Hyppää sisältöön

Suomi.fi-vinkit: Liiketoimintaetua työyhteisön monimuotoisuudesta

Julkaisuajankohta 18.5.2020 17.13
Tiedote

Työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta ja syrjinnän ehkäisemisestä säädetään muun muassa yhdenvertaisuus-, tasa-arvo-, työsopimus- ja työturvallisuuslaeissa. Monimuotoisuuden varmistamista ei kuitenkaan kannata tarkastella pelkästään velvoitteena. Kun organisaatiolla on hyvä maine ja työnantajakuva, sen on helpompi kilpailla esimerkiksi osaavasta työvoimasta.

Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämästä Suomi.fi-verkkopalvelusta löydät selkeitä ohjeita monimuotoisen työyhteisön rakentamiseksi ja oikoteitä työnantajapalveluihin.

Minä, sinä ja hän - se tarkoittaa jo monimuotoisuutta

Heti kun yritys on kasvanut perustajaansa isommaksi, se alkaa muuttua monimuotoisemmaksi: henkilöstöön ja asiakaskuntaan kuuluu eri-ikäisiä ihmisiä, joista jokaisella on oma etninen taustansa, syntymävuotensa, työtaitonsa, fyysinen kuntonsa, seksuaalinen suuntautuneisuutensa, arvonsa, mielipiteensä, työhistoriansa, äidinkielensä.

Monimuotoisuuden huomioiminen on pienenkin yrityksen lakisääteinen velvollisuus. Sen arvostaminen, kehittäminen ja aktiivinen johtaminen voi lisäksi johtaa kilpailuetuihin esimerkiksi parantamalla työn tuottavuutta, työhyvinvointia ja asiakastyytyväisyyttä.

Selkeät säännöt auttavat alkuun

”Meillä kohdellaan kaikkia samalla tavalla” on hyvä alku: lainsäädännön vaatimukset on täytettävä. Se tarkoittaa muun muassa, että samasta työstä maksetaan samansuuruista palkkaa, että yrityksessä ei harjoiteta rekrytoidessa eikä töitä tehdessä ikään tai sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja että työnantaja edistää aktiivisesti ja suunnitelmallisesti työntekijöidensä yhdenvertaisuutta. Yli 30 hengen työyhteisöissä on oltava jo suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yhdenvertaisuutta koskevista säännöistä on hyvä ja tiivis yhteenveto Suomi.fi-sivustolla.

Yhdenvertaisuus ei aina tarkoita tismalleen samaa kohtelua

Ihmisten erilaiset lähtökohdat voivat johtaa siihen, että jotkut starttaavat työuralleen takamatkalta. Yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden johtaminen auttaa huomaamaan tällaiset erot ja kehittämään työyhteisön toimintatapoja niin, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä ja edetä.

Joskus on siis tarpeen tarjota positiivista erityiskohtelua vaikkapa ikääntyville tai osatyökykyisille työntekijöille. Sitä varten yrityksesi voi saada taloudellista tukea. Lue täältä lisätietoja palveluista ja tuista työnteon tueksi. 

Monimuotoisuuden monet edut

Eri taustoista tulevien sekä kaikenikäisten ja -kielisten ihmisten huomioiminen työoloja, työpaikan sääntöjä ja esimerkiksi yrityksen palvelutuotteita suunniteltaessa kääntynee ennemmin tai myöhemmin yrityksen eduksi.

Jos palkkaat vain hyvin itsesi oloisia ihmisiä, saat todennäköisesti hyvin itsesi oloista ajattelua. Erilaiset ihmiset tuovat mukanaan uudenlaisia näkökulmia ja osaamista. Nämä voivat ilmetä esimerkiksi aivan uudenlaisina tuote- tai työskentelytapaideoina tai siinä, että kasvu kansainvälisille markkinoille alkaa tuntua luontevalta.

Yksin näitä asioita ei tarvitse pohtia. Voit vaikkapa kokeilla työpaikan kehittämistarpeiden verkkotestiä tai olla yhteydessä työsuojeluviranomaisten neuvontapalveluun. Invalidiliiton neuvontapalvelusta saa ohjeita esimerkiksi saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liittyen. Näihin ja moneen muuhun työyhteisön hyvinvointipalveluun löydät linkit Suomi.fi-verkkosivustolta. Myös oikeusministeriön ylläpitämältä Yhdenvertaisuus-sivustolta löydät lisätietoa lainsäädännöstä ja hyödyllisiä työkaluja hedelmällisen yhdenvertaisuuden suunnitteluun.

Tiedote - VAIN Henkilöasiakkaat-etusivulle suomi.fi