Hyppää sisältöön

Suomi.fi-viesteissä käyttöön uusia toiminnallisuuksia

Julkaisuajankohta 4.9.2023 13.39
Tiedote

Suomi.fi-viestit on päivitetty uuteen versioon 26.8.2023. Versiopäivityksen yhteydessä Digi- ja väestötietovirasto on ottanut palvelussa käyttöön uusia ominaisuuksia ja kasvattanut palvelun suorituskykyä.

Arvion mukaan tulevina vuosina palvelun kautta kulkevien viestien määrät kasvavat merkittävästi. Nyt tehdyllä suorituskyvyn lisäyksellä on haluttu ennakoida tätä tulevaa kasvua.

Suomi.fi-viestien viestinvälitys muuttuu aikaisempaa automaattisemmaksi

Suurin osa viesteistä käsitellään Suomi.fi-viesteissä automaattisesti ja ne toimitetaan asiakkaille joko sähköisessä muodossa tai paperipostina.

Uusi tuotantoversio tekee mahdollisten virhetilanteiden selvittelystä yksinkertaisempaa. Jatkossa Viestejä käyttävien organisaatioiden ei tarvitse yhtä usein lähettää viestejä uudelleen vastaanottajille, jos viestin käsittelyssä on ilmennyt virhe. Virhetilanteita pystytään korjaamaan palvelussa ilman viestien uudelleen lähettämistä.

Jos viestin välityksessä tapahtuu järjestelmässä virhe, organisaationne saa viestin, jossa kerrotaan, että viesti ohjautuu manuaaliseen käsittelyyn. Tämä ei edellytä teiltä toimenpiteitä. Käsittelyaika manuaalisessa käsittelyssä on maksimissaan yksi työpäivä.

Jos aineistoa ei saada käsiteltyä yhdessä työpäivässä, Digi- ja väestötietovirasto on yhteydessä organisaatioonne ja ilmoittaa arvion viestin toimitusajasta. Tässä vaiheessa voitte vielä peruuttaa viestin lähetyksen ja lähettää itse uudet viestit. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos lähetetyssä viestissä on tietoja (esim. eräpäiviä), joita täytyy muuttaa lähetettävään aineistoon.
Jos viesti on sellainen, että sen sisältöä ei tarvitse päivittää, organisaationne voi antaa Digi- ja väestötietovirastolle luvan uudelleenlähettää viestin vastaanottajalle myöhässä ja sisällöltään alkuperäisessä muodossaan.

Uusia ominaisuuksia Suomi.fi-viesteihin

Versiopäivityksen yhteydessä Suomi.fi-viesteissä on myös otettu käyttöön uusia ominaisuuksia, jotka tuovat parannuksia viestejä lähettäville organisaatioille.

Uusia ominaisuuksia ovat:

  • Osoitesivun lisääminen paperipostituksiin
  • Sähköisten allekirjoitusten lähettäminen
  • Vaakasuuntaisten sivujen käsittely postituksessa

Osoitesivun lisääminen paperipostituksiin

Suomi.fi-viesteissä on nyt käytettävissä lisäpalveluna erillisen osoitesivun lisääminen. Tämä toiminnallisuus on käytettävissä WebService-rajapinnan (WS) LahetaViesti -lähettäjillä.
Uuden lisäpalvelun myötä lähettäjän ei ole pakko itse lisätä lähetykseen erillistä osoitesivua, vaan Viestit-palvelu voi tehdä sen xml-sanomassa olevasta osoitetiedosta.

Jatkossakin Viestit-palvelun oletusasetus on, että lähettävä organisaatio lisää lähetyksen pdf-liitteeseen osoitesivun (tällöin lisaaOsoitesivu-elementin arvo on false). Jos XML-sanomassa kuitenkin asettaa uuden lisaaOsoitesivu-elementin arvoksi 1 / true, Viestit lisää osoitesivun mukaan lähetettävään viestiin. Tällöin lähetettävässä aineistossa ei tarvitse olla valmiina mukana osoitesivua. Vastaanottajien osoitetiedot organisaation täytyy itse toimittaa Viestit-palvelulle osana XML-sanomaa.

Osoitesivu lisätään ainoastaan silloin, jos viesti lähtee vastaanottajalle paperipostitse. Sähköisessä muodossa Suomi.fi-viesteihin meneviin lähetyksiin osoitesivua ei lisätä.

Osoitetesivun lisääminen tarkoittaa käytännössä yhtä lisäarkkia kirjelähetykseen.

Sähköisten allekirjoitusten lähettäminen

Suomi.fi-viesteissä viestin käsittelyä on kehitetty siten, että pdf-tiedostossa oleva sähköinen allekirjoitus säilyy ehyenä vastaanottajan sähköiseen postilaatikkoon asti. Tämä toiminnallisuus on käytössä automaattisesti kaikilla WS / LahetaViesti -lähettäjillä.

Muutos mahdollistaa allekirjoitetun pdf-tiedoston lähettämisen ilman, että allekirjoitus rikkoutuu, vaikka osoitesivu lisätään lähetykseen vasta asiakirjan allekirjoituksen jälkeen. Tämä edellyttää, että organisaatio ottaa käyttöönsä Suomi.fi-viestien lisäpalveluna tarjottavan mahdollisuuden lisätä erillinen osoitesivu paperipostitse lähteviin lähetyksiin.

Viestit-palvelu lähettää ensin allekirjoitetut pdf-tiedostot sähköisessä muodossa vastaanottajille ja lisää sen jälkeen osoitesivun niihin lähetyksiin, jotka toimitetaan paperipostitse.

Vaakasuuntaisten sivujen käsittely postituksessa

On tilanteita, joissa Suomi.fi-viestejä lähettävien organisaatioiden tulisi voida kääntää osa viestissä olevan liitteen sivuista vaakasuuntaisiksi. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos liitteessä on leveä taulukko tai muuta materiaalia, joka ei asetu hyvin pystysuuntaiselle A4-sivulle.

Kun viesti saapuu vastaanottajalle sähköisessä muodossa Suomi.fi-viesteihin, liitteenä olevan pdf-tiedoston vaakasivu esitetään aina vaakasivuna ilman että lähettävä organisaatio joutuu itse kääntämään sivua kyljelleen. Tällöin viestin vastaanottaja pystyy lukemaan esim. taulukon ilman, että hän joutuu kääntelemään päätelaitteen näyttöä.

Aikaisemmin organisaation on pitänyt itse huolehtia siitä, että kaikki paperipostitukseen lähtevät sivut ovat pystysuuntaisia. Organisaationne voi nyt tilata Digi- ja väestötietovirastolta vaakasuuntaisen sivun käännön pystyyn ennen kuin materiaali lähtee tulostukseen. Tämän jälkeen voitte huoletta lähettää vaakasuuntaisia sivuja ilman, että teidän täytyy miettiä, meneekö viesti vastaanottajalle sähköisenä vai paperipostitse. Näin viestin vastaanottajat saavat aina luettavakseen kokonaiset ja helposti luettavat sivut riippumatta siitä, vastaanottaako hän viestit sähköisesti tai paperipostina.

Toiminnallisuus on käytössä WS-rajapinnan LähetäViesti XML-sanomissa. XML-sanomaan on toteutettu uusi elementti salliLiitteenKiertoPystyyn, jonka arvo on oletuksena 0 / false, mutta sen voi asettaa arvoon 1 / true, jolloin käännämme vaakasivut oikeansuuntaisiksi niissä viesteissä, jotka lähtevät asiakkaalle paperipostitse.

Tulossa: kattavampaa tilastotietoa Suomi.fi-viesteistä

Suomi.fi-viesteihin on tulossa myöhemmin tänä vuonna myös mahdollisuus katsoa palvelun tilastotietoja. Mukaan on tulossa muun muassa mahdollisuus seurata lähetettyjen viestien määriä, palvelun käyttäjämääriä ja lähettäjäkohtaisia lähetysmääriä.

Lisätietoja

Digi- ja väestötietovirasto, viestit-asiakastuki[at]dvv.fi

Haluatko pysyä ajan tasalla Suomi.fi-palveluiden kehityksestä? – Tilaa Suomi.fi-uutiskirje

Suomi.fi-uutiskirje on palveluiden kehittäjille suunnattu uutiskirje, joka kokoaa Suomi.fi-palveluiden tuoreet kuulumiset kuusi kertaa vuodessa. 

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle