Hyppää sisältöön

Logotypen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kombinerar människans livscykel, digitalisering och säkerhet

6.9.2019 8.55
Pressmeddelande

Logotypen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som inleder sin verksamhet i början av år 2020 har publicerats. Myndighetens verksamhetsidé är att främja digitaliseringen av samhället, säkerställa tillgången till information och tillhandahållande av tjänster för olika händelser i kundernas liv.

I logotypens formspråk och symbolik har man sökt beröringspunkter med särskilt människans vardag och en smidigare vardag. Hussymboliken i logotypen alluderar på boende och hemmet som återspeglar befolknings- och byggnadsuppgifterna i befolkningsdatasystemet samt hänvisar till människans olika levnadssituationer, för vilka den nya myndigheten tillhandahåller myndighetstjänster. Sådana betydande levnadssituationer är bland annat födelse, äktenskap, flytt, intressebevakning och död.

Bokstaven D som kan skönjas i logotypen refererar till myndighetens första bokstav (på finska) samt myndighetens uppgift att främja digitaliseringen av samhället. I logotypen framträder även formen av ett certifieringschip som ger uttryck för e-tjänster samt ett öppet kuvert, vars symbolik anknyter till kommunikationen mellan medborgare och den offentliga förvaltningen.

 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata bildas i och med att Befolkningsregistercentralen, magistraterna och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland går samman till en enda myndighet.

Den nu publicerade logotypen tas i bruk officiellt då myndigheten inleder sin verksamhet i början av år 2020.