Hyppää sisältöön

Digituen verkoston tapaaminen Tampereella 5.9.
Digi kuuluu kaikille – samoin tuki sen käyttöön

Julkaisuajankohta 5.9.2019 10.29
Tiedote

”Digikansalaistaitojen vahvistamiseksi tarvitaan poikkileikkaavaa yhteistyötä. On tärkeää tavata kasvokkain digituen valtakunnallisia ja alueellisia toimijoita – yhteistyössä on voimaa”, kiteyttää tapahtuman tavoitteen projektipäällikkö Minna Piirainen digituen kehittämistä koordinoivasta Väestörekisterikeskuksesta.

Kun palvelut muuttuvat digitaalisiksi, digituelle on kysyntää. ”Monenlaiset ihmisryhmät tarvitsevat neuvontaa. Nuorille ja maahanmuuttajille asiointi julkishallinnon digitaalisissa palveluissa voi olla hankalaa, kun taas ikääntyneille uudet laitteet ja ohjelmat saattavat luoda ongelmia”, Piirainen kuvailee. 

Tavoitteena vahvistaa digituen tarjontaa

Tampereelle saapuu laaja kattaus sekä paikallisia että valtakunnallisia digituen toimijoita. Tavoitteena on yhdistää voimat, jotta Suomeen voitaisiin rakentaa kattava ja yhdenvertainen digituen tarjonta.

”Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan yhteistyötä järjestöjen, kuntien, maakuntien, hankkeiden, tutkimuslaitosten ja valtion toimijoiden kesken”, Piirainen korostaa.

Tilaisuus tarjoaa erilaisille toimijoille mahdollisuuden keskustella, verkostoitua ja oppia muiden kokemuksista. Tilaisuuden järjestävät Väestörekisterikeskus, Tampereen kaupunki, Helsingin kaupunki sekä Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta.

Digituen eettinen ohjeistus julkaistaan viidellä kotimaisella kielellä

Väestörekisterikeskus julkistaa Tampereella myös digituen eettisen ohjeistuksen. Ohjeistus on koottu yhteen digituen järjestäjien toiveesta ja tarpeesta. Ohjeistus selkeyttää digituen saajan ja antajan vastuut ja roolit ja sekä mahdollistaa laadukkaan ja turvallisen digituen.

Ohjeistuksen tavoitteena on edistää turvallista ja laadukasta digitukea, joka toteutetaan molempien osapuolten yhteisymmärryksessä. Ohjeistus on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä digituen toimijoiden kanssa.

Digituen ohjeistus julkaistaan suomeksi ruotsiksi ja englanniksi sekä pohjois-, inarin- ja koltansaameksi.

(Digituen eettinen ohjeistus, FI)

Digituen kehittäminen laajenee valtakunnalliseksi

Ajankohtainen teema tapaamisessa on digituen kehittämisen laajentuminen valtakunnalliseksi. Tähän saakka digituen toimintamallin kehittämistä on tuettu viidellä pilottialueella.

Valtiovarainministeriö käynnisti elokuussa valtionavustusten haun maakuntaliitoille. Digituen alueelliseen kehittämiseen on varattu yhteensä 2,4 miljoonaa euroa ajalle 1.10.2019–31.10.2020. (Laajentumisesta lisätietoja tiedotteessa.)

Digituen laajentaminen valtakunnalliseksi tärkeää, jotta digitukea olisi tarjolla Suomessa kattavasti ja yhdenvertaisesti. Alueellisen koordinoijan tehtävänä on alueellisen digituen tarpeen ja tarjonnan kartoittaminen, digituen verkoston kokoaminen digituen saatavuuden ja tarjonnan kehittäminen yhdessä alueen eri toimijoiden kanssa, digituen tunnettavuuden kehittäminen ja aktiivinen viestintä alueen digituesta sitä tarvitseville.


Mitä on digituki?

Digituki on sähköisen asioinnin, palveluiden ja laitteiden käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön ja sähköiseen asiointiin. Digituen muotoja ovat lähituki, etätuki ja koulutukset.

Digituen sisältö voi vaihdella sähköisen asioinnin opastamisesta sovellusten asentamiseen ja käyttöönottoon. Jokaisen organisaation on hyvä määrittää, minkälaista digitukea se tarjoaa.


Yhteystiedot
Minna Piirainen, projektipäällikkö
Väestörekisterikeskus
050 463 8512
[email protected]

Teija Saarinen, asiantuntija
Vanhustyön keskusliitto
050 343 5955
[email protected]

Perttu Rasi, palvelupäällikkö, 
Tampereen kaupunginkirjasto
040 800 4659
[email protected]


Väestörekisterikeskus toimii digituen järjestäjien valtakunnallisena tukena. Se tukee digitukea tarjoavien tahojen osaamisen kehittämistä ja kokoaa aineistoja – esimerkiksi, tietosisältöjä ja uutisia – joiden avulla digituen kehittäminen on helpompaa. Lisäksi Väestörekisterikeskus auttaa maakuntien liittoja hankesuunnitelmien tekemisessä, osallistuu haun käytännön organisointiin, tukee alueellisten koordinoijien työtä sekä seuraa tavoitteiden toteutumista. Lisätietoja vrk.fi/digituki

Tampereen kaupunginkirjastossa on pääkirjasto, 13 lähikirjastoa, kaksi kirjastoautoa, kirjaston kotipalvelut sekä kolme tietotoria. Tietotorit Hervannan, Lielahden ja Sampolan kirjastoissa tarjoavat asiakkaiden käyttöön työasemia ja opastusta niiden käytössä. Tietotorit järjestävät myös maksuttomia vasta-alkajille suunnattuja kursseja tietokoneen ja internetin perusasioista.

Vanhustyön keskusliiton (VTKL) valtakunnallinen SeniorSurf-toiminta tukee jo kuudetta vuotta digiopastuksen järjestämistä ja kehittämistä. Toiminnan tavoitteena on ikääntyneiden ihmisten hyvinvointi digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Lähin opastuspaikka itselle, läheiselle tai asiakkaalle löytyy helposti opastuspaikkakartan hakutoiminnolla: www.seniorsurf.fi

Helsingin kaupunginkanslian viestintäosaston Osallisuus- ja neuvontayksikössä toimii Digiosaamisen vahvistamisen projektiryhmä, jonka päätehtävänä on koordinoida ja kehittää Helsingin kaupungin digitukea. Projektiryhmässä on kaupunginkanslian, kirjaston, työväenopiston, asukastalojen, palvelukeskusten, nuorisotoimen sekä Helsingin vanhusneuvoston edustus. Lisäksi ryhmään kuuluvat ENTER ry:n ja Helsinki Mission edustajat, konsultteina Kaapelin Mediakeskuksen edustajat sekä Uudenmaan digituen pilotti.