Hyppää sisältöön

Kommentoi ehdotusta EU Core Vocabularies -käsitteiden suomenkieliseksi sanastoksi

Julkaisuajankohta 12.4.2021 16.08
Tiedote

Ehdotus EU Core Vocabularies -käsitteiden suomenkieliseksi sanastoksi on kommentoitavana 23.4.2021 asti. Tavoitteena on saada ehdotukseen sidosryhmien asiantuntijapalautetta. Sanastosta saatuja kommentteja hyödynnetään sanaston viimeistelyssä. Kommentteja voi antaa Yhteentoimivuusalustan Kommentit-työkalun kautta tai Lausuntopalvelussa.

EU Core Vocabularies -sanastoehdotukseen on otettu mukaan neljä sanastokokonaisuutta:

  • Core Person Vocabulary
  • Core Public Organisation Vocabulary
  • Core Business Vocabulary sekä
  • Core Criterion and Core Evidence Vocabulary.

Näistä sanastoista valituille käsitteille on annettu suomenkieliset termit ja valtaosalle on valmisteltu suomenkieliset määritelmä- ja huomautusluonnokset. Kommenteilla voi vaikuttaa sekä suomenkielisiin termeihin että myös määritelmiin ja huomautuksiin. 

Sanastoluonnos on laadittu osana valtiovarainministeriön rahoittamaa Rajat ylittävän tietojenvaihdon digitalisointi -kehityshanketta. Digi- ja väestötietovirastolle annetun tehtävän mukaisesti kehityshankkeessa on paikallistettu eurooppalaisia ydintietomäärityksiä ja arvioitu, mitä niiden kansallinen laajentaminen edellyttää ja mitä toimia tarvitaan näiden tietomääritysten hallintaan ja ylläpitoon hankkeessa tehdyn päivitys- ja harmonisointityön jälkeen. 

Sanastoehdotuksella pyritään edistämään Suomen julkisen hallinnon yhteistä ja eri tietoalueiden sanastotyötä sekä tietojen semanttista yhteentoimivuutta. 

Sanastoluonnosta voi kommentoida Yhteentoimivuusalustalla tai Lausuntopalvelussa

Sanastoehdotuksen löydät Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalusta:
uri.suomi.fi/terminology/eucore-fi

Toimi näin

Kommenttien antamiseen on kaksi vaihtoehtoista tapaa. Voit kommentoida luonnosta joko Yhteentoimivuusalustan Kommentit -työkalun kautta tai Lausuntopalvelussa. Tarkat ohjeet kommentointiin löydät kummastakin palvelusta. 

1. Kommentoi ehdotusta Yhteentoimivuusalustan Kommentit-työkalulla:

  • Pyydä sähköpostilla ([email protected]) henkilökohtainen linkki ("token"), jonka avulla sinut tunnistetaan Kommentit-työkalussa. Linkki toimii vain tämän tietyn kierroksen kommentointiin. 
  • Jos olet jo aiemmin rekisteröitynyt Yhteentoimivuusalustalle, voit pyytää sähköpostilla ([email protected]), että käyttäjätunnuksesi linkitetään tälle kommentointikierrokselle. Silloin pääset antamaan kommenttisi tästä linkistä.

2. Kommentoi ehdotusta Lausuntopalvelussa.

Lisätiedot

Riitta Alkula, johtava asiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto, [email protected], puh. 0295 535 347

Tiedote - Organisaatioasiakkaat