Hyppää sisältöön

Uusi VTJ-muutosrajapinta on käyttövalmis

31.5.2021 12.30

Digi- ja väestötietoviraston kuntien Muutostietopalvelu uudistuu ja uusi VTJ-muutosrajapinta korvaa nykyisen Muutostietopalvelun. Uusi palvelu on jo saatavissa henkilötietojen osalta.

VTJ-muutosrajapinnan kautta välitetään samoja väestötietojärjestelmän tietoja ja tietosisällöltään samoja tietoryhmiä kuin nykyisessä muutostietopalvelussa. Uutta on joustava päivitysrytmi ja siten parempi tietojen ajantasaisuus. Päivityksiä on mahdollista hakea asiakkaan itse valitsemassa rytmissä.

VTJ-muutosrajapinnan avulla kunta, sairaanhoitopiiri tai kuntayhtymä voi pitää rekisterinsä ajan tasalla. Palvelulla päivitetään kunnan omaa väestörekisteriä kunnan asukkaista. Lisäksi uudella palvelulla on mahdollista päivittää myös ulkokuntalaisten henkilöiden tietoja henkilötunnusten perusteella kunnan lakisääteisiä tehtäviä varten.

Nykyisen muutostietopalvelun mukaista peräkkäistiedostoa toimitetaan vuoden 2024 loppuun saakka. Siihen saakka vanha muutostietopalvelu toimii uuden rinnalla.

Lue lisää:

VTJ-muutosrajapinta DVV:n sivuilla