Blogit

Blogit

Yhteistyö ja luottamus yhteiskunnassa määrittävät tulevaisuuden

Janne Viskari Julkaisupäivä 17.6.2022 20.57 Blogit

Suomesta on tullut pohjoismainen hyvinvointivaltio useiden poliittisten päätösten kautta. Lainsäädäntömme määrittelee, miten yhteiskuntamme toimii ja myös ohjaa kehityskulkua haluttuun suuntaan. Yhteiskunnan eri toimijat eli esimerkiksi virastot, kunnat ja pian myös uudet hyvinvointialueet vastaavat kukin omasta toiminnastaan melko itsenäisesti, mutta samalla yhteisiä pelisääntöjä noudattaen. Myös tulevaisuus luodaan yhdessä, eikä yhden yksittäisen tahon päätöksenä.

Näin toimii myös digitaalinen yhteiskunta. Julkinen hallinto luo yhteistä digitaalista infrastruktuuria ja pelisääntöjä, joita kaikki yhteiskunnan eri toimijat hyödyntävät. Kansalaiselle näkyvä palvelukokemus perustuu eri toimijoiden tarjoamiin palveluihin, joiden taustalla täytyy olla riittävästi yhteistä ratkaisuja. Näin ollen voisi todeta, että hyvä ja toimiva hallinto ja virkakunta ovat myös yritysten menestyksen edellytys suomalaisessa yhteiskunnassa.

Hyvin toimiva ja kansalaisten arjen sujuvuuden mahdollistava digitaalinen yhteiskunta tuo mukanaan paljon hyvää. Se versoo onnellisuutta, hyvinvointia, vaurautta ja tuottavuutta.

Neljä mahdollista tulevaisuusskenaariota

Olemme pyrkineet hahmottamaan tulevaisuuden eri skenaarioita täällä Digi- ja väestötietovirastossa. Julkaisimme ensimmäiset tulevaisuustrendimme pari vuotta sitten Digihumauksessa, joka pidettiin juuri ennen koronapandemian eskaloitumista. Vuosi sitten peilasimme näitä trendejä tilanteessa, jossa pandemia oli jo merkittävästi vaikuttanut yhteiskuntaan. Tänä vuonna tilanne on monimutkaistunut entisestään Venäjän hyökättyä Ukrainaan, mikä on nostanut pintaan turvallisuuteen ja Natoon liittyvän keskustelun Suomessa ja kansainvälisesti. 

Ennustettavuus on vaikeutunut yhteiskunnassa. Maailma ei ole mustavalkoinen, vaan harmaansävyjä paljastuu aika paljon. Kaikissa tulevaisuusskenaarioissa on hyviä ja huonoja puolia. Riippuen tulokulmasta kaikki skenaariot sekä toteutuvat ja eivät toteudu. Pidämme selvänä, että luottamuksen ja yhteistyön toteutuminen yhteiskunnassa määrittelevät myös tulevaisuuden suunnan. 

Kannustan teitä tutustumaan näihin neljään eri skenaarioon, joita pidämme mahdollisina tulevaisuuden Suomessa sekä toimenpiteisiin, joihin kannustamme oikean suunnan löytämiseksi. 

Neljä skenaariota:

  • paikallisten ratkaisujen planeetta
  • alustojen suomi
  • yksinäisten erämaa
  • digikuilujen työmaa

Tutustukaa tarkemmin näihin skenaarioihin ja toimenpide-ehdotuksiin Digihumaus-raportissa.

Suomen väkiluku 5 629 720