloittelevan käyttäjän kannalta tärkeäksi taidoksi. Verkossa vastaan tuleva informaatiotulva on melkoinen, joten on hyvä jo alkuun oppia erottelemaan jyvät akanoista, tosi epätodesta ja oleellinen epäoleellisesta.

Medialukutaito on osa digitaitoja

Opetushallituksen Uudet lukutaidot -ohjelman tavoitteena on digitaalisten taitojen vahvistaminen perusopetuksessa. Tässäkin ohjelmassa medialukutaito on määritelty yhdeksi keskeisimmistä taidoista varhaiskasvatuksesta lähtien. Nuorten digitaidot 2021 -kartoituksessamme nuoret itse nostivat lähdekritiikin ja algoritmisen lukutaidon tärkeimmikksi digitaidoiksi nyt ja tulevaisuudessa.

Mediataidot ovat siis yksi keskeinen digitaitojen osa. Mediasisältöjen digitalisoituessa näitä taitoja on yhä vaikeampi erottaa selkeästi toisistaan. Nettilehden lukemiseen tarvitaan taitoa käsitellä laitteita ja löytää sisällön luokse. Tiedon välitys nopeutuu, ja ajantasaisimman tiedon löytää printtimedian sijaan yleensä digitaalisesta kanavasta. Sosiaalisen median ja erilaisten uutissivustojen selailussa tarvitaan kriittistä lukutaitoa ja kykyä tunnistaa luotettavat lähteet epäluotettavista. 

Yksi viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtuneista merkittävimmistä muutoksista internetin luonteessa on tavallisten käyttäjien osallistuminen sisällön tuotantoon eri muodoissaan mm. sosiaalisen median palveluiden, blogitekstien ja keskustelupalstojen kautta. Siinä, missä verkosta on aiemmin haettu tietoa, asioitu ja viestitelty kahdenvälisesti tai pienemmissä porukoissa, nykyisin itse luotuja tekstejä, kuvia ja videoita on helppo saada esille suurillekin massoille. Tällaisessa ympäristössä yksilöltä vaaditaan kykyä arvioida lukemaansa ja näkemäänsä tietoa, sen lähteitä sekä mahdollisuuksien mukaan puuttua väärän tiedon levittämiseen. Vastuulliseen toimintaan verkossa kuuluu se, että ei levitä valheellista tietoa – tahallisesti tai tahattomasti.

Tämä muutos on myös tuonut mediataitokeskustelun keskiöön taidon tuottaa sisältöä. Parhaimmillaan sisällöntuotannossa yksilön luovuus pääsee kukkimaan ja mahdollistaa mm. osallistumisen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Sisällöntuotannossa digitaidot ja mediataidot yhdistyvät hyvin konkreettisella tavalla: se on taitoa käyttää digilaitteita ja -työvälineitä sekä taitoa taidot etsiä, yhdistellä ja muokata tietoa. Luovuuden hyödyntäminen, asioiden itsenäinen hoitaminen ja ihmissuhteiden ylläpitäminen verkossa kasvattavat yksilön digitaalista hyvinvointia.

Altista itsesi digille!

Miten arjen ja hyvinvoinnin kannalta tärkeitä digi- ja mediataitoja voi kehittää? Molempiin on olemassa niin ohjattua toimintaa, materiaalia itsenäiseen opiskeluun kuin mahdollisuuksia harjoitella tekemällä yksin tai yhdessä. Omia digitaitoja voi harjaannuttaa ihan vaan altistamalla itseään digille – uteliaasti ja rohkeasti. Tukea on saatavilla, aina kansanopistojen digikursseista yksilölliseen digitukeen.

Samoin mediataitojen ylläpitämisen ja kehittymisen kannalta oleellista pitää yllä kiinnostusta ja seurata erilaisia medioita. Monet toimijat Suomessa tekevät töitä mediataitojen merkityksen esillä pitämiseksi sekä kansalaisten taitojen ylläpitämiseksi. Näin Mediataitoviikolla toimintaa järjestävät myös monet muut toimijat. Lisätietoja kattavasta tarjonnasta löydät viikkoa koordinoivan Kansallisen audiovisuaalisen instituutin sivuilta: https://www.mediataitoviikko.fi/tapahtumat/

Digi- ja väestötietoviraston valtakunnallisen digituen verkostotilaisuuden teema 10.2.2022 klo 9-11 on Digitaalinen hyvinvointi ja mediataidot.

Lisätietoja löydät täältä: https://dvv.fi/digituen-tapahtumat

Tervetuloa mukaan!

Mika Lillman


Mika Lillman työskentelee Digi- ja väestötietovirastossa Digituen kehittämisen tehtävissä.

Blogg på svenska >>

Blogi Mika Lillman digituki

Suomen väkiluku 5 630 892