Hyppää sisältöön

Tietotilinpäätös 2019: Kansalaisten kiinnostus omiin rekisteritietoihin yhä kasvussa

Julkaisuajankohta 3.7.2020 11.51

Väestörekisterikeskuksen (nyk. Digi- ja väestötietovirasto) vuoden 2019 tietotilinpäätös on julkaistu. Tietotilinpäätös kertoo tiiviisti, miten tietosuoja ja tietoturva ovat toteutuneet viraston palveluissa.

Väestörekisterikeskuksen tietosuojainformaatiota parannettiin vuoden 2019 aikana internetin tietosuojasivuille tehdyillä muutoksilla. Vuoden lopulla verkkosivuja kehitettiin uutta Digi- ja väestötietovirastoa silmällä pitäen. Viraston internetsivuilla on oma tietosuoja-alasivu, johon on koottu vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Sivulla on myös uudistetut tietosuojaselosteet, jotka laadittiin palvelemaan paremmin asiakkaita käsittelytoimikohtaisesti.   

Kansalaisten kiinnostus omiin rekisteritietoihin jatkaa kasvua

Kansalaiset voivat itse tarkastaa sähköisissä palveluissa suuren osan omista henkilötiedoistaan, joita Väestörekisterikeskus käsittelee. Sähköisten palvelujen kautta voi myös ilmoittaa muutoksista tietoihin. Kansalaisten kiinnostus omiin rekisteritietoihinsa kasvoi jo vuonna 2018 ja sama kehitys jatkui edelleen vuonna 2019.

Omien tietojen ilmoitusten määrä kasvoi vuonna 2019 yhteensä 22,8% verrattuna aikaisempaan vuoteen. Eniten kasvoivat asiointikieleen, kutsumanimeen, uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamiseen liittyvät ilmoitukset. Omien tietojen tarkastusmäärät Tarkasta tietosi -palvelusta kasvoivat 68,9%.

Palveluvolyymit kasvussa

Vuonna 2019 Väestörekisterikeskuksen palvelujen käyttö kasvoi useassa palvelussa merkittävästi.

Vuonna 2019 voimassaolevia kansalaisvarmenteita oli 1 348 316 kpl. Lisäystä tuli vuoden 2019 aikana 94,2%.

Vuonna 2019 myös Suomi.fi-palvelujen käyttö kasvoi merkittävästi:

  • Suomi.fi-tunnistuksen tapahtumamäärät kasvoivat 29 %
  • Suomi.fi-valtuuksissa valtuuskyselyiden määrä kasvoi edellisvuoreen verrattuna noin 600%
  • Suomi.fi-valtuuksissa annettujen valtuuksien määrä kasvoi noin 130 % edellisvuoteen verrattuna
  • Suomi.fi-viestien loppukäyttäjien määrä kasvoi 134,1 %
  • Suomi.fi-viesteissä viranomaisten lähettämien viestien määrä: 2,8 miljoonaa viestiä

Yksi merkittävimmistä Suomi.fi-viestien lähettäjistä oli Verohallinto, jonka Omavero-palvelu on liitetty osaksi Viestit-palvelua.

Yksi merkittävä Suomi.fi-valtuuksien kasvua selittävä tekijä oli puolestaan apteekkivaltuuttamisen käyttöönotto Suomi.fi-valtuuksissa.  Apteekkiasiointi-valtuudella mahdollistettiin esimerkiksi reseptilääkkeiden noutaminen tai sähköisen reseptin uusiminen toisen henkilön puolesta. Joulukuun 2019 loppuun mennessä apteekkivaltuuksia oli annettu yli 12 000 kappaletta ja valtuuksia oli hyödynnetty apteekeissa yli 32 000 kertaa.

Henkilöstölle tietoturvakoulutusta

Väestörekisterikeskuksessa on noudatettu ketterän kehittämisen toimintamallia, jossa huomioidaan tietosuoja kunkin kehittämistehtävän, projektin tai hankkeen alusta alkaen.

Uusi henkilöstö käy taloon tullessaan perehdyttämisjakson, jonka yhtenä osana on tietosuojaperehdytys. Tämän lisäksi henkilöstölle järjestetään säännöllisesti pakollisia tietoturvan ja tietosuojan koulutuksia.  Marraskuussa 2019 aloitettiin koko henkilökunnalle HoxHunt-tietoturvakoulutus, jossa opitaan tunnistamaan ja raportoimaan huijauksia ja kalasteluviestejä.

Tutustu tietotilinpäätökseen osoitteessa https://dvv.fi/tietotilinpaatos-2019

 

Lisätietoja

Digi- ja väestötietovirasto, tietosuoja[at]dvv.fi