Hyppää sisältöön

Digituen lähtökohta on asiakkaan tarve - profilointi syvensi tietoa yrittäjien digiosaamisesta

21.5.2021 8.00
Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto on kehittänyt kevään 2021 aikana toimintamalleja yritysten ja yhteisöjen digihaasteiden ratkaisemiseksi. Toimintamallikokeiluilla haettiin ratkaisuja viranomaisten välisen verkostotyön ja asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi. Samalla syvennettiin tietoa siitä, millaista digitukea yritykset ja yhteisöt tarvitsevat ja millaisia esteitä digiin siirtymiselle on.

Yksi keskeisistä havainnoista oli se, että digitaidot ja digituen tarve jakautuvat tasaisesti yrittäjien erilaisten digiprofiilien kesken. Yrittäjille muodostettiin neljä profiilia: digitaitajat, kokeilunhaluiset, digimaailmaan rohkaistavat ja alkuun tuettavat, sen perusteella, miten he hyödyntävät digivälineitä ja -palveluita. Digiprofilointi kohdentui aloittaviin yrittäjiin ja se tehtiin yhteistyössä Uusyrityskeskusten kanssa. 

"Digituen tarjoamisen ja kehittämisen kannalta syvennetty tieto on merkittävä, jotta tukea voidaan kohdentaa oikein. On tärkeää myös ymmärtää, että hajonta digitaidoissa on  suurta." kertoo suunnittelija Mirva Gullman Digi- ja väestötietovirastosta. 

Digituen asiakaslähtöisyys kehittämisen keskiöön 

Digitukea kehitetään verkostoissa, joissa kohtaavat digipalveluja tuottavat viranomaiset, järjestöt, yritykset ja yhteisöt. Asiakas ja asiakkaan tarpeet ovat digituen kehittämisen lähtökohta. Näin tuki on sekä laadukasta että kohdentuu oikein. Yritysten ja yhteisöjen haasteet digipalveluiden ja -laitteiden kanssa ovat moninaisia. 

"Meillä on paljon kokemusta digituen kehittämisestä verkostoissa, mutta nyt ensimmäistä kertaa kutsuimme koolle yrityksille ja yhteisöille digipalveluja tarjoavat viranomaiset jakamaan tietoa ja kehittämään ja määrittelemään digituen sisältöjä yhdessä. On tärkeää ymmärtää asiakkaan tarve ja tilanne kokonaisvaltaisesti, jolloin asiakas ei jää palveluntarjoajien väliin vaan saa aina tarvitsemansa tuen", kertoo projektipäällikkö Minna Piirainen Digi- ja väestötietovirastosta.  

Myös digipalvelujen tuottajat tarvitsevat ajantasaista tietoa käyttäjien tarpeista ja osaamistasosta oman toimintansa kehittämiseksi. Verkostokokeilun tuloksena vahvistui tarve toimijoiden välisestä kehittämisfoorumista. Jatkossa siinä keskitytään myös digituen asiakaslähtöisyyden vahvistamiseen.

Digiosaamisella kohti onnistumisia -webinaari

Digi- ja väestötietovirasto järjestää tänään 21.5.2021 klo 9-11 Digiosaamisella kohti onnistumisia -webinaarin, jossa kevään toimintamallikokeilujen tuloksia avataan yhdessä digipalvelujen tuottajien ja yrittäjien ja yhteisöjen kanssa. Webinaarissa käsitellään yritysten ja yhteisöjen kohtaamia digiosaamisen liittyviä haasteita ja ratkaisuja. Webinaariin ehtii vielä mukaan ja sen tallenne julkaistaan lähiviikkoina Suomidigi.fi-sivustolla.  

Digi- ja väestötietoviraston digituen tehtävä laajentuu vuoden 2022 aikana kattamaan elinkeinotoimintaa harjoittavien digituen koordinaation sekä alueellisten verkostojen koordinaation. 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Minna Piirainen, Digi- ja väestötietovirasto, puh. 0295 535 280, [email protected]

Suunnittelija Mirva Gullman, Digi- ja väestötietovirasto, puh. 0295 535 229