Blogit

Suomi.fi ei valmistu koskaan

Suomi.fi on sivustona jo nettimaailman vanhus - verkko-osoite on rekisteröity lähes 20 vuotta sitten ja palvelun ensimmäinen versio julkaistiin...

Suomi.fi-viestit tulee – on kuntien aika nousta esiin!

Suomi.fi-viestit muuttaa kansalaisen ja viranomaisen välisen viestinnän perinpohjaisesti loppuvuodesta alkaen. Pian kansalainen voi saada häntä...

Väestötietojärjestelmän palvelut kunnille

Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän (VTJ) tiedot ovat olleet laajassa käytössä kunnissa jo 1980-luvulta lähtien. Eniten käytetyt...

Väestörekisterikeskuksen palvelut laajenevat

Rakenteilla olleen suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja hallinnon tietotarpeisiin perustettiin vuonna 1969 valtakunnallinen atk-pohjainen väestön...

Tiesitkö tämän henkilötunnuksesta?

Jokaisella Suomen kansalaisella ja Suomessa vakituisesti asuvalla on henkilötunnus. Se on nimeäkin tarkempi yksilöimiskeino, sillä kenelläkään...

Suomen väkiluku 5 630 892