Hyppää sisältöön

Avointa nimitietoa tarjolla: Suosituimmat etunimet syntymävuosittain ja -kunnittain

Julkaisuajankohta 1.8.2019 9.55
Tiedote

Väestörekisterikeskus julkaisee vuoden loppuun asti kuukausittain yleisesti kiinnostavaa, avointa väestötietoa. Tiedot ovat peräisin väestötietojärjestelmästä, mutta yksittäiset henkilöt eivät ole aineistosta tunnistettavissa. Tietoa saa vapaasti ja maksutta hyödyntää haluamallaan tavalla.

Väestörekisterikeskuksen Avoindata.fi-palvelussa on nyt julkaistu tietoa suosituimmista etunimistä jaoteltuna syntymävuosittain ja syntymäkunnan perusteella. Tiedot ovat tarjolla vuosilta 1969–2019 eli Väestörekisterikeskuksen 50-vuotisen olemassaolon ajalta. Joka kunnan osalta on kerrottu vuosittain yksi suosituin naisen nimi ja yksi suosituin miehen nimi, joka on annettu lapselle ensimmäiseksi etunimeksi. Aineistossa on kerrottu myös näiden suosituimpien nimien kappalemääräiset esiintymät kunnittain. Etunimiaineisto on jaettu miesten ja naisten nimiksi sen mukaisesti, miten nimet esiintyvät väestötietojärjestelmässä eri sukupuolta olevilla henkilöillä.
 
Tietosuojasyistä etunimiä, joita on annettu alle kymmenelle henkilölle ei esitetä luetteloissa. Joidenkin kuntien osalta voi tietyiltä vuosilta tieto suosituimmasta nimestä puuttua tästä johtuen.
 

Kaikki aineistot julkaistaan Avoindata.fi-palvelussa

Väestörekisterikeskus julkaisee tietoaineistot Avoindata.fi-palvelussaan, joka on Suomen virallinen keskitetty avoimen datan jakelualusta suomalaisten yksityishenkilöiden, yritysten sekä julkisen hallinnon organisaatioiden kaikille avoimille tietoaineistoille. Avoindata.fi-palvelussa on tällä hetkellä yli tuhat mielenkiintoista tietoaineistoa, jotka ovat kaikkien vapaasti ladattavissa, tutkittavissa ja käytettävissä. 
 

Minkälainen väestötieto kiinnostaa?

Toiveita tulevina kuukausina julkaistavista aineistoista voi esittää Väestörekisterikeskuksen viestintään sähköpostitse. Pyrkimyksenä on julkaista mahdollisimman laajasti hyödynnettäviä tietoaineistoja väestötietojärjestelmän tietojen pohjalta. Tietosuoja huomioidaan, eli julkaistavista aineistoista ei voi tunnistaa yksittäisiä henkilöitä.
 
Väestötietojärjestelmä on valtakunnallinen sähköinen rekisteri, jossa on perustiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista. Järjestelmässä on tiedot myös rakennuksista, rakennushankkeista, huoneistoista sekä kiinteistöistä. Väestötietojärjestelmä on Suomen eniten käytetty perusrekisteri.
 
Väestötietojärjestelmää ylläpitävät Väestörekisterikeskus ja maistraatit sekä osa kunnista. Tietojen rekisteröinti perustuu kansalaisten ja viranomaisten lakisääteisiin ilmoituksiin. Järjestelmän tietoja käytetään koko yhteiskunnan tietohuollossa, esimerkiksi julkishallinnossa, vaalien järjestämisessä, verotuksessa ja oikeushallinnossa sekä tutkimuksessa ja tilastoinnissa.
 

Aineistoja voi myös ostaa omiin tarpeisiin

Jos olette kiinnostuneita esimerkiksi alueellisesti tarkemmista tiedoista, voitte tilata haluamanne poiminnan Väestörekisterikeskuksen kumppaneilta maksullisena palveluna
 
Lisätietoa:
Väestörekisterikeskuksen viestintä