HuoltoWeb-verkkopohjaisen tietojen ilmoittamispalvelun saavutettavuus

Tässä tilapäisessä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten HuoltoWeb-verkkopohjaisessa tietojen ilmoittamispalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Tästä verkkopalvelusta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä. Palvelujen saavutettavuutta arvioidaan säännöllisesti osana suunnittelu- ja kehitystyötä.

Tämä seloste on tilapäinen kattavan saavutettavuusselvityksen viivästymisen takia. Selvityksen etenemisestä kerrotaan tarkemmin kohdassa: Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää merkittäviltä osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on joitakin saavutettavuuspuutteita, joiden listaus sekä korjaavien toimenpiteiden toteutusaikataulu on tarkoitus valmistua marraskuun 2020 loppuun mennessä.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi.

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella saavutettavuus(at)dvv.fi.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.  

Digi- ja väestötietovirasto on tilannut alkusyksystä 2020 ulkoiselta saavutettavuusasiantuntija-yritykseltä saavutettavuusselvityksen, jonka perusteella tuotetaan palvelun virallinen saavutettavuusseloste ja priorisoidaan saavutettavuuden kehittämistoimet. Saavutettavuusselvitysten pyyntöjen ruuhtautumisen takia tämä seloste on tuotettu palvelun kehittämisessä tehtyjen saavutettavuushavaintojen perusteella. Päivitetty ja kattavampi saavutettavuusseloste on tarkoitus julkaista marraskuun 2020 loppuun mennessä.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

  • Verkkopalvelussa on graafisia koriste-elementtejä, joilla ei ole asianmukaista tekstivastinetta. (WCAG 1.1.1)

  • Verkkopalvelussa on käytetty joitakin väriyhdistelmiä, jotka eivät ole kontrastiltaan riittäviä. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)

  • Verkkopalvelun aikarajoituksesta ei ilmoiteta apuvälineteknologioiden välityksellä, eikä aikarajoituksia voi hallita. (WCAG 2.2.1)

  • Verkkopalvelun sisällön ymmärrettävyys ja toiminnallisuus kärsivät, kun sisältöä suurennetaan. (WCAG 1.4.4, 1.4.10)

Tässä listattujen puutteiden ja tarkemmassa arvoioinnissa saatujen havaintojen priorisoinnin jälkeen vahvistetaan puutteiden korjausaikataulu, alustavasti kattavamman saavutettavuusselosteen julkaisun yhteydessä marraskuun 2020 loppuun mennessä.

Palvelun saaminen muutoin, kuin HuoltoWeb -palvelua käyttäen

Ilmoituksen lapsen huoltotietoja koskien voi tehdä myös paperisena tietojen ilmoittamislomakkeella, joka toimitetaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa osoitteisiin [email protected] tai turvapostilla sivulla https://dvv.fi/huoltotietojen-ilmoittaminen annettujen ohjeiden mukaan. Sivulta https://dvv.fi/huoltotietojen-ilmoittaminen löydät myös lisätietoja yleisestikin lapsen huoltoa koskevien tietojen ilmoittamistavoista ja yhteydenottokanavista ongelmatilanteissa.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Verkkosivuston saavutettavuus on testattu sisäisesti säännöllisesti osana suunnittelu- ja kehitysprosessia. Laajempi saavutettavuusselvitys käynnissä edellä kuvatun mukaisesti.

 

Verkkopalvelu on julkaistu 5.12.2019.

Tämä seloste on laadittu 24.9.2020.

Selostetta on päivitetty viimeksi 24.9.2020.

 

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)

Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto