Blogit

Blogit

Yhteistyö ja luottamusverkostot ovat digiturvan kehittämisen voimavaroja

Kimmo Rousku Julkaisupäivä 5.12.2018 14.29 Blogit

Nyt päättyvä Juhta-VAHTI-yhteishanke on henkilökohtaisesti monipuolisin ja mielenkiintoisin kehittämishanke, johon olen päässyt työurallani osallistumaan. Hankkeemme on osoittanut, että kaikkien laaja-alaisten muutosten toimeenpano edellyttää erilaisia, monimuotoisia tapoja viestiä, ohjeistaa ja kouluttaa uudistuksesta. Tässä tapauksessa pääpaino oli EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen valmistautuminen.

Päädyimme käyttämään hankkeessa kolmea erilaista menetelmää. Järjestimme verkkokoulutuksia, työpajatilaisuuksia sekä hankkeen lopuksi toteutimme alun perin suunniteltua monipuolisemman TAISTO18-harjoituksen, jonka avulla haluttiin varmistaa opittujen asioiden omaksuminen niin organisaatio- kuin yksilötasolla.

Ihmisten halu ja kyky oppia ja ymmärtää asioita eri tavoilla oli yksi syy tällaiseen monimuotoiseen toteutustapaan. Enää ei voi onnistua tekemällä 20 sivuisen, kuvattoman julkaisun ja todeta, että lukekaa tuosta. Onneksemme ympärillä oleva teknologia on myös kehittynyt siten, että nyt voidaan entistä monipuolisemmin ja kustannustehokkaammin tuottaa uudenlaista materiaalia ja jakaa sitä.

Mitkä ovat laajan hankkeemme opit?

Asioita voi tehdä aina paremmin. Yksi keskeinen havainto on kaiken automatisointi, eräänlainen tiettyjen perinteisten mallien jopa radikaali, positiivinen disruptio. Otetaan esimerkki: Kolmesta kokonaisuudesta parhaan palautteen olemme saaneet TAISTO18-harjoituksesta, jonka avulla haluttiin varmistaa muissa hankkeissa kerrottujen oppien ja luotujen prosessien toimivuus organisaatioissa erityisesti koskien henkilötietojen tietoturvaloukkausta.

TAISTO18-harjoituksen tulokseen olemme erittäin tyytyväisiä saamamme palautteen perusteella. Miten parantaisimme hyvää vielä paremmaksi? Olemme alustavasti miettineet, voisimmeko luoda tästä myös harjoitusautomaatin eli palvelun, jolla organisaatio voisi käynnistää milloin tahansa, parhaiten organisaation aikatauluun sopivana ajankohtana automaattisesti etenevän harjoituksen.

Videokoulutuksistamme olemme saaneet selkeät opit siitä, miten koulutusten pitää olla tiiviitä, modulaarisia ja mielellään testata saman tien opitun asian omaksumista – ja antaa selkeää palautetta. Ensi vuoden uusissa digiturvaan liittyvissä verkkokoulutuksissa hyödynnämme HAUSin eOppiva-konseptia laadukkaiden verkkokoulutusten toteuttamiseksi.

Kiitos näiden hankkeiden, meillä on nyt selkeästi parempi visio siitä, miten voimme jatkossa tukea ja mahdollistaa julkisen hallinnon organisaatioita ja asiantuntijoita digiturvallisuuden kehittämisessä. Jatkamme vuonna 2019 työpajatilaisuuksia digiturvallisuuden eri osa-alueista osana valtiovarainministeriön valmistelemaa ja pian käynnistyvää julkisen hallinnon digiturvallisuuden kehittämisohjelma JUDOa, jonka toteuttamisvastuu on Väestörekisterikeskuksella.

Olemme nyt luoneet todella laajan verkoston työpajojen ja TAISTO18-harjoituksen myötä niin asiantuntija kuin organisaatiotasolla. Emme halua päästää tätä verkostoa rapistumaan, vaan hyödynnämme sitä jatkossa entistä monipuolisemmin. Tämä ei olisi mahdollista ilman luottamusta, joka näiden hankkeiden avulla eri toimijoiden ja asiantuntijoiden kesken on syntynyt. Yhteistyö ja luottamus eivät ole pelkästään digiturvan, vaan kaiken yhteistyön ja kehittämisen mahdollistaja. Ne ovat samalla yksi Suomen menestymisen kulmakiviä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, joiden merkitystä ei voi koskaan yliarvioida.

Valtiovarainministeriö siirsi Väestörekisterikeskuksen hoidettavaksi muun muassa digiturvallisuutta edistävien hankkeiden ja toimenpiteiden toteuttamisen 1.1.2018. Kaksivuotisen Juhta/VAHTI-yhteishankkeen päätösseminaari järjestettiin 4.12 ja se kokosi paikalle yli 100 ja verkon ääreen ennätyksellisesti yli 1300 seuraajaa. Tutustu seminaarin verkkotallenteeseen sekä materiaaleihin:

Lue myös:

Uutinen: Julkisen hallinnon tietosuojaan ja tietoturvaan on panostettu onnistuneesti – Juhtan ja VAHTIn yhteishankkeet tukivat kehitystä monipuolisesti

Tiedote: Julkishallinnon valmius tietoturvaloukkausten hoitoon on TAISTO18-harjoituksen myötä entistä parempi

Suomen väkiluku 5 629 720