Hyppää sisältöön

Uusi VTJ-muutosrajapinta korvaa muutostietopalvelun 2024 loppuun mennessä

Julkaisuajankohta 27.10.2021 10.35
Tiedote

Uusi VTJ-muutosrajapinta korvaa nykyisen Muutostietopalvelun. Muutostietopalvelun nykyistä aineistoa toimitetaan vuoden 2024 loppuun saakka.

Palvelun hyödyt

VTJ-muutosrajapinnan kautta välitetään samoja väestötietojärjestelmän tietoja ja tietosisällöltään samoja tietoryhmiä kuin nykyisessä muutostietopalvelussa. Uutta on joustava päivitysrytmi ja siten parempi tietojen ajantasaisuus. Päivityksiä on mahdollista hakea asiakkaan itse valitsemassa rytmissä esim. kerran päivässä.

Tietojenvälitys tapahtuu REST- rajapinnan kautta. Uusi aineistoformaatti on JSON. Palvelussa on UTF-8 merkistön tuki.

Kunnan väestötiedot kotikunnan mukaan

VTJ-muutosrajapinnan avulla kunta, sairaanhoitopiiri tai kuntayhtymä voi pitää henkilörekisterinsä ajan tasalla. Palvelulla päivitetään kunnan, sairaanhoitopiirin tai kuntayhtymän omaa väestörekisteriä kuntarajauksen perusteella niin että rekisterinpitäjä saa tiedot kaikista muutoksista henkilöiden kotikunnan perusteella.

Kunnan asiakasrekisterin päivitys

Uudella VTJ-muutosrajapinta-palvelulla on mahdollista päivittää myös ulkokuntalaisten henkilöiden tietoja henkilötunnusten perusteella kunnan lakisääteisiä tehtäviä varten. Silloin rekisterinpitäjä ylläpitää itse henkilötunnustiedostoa, jonka perusteella henkilöiden tietoihin voidaan hakea päivityksiä.

Yksittäiset kyselyt

Kunnan oman väestörekisterin henkilöiden tiedoissa mahdollisesti esiintyvien puutteiden korjaamiseksi voidaan VTJ-muutosrajapinnan kautta hakea tarvittaessa yksittäisten henkilöiden perustiedot uudelleen tietojen täydentämiseksi. Aikaisemmin vastaavat ”paikkaukset” on pitänyt erikseen tilata DVV:ltä.

Uusi palvelu mahdollistaa myös yksittäiskyselyiden tekemisen henkilötunnuksen perusteella esim. ulkokuntalaisen henkilön asiointitapahtuman yhteydessä. Yksittäiskyselyillä voidaan lisätä henkilöitä päivityksessä olevaan sellaiseen kunnan henkilörekisteriin joka on päivityksessä VTJ-muutosrajapinnan kautta. Palvelu ei kuitenkaan korvaa yksittäiskyselyihin jo käytössä olevaa VTJ-kyselyrajapintaa (SOAP).

Uuden palvelun testaaminen

VTJ-muutosrajapinnan esittelyä ja testausta varten on käytössä ns. hiekkalaatikko-sivusto. Palvelu ei vaadi kirjautumista ja on vapaasti asiakkaiden ja ohjelmistokehittäjien käytettävissä. Tiedot eivät sisällä oikeita henkilötietoja, vaan henkilötunnukset ja muut henkilötiedot ovat testiaineistoja. Tietoja voi käyttää erilaisiin palvelunkehitystehtäviin ja palvelun testaamiseen.

Uusi tietojen välitystapa

VTJ-muutosrajapinnan tietojen välitystapa muuttuu ja jatkossa tiedot välitetään Palveluväylän kautta. Palvelun testaamiseen hiekkalaatikko-testipalvelun tiedoilla ei tarvita Palveluväylää.

VTJ-muutosrajapinnan käyttöön ottaminen

VTJ-muutosrajapinnan aineistoformaatti ja tietojen välitystapa muuttuvat, mikä vaatii muutoksia myös asiakkaan rekisterin päivityksen tekniseen toteutukseen. Uudella palvelulla ei siis voi suoraan korvata nykyisen muutostietopalvelun kautta toimitettavia aineistoja, vaan se vaatii uuden integraatioalustan JSON/REST-aineistoformaatin tietojen vastaanottamiseksi ja Palveluväylän käyttöönoton.

Palvelun tilaaminen

VTJ-muutosrajapinnan voi ottaa käyttöön tekemällä tilauksen Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnissa

Palvelun tilauksen yhteydessä on annettava selvitys tietojen suojauksesta ja käyttötarkoituksesta.

Palveluväylän käyttöönotto

Lisätietoja palveluväylän käyttöönotosta

Hinnasto

Palvelun käyttöönotto:

VTJ-muutosrajapinnan käyttöönoton yhteydessä asiakkaalle välitetään rekisterin henkilöistä kertaluonteisesti väestöjärjestelmästä luovutettaviksi sovitut tiedot.

Ensimmäinen ns. perustietotoimitus voidaan tehdä kuntarajauksen perusteella kunnan, sairaanhoitopiirin tai kuntayhtymän toimialueen mukaisesti. Toimitus sisältää silloin kaikki henkilöt joilla kunta on väestötietojärjestelmässä kotikuntana poimintahetkellä.

Perustietotoimitus voidaan tehdä myös asiakasorganisaation toimittamien henkilötunnusten perusteella silloin kun kyseessä ovat organisaation toimialueen ulkopuolisessa kunnassa tai kunnissa asuvat henkilöt.

Perustietotoimituksen hinta:

Palvelun käyttöönotosta veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaan. Käyttöönoton yhteydessä tehtävästä perustietotoimituksesta veloitetaan henkilömäärän mukaan 0,011 €/henkilö. Nykyinen maksuasetus on voimassa 31.12.2021 saakka, mahdollisista hinnanmuutoksista ilmoitetaan DVV verkkosivuilla.

Perustietotoimitus on kuitenkin maksuton silloin, kun nykyisen muutostietopalvelun asiakas siirtyy uuden VTJ-muutosrajapinnan käyttäjäksi. Maksuttomuus on aineisto- ja asiakasnumerokohtainen eli nykyisen muutostietopalvelun kautta jo päivityksessä olevien rekisterien perustietotoimitus on maksuton uuteen palveluun siirryttäessä. Uusista päivitykseen tulevista rekistereistä veloitetaan perustietotoimituksen hinta.

Palvelun käyttö on käyttöönoton jälkeen maksutonta valtion ja kuntien viranomaisille.

Linkit asiaan liittyviin lakeihin

Valtiovarainministeriön asetus Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2020 (1304/2019)

Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista (661/2009)

Lisätietoja

Lisätietoja palvelusta DVV:n verkkosivuilla VTJ-muutosrajapinta

Yhteysosoite muutostietopalve[email protected]

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle