Hyppää sisältöön

D9-tiimin alkuvuosi on sisältänyt projekteja sisäisestä turvallisuudesta perunankasvatukseen – ja vauhti kiihtyy!

Julkaisuajankohta 27.6.2019 15.56
Tiedote

Hallitusohjelmaa toteuttava julkishallinnon toimija, kaipaako hankkeesi asiakaslähtöistä kehittämistä? Ota yhteys D9-tiimiin!

Väestörekisterikeskuksen D9-tiimi on vuoden 2019 ensimmäisen puolikkaan aikana tukenut lukuisia julkishallinnon toimijoita erilaisissa palvelumuotoilua ja asiakaslähtöisyyttä vaativissa kehitysprojekteissa.

Alkuvuoden aikana D9 on muun muassa auttanut käynnistämään omaisen kuolemaan liittyvän palvelupolun ekosysteemifoorumin ja jatkanut sisäministeriön sisäisen turvallisuuden Tuovi-portaalin käyttöönoton sparraamista alan poikkihallinnollisen yhteistyön lisäämiseksi.

Uusimpana projektinaan D9 auttaa Ruokaviraston perunankasvatukseen liittyvien lupa- ja ilmoitusprosessien uudelleenmuotoilussa. Ruokavirasto vastasi Väestörekisterin Keväthumaus-tapahtumassa esitettyyn haasteeseen, jossa etsittiin yhteiskuntamme palveluita, jotka lähtisivät toden teolla lentoon lisäämällä asiakaslähtöisyyttä ja poikkihallinnollisuutta.

- Olemme mukana hallitusohjelmaa tukevassa työskentelyssä ja samalla kehitämme konkreettisia ratkaisuja organisaatioiden tarpeeseen tarjota vaiheittain esim. asiointipalveluita. Muutosten ennakoiminenkin tehdään asiakkaiden kanssa, kertoo tiimiä johtava Sirpa Fourastié.

-Pelastusala ja turvallisuus, terveysdatan hyödyntämisen mahdollisuudet ja uudenlaiset työllisyyteen liittyvät haasteet ovat olleet tiimimme pöydällä kevään aikana, eräluvat ja viljelijöiden kokemukset taas ovat juuri sopivia taustoittaa näin kesällä. Monet hankkeet vievät siis tiimiä eri puolille Suomea hankkimaan asiakasymmärrystä.

 Voisiko organisaatiosi hyötyä D9:n tarjoamasta asiakaslähtöisen kehittämisen tuesta?

D9 on julkishallinnon oma asiakaslähtöisen kehittämisen kumppani. Uuden hallitusohjelman sisällöt ja niiden toteuttaminen ovat juuri sellaisia poikkihallinnollisia haasteita, joissa kannattaa ottaa yhteyttä D9:ään.

Esimerkiksi vuoden 2018 aikana D9-tiimi tuki valtioneuvoston kansliaa uuteen hallituskauteen valmistautumisessa palvelumuotoilun menetelmin. Lue juttu D9:n ja valtioneuvoston kanslian yhteistyöstä vrk.fistä: D9-tiimiltä tukea tulevan hallituskauden haasteiden ratkaisemiseen.

-Olemme kumppaneita, kun uudistuksessa tarvitaan palvelumuotoilua, asiakaslähtöisyyttä ja strategista uudistusotetta, Fourastié toteaa.  

D9 ymmärtää julkishallinnon haasteita.

-Ja siksi meihin voi olla yhteydessä jo varhaisessa vaiheessa. Yhteistyössä voimme jäsentää työskentelyä myös hankintojen tueksi, mikä parantaa usein tarjoustenkin laatua.


Kevään aikana D9 on kehittänyt työtapojaan ja sai uuden ilmeen

D9 kehittää jatkuvasti myös omaa toimintaansa. Kevään aikana tiimi on työstänyt toimintatapojaan, mallejaan ja testannut uusia digitaalisia työkaluja toimintansa tueksi.

D9 uudisti kevään aikana myös visuaalisen ilmeensä. Uusi ilme näkyy erityisesti tiimin logossa. Se koostuu yhdeksästä kuviosta, mukaan lukien numero yhdeksän ja d-kirjain, jotka muistuttavat julkisen hallinnon digitalisaation yhdeksästä perusperiaatteesta.

Uusi ilme työstettiin yhteistyössä kilpailutetun toimijan kanssa, jonka kanssa D9 pohti tiimin identiteettiä, ilmeen käyttötapauksia ja tarpeita. Tuoreen ilmeen avulla D9 on valmis uusiin haasteisiin - ota siis rohkeasti yhteyttä D9:ään, kun tarvitset apua julkishallinnon asiakaslähtöisessä kehittämisessä!