Digituen menneet tapahtumat

Tältä sivulta löydät tiedot digituen menneistä tapahtumista ja linkit tilaisuuksien tallenteisiin.

 

​​Digituen järjestöjen verkostotapaaminen

21.9.2022 klo 9-11

Tervetuloa mukaan kuulemaan ja keskustelemaan digituen valtakunnallisesta kehittämisestä sekä tutustumaan muihin digitukea toteuttaviin järjestöihin. 

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan avustuskeskuksen (STEA:n) sekä Digi- ja väestötietoviraston (DVV) digituen kanssa. Se on tarkoitettu kaikille STEA:n rahoitusta saaville, digituen parissa toimiville järjestöille. Vinkkaathan tilaisuudesta oman verkostosi järjestöille!

Ohjelma:

9-9.10 Tervetuloa - tilaisuuden avaus/DVV, Mirva Gullman

9.10-9.30 Digituen tavoitteet STEA:n näkökulmasta/STEA, Panu Viinanen

9.30-10.00 Suomen Digikompassin esittely osaamisen osalta/Tomi Kytölä, Opetus- ja kulttuuriministeriö 

10.00-10.40 Järjestöjen rooli digiosaamisen tukijana - yhteinen työskentely

10.40 Yhteenveto ja keskustelu

11.00 Tilaisuus päättyy

Varaa ajankohta kalenteriisi ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 16.9.2022. Lämpimästi tervetuloa! 

Digituen valtakunnallinen verkostotapahtuma:

Järjestön digiloikka ei ole välineurheilua - menestys lähtee ihmisistä 

8.9.2022 klo 9-11

Digitalisaatio haastaa järjestöjen toimintaa. Mitä on järjestön digitalisoituminen ja digiosaamisen johtaminen järjestöissä? Miten osaamisen kehittäminen ja säilyminen varmistetaan?

Tilaisuudessa kuulemme järjestökehittämisen moniosaaja Juha Heikkalan näkemyksiä järjestöjen johtamisesta digiajassa. Miten järjestöjen tulisi suhtautua digitalisaatioon, minkälaisia mahdollisuuksia se avaa? Minkälaisiin järjestelmiin ja prosesseihin tulisi panostaa? Ohjelmassa lisäksi mm. kasvutarinoita järjestöiltä, jotka ovat ottaneet päättäväisiä askeleita digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja saaneet sitä kautta uutta draivia toimintaansa.

Tilaisuus on suunniteltu vastaamaan suurten järjestöjen tarpeisiin, mutta mukaan ovat tervetulleet kaikki aiheesta kiinnostuneet!

Ohjelma

 • Klo 9.00: Tilaisuuden avaus & #digimoka-kampanjan tarinat
 • Klo 9.10: Sote-järjestöjen digiosaaminen Järjestöbarometrin tulosten valossa, Juha Peltosalmi, SOSTE
 • Klo 9.30: Digiosaamisen johtaminen järjestöissä, Juha Heikkala, Juha Heikkala Consulting
 • Klo 10.10: Digihankintojen tuki järjestöille, Tea Heikkinen, TechSoup Suomi
 • Klo 10.25: Järjestöjen digikasvutarinat: onnistuneen digiloikan anatomia
 • Klo 11.00: Tilaisuuden päätös

Kehittämistilaisuus: Digituen verkoston ja kehittämisen sanaston kokoaminen 30.8.2022 klo 13.00-15.00

Oletko törmännyt digituen kehittämisen ja verkostotyössä käsitteisiin, jotka voivat olla epäselviä?

Tarkoituksenamme on nyt tunnistaa digituen keskeinen sanasto sekä luoda käsitteille selkeät kuvaukset. Tällä tavoin voimme pyrkiä kohti selkeämpää kieltä.

Kutsumme nyt digituen verkoston toimijat mukaan kehittämistilaisuuteen, jossa aloitamme sanaston kokoamisen.

Lähetä ennakkoon sana tai käsite, jota mielestäsi pitäisi selkeyttää!

Taitoja tuen antajalle -webinaari:

Digituen löydettävyys ja palvelutietovarannon mahdollisuudet

25.8.2022 klo 14.00-15.30

Tervetuloa mukaan kuulemaan ja keskustelemaan digituen löydettävyydestä ja sen kehittämisestä! Webinaarissa kuullaan kunnan ja järjestön edustajien kertomina käytännön esimerkkejä miten digituesta viestimisessä on hyödynnetty palvelutietovarantoa. Osallistujat pääsevät myös keskustelemaan ja vaihtamaan omia kokemuksiaan hyvistä käytännöistä koskien digituen löydettävyyttä. 

Työpaja pidetään Teamsin välityksellä. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Tilaisuuden tallenne.

Digituen antajien profilointityö -työpaja:
Toimintarajoitteita omaavat ja syrjäytymisvaarassa olevat digituen tarvitsijat

17.8.2022 klo 9-12

Työskenteletkö toimintakyvyn rajoitteita omaavien tai syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden kanssa? Opastatko heitä digitaidoissa? Jos vastasit kyllä, niin tulethan työpajaan pohtimaan, millaista osaamista eri kohderyhmien kanssa toimivat digitukijat tarvitsevat.

Tavoitteenamme on selvittää, millaista osaamista digituen antajat tarvitsevat. Tätä varten kokoamme tietoa siitä, millaisia tilanteita ja asiakkaita työssänne kohtaatte. Tässä työpajassa kokoamme lisätietoa erilaisia toimintarajoitteita omaavien ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden digituen tilanteista.

Tämän työpajan tavoitteena on ymmärtää syvemmin, millaista tukea asiakkaat tarvitsevat, miten tuki saavuttaa heidät parhaiten ja mitä asioita digitukijan on hyvä ottaa huomioon toimiessaan kohderyhmän edustajien kanssa.

Osaamistasi tarvitaan, tulethan siis mukaan!

Työpaja pidetään Teamsin välityksellä ke 17.8.2022 klo 9-12. Työpajaan on rajoitettu osallistujamäärä. Ilmoittauduthan mukaan viimeistään 12.8.2022. 


Digituen verkostotapahtuma: Soteammattilainen digitaitojen edistäjänä

9.6.2022 klo 9-11

Sosiaali- ja terveysalan toiminta muuttuu - miten huolehditaan ammattilaisten riittävästä digiosaamisesta?

Soteammattilaisten digiosaaminen on ratkaisevassa asemassa osallisuuden tukemisessa, mutta miten varmistamme riittävän digiosaamisen työntekijöille? Tilaisuudessa kuulemme millaista digitukea soteammattilaiset kokevat tarvitsevansa ja mistä he sitä  saavat.

Tilaisuudessa esitellään hyviä käytäntöjä ja konkreettisia esimerkkejä soteammattilaisten digitaitojen kehittämisestä. Kuulemme miten Pohjois-Karjalassa toimivan Siun soten digimentoreiden ja Pohjois-Pohjanmaalla, Oulunkaaren kuntayhtymässä toimivien digituutoreiden verkostot on perustettu, miten ne toimivat ja millä tavoin tukevat soteammattilaisten digiosaamista. Voit osallistua keskusteluun lähettämällä kysymyksiä tilaisuuden chattiin.

Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti soteammattilaisille, mutta mukaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Ohjelma:

 • 9.00-9.30:
  Tervetuloa digituen verkostotilaisuuteen!
  Soteammattilaisten digitaitojen merkitys - mitä tiedämme aiheesta?
  Mirva Gullman & Elina Honkaselkä, Digi- ja väestötietovirasto
 • 9.30-9.45:
  Soteammattilaisen digituen tarve: digitaitojen päivittäminen pidemmän poissaolon jälkeen.
  Sini Lindroos ja Katri Koskinen
 • 9.45-10.45:
  Käytännön esimerkkejä soteammattilaisten digitaitojen tukemisesta:
  • Case Siun soten digimentorit/Irina Laatikainen
  • Case Oulunkaaren digituutorit/Ulla-Maija Paukkeri
  • Keskustelu soteammattilaisten digiosaamisen merkityksestä ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksista
 • 10.45:
  DVV:n digituen tulevia tilaisuuksia

Katso tallenne >>


Digituen  verkostotapahtuma:
Osaaminen esiin osaamismerkillä -case monikulttuuriset ohjaustaidot

to 12.5.2022 klo 9-11

Digituessa tarvitaan ihmisten kohtaamiseen ja ohjaukseen, eettiseen ohjeistukseen sekä digitaitoihin liittyvää osaamista. Osa digitukijoista tarvitsee osaamista myös eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien asiakkaiden ohjaamiseen. Kaikkea tätä osaamista voidaan tunnistaa osaamismerkkiena avulla.

Digituen  verkostotapahtumassa KT, AmO Sanna Brauer OAMK:sta kertoo, miten osaaminen saadaan näkyväksi osaamismerkkien avulla.

Tilaisuudessa julkaistaan myös uusi osaamismerkki, jonka avulla digitukijat voivat tunnistaa monikulttuuristen ohjaustaitojen osaamistaan. Osaamismerkki on tuotettu yhdessä Moniheli ry:n DigiUp-hankkeen kanssa.

Ohjelma

9.00-9.10: Tervetuloa! Johdatus päivän teemaan / erityisasiantuntija Mirva Gullman/Digi- ja väestötietovirasto

9.10-9.45: Osaaminen näkyväksi osaamismerkein / KT, AmO Sanna Brauer/OAMK

9.45-10.00: Osaamismerkit digitukijoiden osaamisen tunnistamisen tukena
Uusi osaamismerkki täydentämään jo olemassa olevaa kokonaisuutta /
erityisasiantuntijat Mirva Gullman & Riikka Forss, Digi- ja väestötietovirasto

10.00-10.30: Monikulttuuriset ohjaustaidot osaamismerkki
Mistä monikulttuurisista ohjaustaidoissa on kyse?
Miten osaamismerkkiä työstettiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa? /
projektipäällikkö Artem Kuosti, Moniheli ry

10.30-10.45: Monikulttuuriset ohjaustaidot-ohjeistus / projektikoordinaattori Yuri Kitaba, Moniheli ry

10.45-11.00: Keskustelua ja kysymyksiä osaamisen tunnistamiseen, monikulttuurisiin ohjaustaitoihin ja osaamismerkkeihin liittyen.

Tilaisuus päättyy klo 11 mennessä.

Tervetuloa mukaan webinaariin!

Liity mukaan webinaariin >>


Digituen antajien profilointityö, työpaja 1

17.5.2022 klo 9-12

Tervetuloa digitukijoiden verkoston työpajaan 17.5.2022 klo 9-12.

Haluamme tukea digituen antajien osaamisen kehittämistä. Etsimme vastausta kysymykseen, miten digituen antajat voisivat paremmin kehittää omaa osaamistaan ja luottaa siihen. Tähän digitukijoiden osaamisen kehittämistyöhön tarvitsemme teidän apuanne, sillä te olette oman työnne asiantuntijoita.

Tämä työpaja aloittaa laajemman digituen antajien profilointityön, jonka tavoitteena on löytää yhteinen ymmärrys siitä, mitkä ovat digituen yleiset kohderyhmät. Sitä kautta voimme vastata kysymykseen millaista tukea nämä ryhmät tarvitsevat. Tämä auttaa meitä ymmärtämään millaista osaamista näiden ryhmien kanssa toimivat digitukijat tarvitsevat.

Tulethan siis mukaan tähän tärkeään työhön, jossa luomme yhdessä kuvan digituen yleisistä kohderyhmistä.

Ilmoittaudu tilaisuuteen >> (viimeistään to 12.5.2022)

Työpaja toteutetaan Teamsin välityksellä ja työpajassa hyödynnämme Miroa, digitaalista valkotaulua.

Avaamme linjat noin 10 minuuttia ennen työpajan alkua, jotta ehdimme kaikki varmistaa yhteyksien toiminnan.


Digitaitoviikko 16.-20.5.2022

Digitaitoviikolla kysymme, pitääkö suomalaisten digitaidoista olla huolissaan?

Kansalaisten puutteet digitaidoissa voivat hidastaa tai jopa pysäyttää suomalaisen yhteiskunnan kehityksen. Yhdenvertainen digitaalinen tulevaisuus edellyttää jokaisen organisaation ja tahon osallistumista digitaitojen kehitystyöhön – ja tämä työ on syytä käynnistää välittömästä.  

Keskustelemme suomalaisten digiosaamisen tilasta toukokuussa Digitaitoviikolla 16.–20.5.2022. Viikolla pureudumme syvemmin suomalaisten digitaitojen tilaan ja osaamisen kehittämiseen. Keskustelemme, miten osaamisella on vaikutus koko Suomen kilpailukykyyn nyt ja tulevaisuudessa, ja mitä yhteiskunnan eri sektoreilla tule tehdä taitojen kasvattamiseksi.

Kolmipäiväinen liveohjelma keskiviikosta perjantaihin rakentuu ajankohtaisista ohjelmavieraista, eri alojen paneelikeskusteluita sekä arkisista esimerkeistäkin.

Tutustu viikon ohjelmaan >>

Katso Digitaitoviikon tallenteet >>
​​​​​


Taitoja tuen antajalle -webinaari:
Vahva tunnistautuminen nyt ja jatkossa

to 28.4.2022 klo 14.00-15.30

Miten vahva tunnistautuminen toimii, ja miten digitukijan tulisi siihen suhtautua?
Minkälaisia muutoksia on tulossa, ja miten digitukijat voivat valmistautua niihin?

Tule mukaan webinaariimme kuulemaan näistä teemoista!

Ohjelma:

 • Avaussanat

 • Tunnistautuminen ja digituki, Mika Lillman & Henriikka Eloluoto, DVV

 • Mobiilivarmenne, Mika Loukola, Telia

 • Pankkien tunnistautumistavat, Peter Jansson, Finanssiala ry

 • Tunnistautumisen tulevaisuus: DigiID ja eurooppalainen digitaalinen tunnistautuminen, Riitta Partala, DVV

 • Loppusanat

Katso tallenne >>


Kriittinen medialukutaito: informaatiovaikuttaminen ja valeuutiset

14.4.2022 klo 9-11

Digituen verkostotapahtuman vieraana on toimittaja ja tietokirjalija Jessikka Aro. Tutustumme aamupäivän aikana Jessikka Aron johdolla informaatiovaikuttamiseen ja valeuutisiin kriittisen medialukutaidon ja osaamisen näkökulmista.

Katso tallenne >>


Taitoja tuen antajalle -webinaari:
Digituki kunnissa - erilaisia kuntia, erilaisia toimintatapoja

24.3.2022 klo 14-15.30

Kunnat ovat keskenään erilaisia niin kooltaan kuin organisoitumiseltaan. Yhtä kaikille sopivaa mallia digituen järjestämiseenkään ei ole. Mutta mitä kunnan digituki on - tai mitä se voisi olla?

Tilaisuudessa esittelemme, millaista osaamista ja ymmärrystä kunnat tarvitsevat digituen järjestämiseen, ja miten DVV:n digituki vastaa näihin tarpeisiin. Kuulemme myös kolmen erilaisen kunnan esimerkit, miten heidän kunnassaan digituki on järjestetty.

Tervetuloa mukaan webinaariin!


Katso tallenne >>


Työpaja: Kohti löydettävää digitukea

31.3.2022 klo 9.00-11.30

Tervetuloa verkostotyöpajaan pohtimaan digituen löydettävyyteen liittyviä haasteita:

 • Mitkä asiat vaikuttavat digituen löydettävyyteen?
 • Miten voidaan varmistaa digituen parempi löydettävyys?
 • Millainen olisi palveluohjauksen ihannetilanne?

Osallistumislinkki lähetettiin työpajaan ilmoittautuneille sähköpostitse.

Ilmoittautumislomakkeella kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan verkostotyöpajan järjestelyitä ja toteuttamista edellyttävissä asioissa. Verkostotyöpajaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä digituki[at]dvv.fi.


Digituen verkostotapahtuma: Vinkkejä kunnan digituen kehittämiseen ja organisointiin

10.3.2022 klo 9-11

Kunnissa järjestetään digitukea monin tavoin; osana työntekijöiden työtehtäviä, erillisenä palveluna ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tukea digitaitojen kehittämiseen tarvitsevat kunnan asukkaat, paikalliset yritykset ja yhteisöt, kunnan omat työntekijät ja luottamushenkilöt. Samanaikaisesti suuri osa myös antaa digitukea.

Uunituore Digituki - vinkkejä kunnan digituen kehittämiseen ja organisointiin -verkkokoulutus tarjoaa kuntien hallinnon edustajille tietoa ja vinkkejä miten omassa kunnassa voidaan järjestää digitukea. Olemme koonneet kuntien hyviä käytäntöjä, joten kaikkea ei tarvitse keksiä itse. Tervetuloa tutustumaan kunnissa jo tehtyihin ratkaisuihin ja oppimaan uutta!

Ohjelma:

klo 9.00: Tervetuloa digituen verkostotilaisuuteen! Mistä tänään puhutaan?
Mirva Gullman & Mika Lillman, Digi- ja väestötietovirasto

klo 9.10: Hyvä tiedonhallinta, tietosuoja, tietoturva, saavutettavuus ja digituki – edellytyksiä onnistuneille [digi]palveluille
Mattias Lindroth, Kuntaliitto

klo 9.30: Kättä pidempää digiosaamisesta – apunasi ajatusmalli ja valmennuskortit
Marjaana Laine, Valtiovarainministeriö

klo 9.40: Digituki - vinkkejä kunnan digituen kehittämiseen ja organisointiin -koulutuksen lanseeraus
Asko Mäkinen, Akaa ja Mirva Gullman, DVV

klo 10.00: Kunnat ja digituki -paneelikeskustelu ​​
Paneelikeskustelussa mukana:  Mattias Lindroth/Kuntaliitto, Asko Mäkinen/Akaa, Pasi Lehmus/Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Mia Hakulinen/Savon yrittäjät

klo 10.50: Digituen seuraavat tapahtumat
Mirva Gullman & Mika Lillman, Digi- ja väestötietovirasto

Tilaisuuteen on vapaa pääsy kaikilla digituen toimijoilla. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua.

Katso tallenne >>


Taitoja tuen antajalle -webinaari:
Digiprofiilit - erilaiset digin käyttäjät - erilaiset tuen tarpeet

24.2.2022 klo 14.00-15.30

Jokainen kulkee digimaailman polkuja omalla tyylillään. Jokaisella on omat vahvuutensa, piirteensä ja myös mahdollisuudet seuraaviin digiaskeliin. Digiprofiilitestin avulla voi arvioida omaa henkilökohtaista, yrityksen tai yhteisön digin käyttöä. Tervetuloa mukaan kuulemaan ja keskustelemaan mm. seuraavista aiheista.

 • Mistä digiprofiileissa on kyse? Miksi ja miten ne on tehty?
 • Digiprofiilien hyödyntäminen käytännössä.
  • SOSTE ry kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöjen digiprofiileista.
 • Miten digitaidot tukevat yrittäjyyttä ja miten oppilaitos voi tukea digitaitojen hankkimista nyt ja tulevaisuudessa?
  • Luksia, Länsi-uudenmaan koulutuskuntayhtymän mikro- ja pienyrittäjille suunnatun ESR-hankkeen sekä yrittäjäkoulutuksen kokemuksia yrittäjien digituen tarpeesta.

Katso tallenne >>


Digituen verkostotapahtuma:
Digitaalinen hyvinvointi ja mediataidot

10.2.2022 klo 9-11

Miten digi- ja mediataidot tukevat hyvinvointia? Miten näitä voidaan edistää digituessa?

Reetta Haverinen (Mediakasvatusseura ry) esittelee Digihyvinvoinnin jäljillä -hankkeen havaintoja digitaalisesta hyvinvoinnista. Luvassa myös Enter ry:n esimerkki ikäihmisten digihyvinvoinnin ja -taitojen vahvistamisesta seniorien pelitapahtuman muodossa sekä päivän teemoja ynnäävä paneelikeskustelu.

Ohjelma:

 • klo 9.00: Tervetuloa digituen verkostotilaisuuteen! Mistä tänään puhutaan? Mika Lillman & Henriikka Eloluoto, Digi- ja väestötietovirasto
 • klo 9.10: Havaintoja digitaalisesta hyvinvoinnista Digihyvinvoinnin jäljillä -hankkeen näkökulmasta, Reetta Haverinen, Mediakasvatusseura ry
 • klo 10.00: Miten seniorien digihyvinvointia edistetään peliosaamisella? Juulia Andersson, Enter ry
 • klo 10.10: Miten digiosaaminen ja mediataidot tukevat digitaalista hyvinvointia?
  Paneelikeskustelun puhujina:
  • Reetta Haverinen, Mediakasvatusseura ry
  • Juulia Andersson, Enter ry
  • Heikki Lauha, Verke
  • Susanna Rivinen, Lapin Yliopisto
 • klo 10.50: Digituen seuraavat tapahtumat

Tilaisuus järjestetään osana Mediataitoviikkoa.

Katso tallenne >>

Taitoja tuen antajalle -webinaari:
Digiturvaa digitukijoille

27.1.2022 klo 14-15.30

 • Miksi digiturvallisuus on tärkeää?
 • Mitä digitukijan pitäisi tietää digiturvallisuudesta?
 • Miten digitukijat voivat edistää tuen saajien digiturvallisuutta?

Asiasta kertovat johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku ja tietoturva-asiantuntija Juha Kirves Digi- ja väestötietovirastosta.

Katso tallenne >>


Digituen verkostotapahtuma:
Selkeä ja saavutettava kieli

13.1.2022 klo 9-11

Mikä on selkeän ja saavutettavan kielen merkitys osana asiointikokemusta?

Kielenhuoltajat Essi Lehtinen ja Jenni Viinikka (Kela) kertovat ymmärrettävän kielen merkityksestä ja antavat esimerkkejä, miten Kela on edistänyt sitä.

Ohjelma:

 • Klo 9.00:
  Tervetuloa Digituen verkostotapahtumaan: Mitä luvassa ja miten osallistutaan? Miltä näyttää digituen vuoden 2022 tavoitteet ja toimintatavat?
  Minna Piirainen, DVV ja Katri Koskinen, CGI
 • Klo 9.20:
  Näin valtionhallinnon yhteisissä asiakaspalvelupisteissä annetaan digitukea, Tommi Hatinen, valtiovarainministeriö
 • klo 9.45:
  Selkeä ja saavutettava kieli – esimerkkejä Kelasta,
  kielenhuoltajat Essi Lehtinen ja Jenni Viinikka, Kela
 • klo 10.30:
  ​​​​​​​Digituen seuraavat tapahtumat
Katso tallenne >>

Digituki 2022 -webinaari

10.12.2021 klo 9-12

 • Miten yritysten ja yhteisöjen digitukea kehitetään vuonna 2022?
 • Mikä on digituen valtakunnallisen verkoston rooli jatkossa?
 • Miltä näyttää digituen kehittämisen teemat vuonna 2022?

Julkaisemme tilaisuudessa myös suositukset yritysten ja yhteisöjen digituesta.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille digituen kehittäjille ja toimijoille.

Katso tallenne >>