Hyppää sisältöön

Uusi digiturvakoulutus tarjolla valtionhallinnon henkilöstölle eOppivassa

Julkaisuajankohta 19.6.2019 12.08
Tiedote

Väestörekisterikeskus tarjoaa julkiselle hallinnolle verkkokoulutuksen digiturvataitojen parantamiseksi. Koulutuksen ensimmäinen osa on julkaistu valtion eOppiva-palvelussa, jonne on pääsy valtionhallinnon henkilöstöllä. Syksyllä digiturvakoulutus julkaistaan koko julkisen hallinnon saataville.

Tänään julkaistu koulutus on johdanto Digiturvallinen työelämä -verkkokoulutukselle, joka valmentaa henkilöstöä toimimaan turvallisesti erilaisissa uhkatilanteissa niin digitaalisessa kuin fyysisessäkin ympäristössä. Työssä ja vapaa-ajalla kohtaamamme uhat ovat usein hyvin samanlaisia organisaatiosta ja työtehtävästä riippumatta. Digiturvallinen työelämä -koulutus on suunnattu julkishallinnon henkilöstölle, asiantuntijoille ja johdolle sekä heidän sidosryhmilleen.  Seuraavat osat koulutuksesta julkaistaan vuosien 2019–2020 aikana.

Digiturvallinen elämä -koulutuskokonaisuus palvelee yhteiskunnan digiturvallisuuden koulutustarpeita

Digiturvallinen työelämä -koulutus on osa laajempaa kokonaisuutta. Myöhemmin koulutuskokonaisuuteen luodaan digiturvallisuuden kattavat koulutussisällöt huomioiden ihmisen elämänvaiheet lapsuudesta, nuoruudesta, työelämään ja vanhuuteen.

Digiturvallinen elämä -koulutuskokonaisuus parantaa yhteiskunnan digiturvallisuutta kehittämällä henkilöstön, asiantuntijoiden ja johdon sekä kansalaisten digiturvatietoisuutta. Samalla ympäristö antaa organisaatioille työkaluja digiturvakulttuurin luomiseen. Koulutuskokonaisuus tarjoaa julkishallinnon organisaatioille työkaluja lainsäädännön koulutusvaatimusten täyttämiseen.

Väestörekisterikeskus toteuttaa Digiturvallinen elämä -koulutuskokonaisuudenosana Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämishanketta (JUDO-hanke). Koulutukset toteutetaan yhteistyössä HAUSin kanssa.

Väestörekisterikeskuksen JUDO-hanke kehittää digiturvan eri osa-alueita julkisessa hallinnossa: riskienhallinta, toiminnan jatkuvuus ja varautuminen, tietoturvallisuus, kyberturvallisuus ja tietosuoja. Työpajojen, verkkokoulutusten ja harjoitusten avulla julkishallinnon organisaatiot voivat kehittää osa-alueiden edellyttämiä prosesseja ja toimintamalleja mukaan luettuna henkilötietojen tietoturvaloukkaukset.  

Lisätietoa koulutuskokonaisuudesta:
Asiantuntija Juha Kirves, Väestörekisterikeskus
[email protected] ja [email protected]