Hyppää sisältöön

Muutoksia Suomi.fi-verkkopalvelun ja -palvelutietovarannon (PTV) tuotantoympäristöihin

Julkaisuajankohta 28.5.2020 12.00
Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto siirtää Suomi.fi-verkkopalvelun ja Palvelutietovarannon (PTV) pilvipalveluympäristöön kesäkuun 2020 alussa.

Tällä muutoksella Digi- ja väestötietovirasto haluaa varmistaa, että se pystyy tarjoamaan kansalaisille ja organisaatioille ketterästi kehittyviä, asiakastarpeita vastaavia, turvallisia palveluja nyt ja tulevaisuudessa. Pilvipalvelut tarjoavat paremmat mahdollisuudet skaalata joustavasti palvelua, kun käyttömäärät muuttuvat. Esimerkiksi lyhytaikaisiin kuormituspiikkeihin voidaan reagoida aikaisempaa nopeammin ja varmistaa, että palvelu ei ruuhkaudu.  

Pilviratkaisuilla saadaan myös palvelujen kehittämiseen aikaisempaa kustannustehokkaampi, turvallinen ympäristö. Tällöin palvelujen sovelluskehitys nopeutuu sekä kehitys- ja ylläpitokustannuksia saadaan pienennettyä.   

Muutos ei näy palveluja käyttäville kansalaisille ja yrityksille

Suomi.fi-verkkopalvelun ja Palvelutietovarannon siirto pilvipalveluympäristöön ei näy palveluja käyttäville kansalaisille ja yrityksille.

Pilvipalveluympäristöön siirtyminen ei vaikuta rekisteritietojen näyttämiseen. Suomi.fi-verkkopalvelun näyttämiä rekisterisisältöjä ei missään vaiheessa tallenneta verkkopalveluun, vaan tiedot haetaan Suomi.fi-palveluväylän kautta jokaisella tarkastelukerralla suoraan taustarekistereistä.  Käyttäjää koskevat rekisteritiedot ovat aina ainoastaan käyttäjän itsensä nähtävissä.

Pilvipalveluympäristölle asetettu tiukat tietoturvavaatimukset

Digi- ja väestötietoviraston vastuulla on useita yhteiskunnan keskeisiä digitaalisia tukipalveluita, joiden häiriötön toiminta on taattava kaikissa olosuhteissa. Digi- ja väestötietoviraston käyttämän pilviympäristön tietoturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Käytettävälle pilvipalveluympäristölle on asetettu tiukat tietoturvavaatimukset ja käytettävä pilvipalveluympäristö tuotetaan aina EU-/ETA-alueelta.

Digi- ja väestötietoviraston palvelujen pilvisiirtoja koskevat ratkaisut perustuvat valtiovarainministeriön laatimiin julkisen hallinnon pilvipalvelulinjauksiin (Valtiovarainministeriön julkaisuja 35/2018), yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan (YTS, 2017), valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevaan 12 §:ään, valtioneuvoston päätökseen huoltovarmuuden tavoitteista (857/2013) ja EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen.  

Lisätietoja

Digi- ja väestötietovirasto, ylijohtaja Timo Salovaara, etunimi.sukunimi[at]dvv.fi

Tiedote - Organisaatioasiakkaat