Saavutettavuusseloste: Rakennus- ja huoneistotietojen ylläpito

Tämä saavutettavuusseloste koskee Digi- ja väestötietoviraston rakennus- ja huoneistotietojen ylläpitoa kieliversioineen. Saavutettavuusseloste on laadittu 15.9.2020.

Pyrimme takaamaan verkkosivuston saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain mukaisesti (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta). Saavutettavuuden tavoitteena on yhdenvertaisuus, jotta kuka tahansa voi käyttää palveluja ja ymmärtää, mitä niissä sanotaan. Saavutettavaa verkkopalvelua voi myös käyttää helposti toimintarajoitteista huolimatta erilaisia apuvälineitä käyttäen.

Digi- ja väestötietoviraston rakennus- ja huoneistotietojen ylläpitopalvelu on julkaistu 10.11.2014. Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin. Saavutettavuusarviossa on menetelminä käytetty arviointityökaluja ja asiantuntija-arviota. 

Verkkopalvelun saavutettavuuden tila

Tämä verkkopalvelu täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Verkkopalvelun ei-saavutettava sisältö

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

  • Kaikkia sovelluksen pakollisia syötekenttiä ei ole merkitty. (WCAG 3.3.2)
  • Kaikkia lomakekenttiä ja niiden nimilappuja ei ole ohjelmallisesti yhdistetty. (WCAG 1.3.1)

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Rakennus- ja huoneistotietojen ylläpitopalvelun käyttäjäkunta ei ole laaja ja kaikki käyttäjät ovat tiedossamme käyttäjähallinnan kautta. Palvelua käyttävät ainoastaan kuntien ja valtion viranomaiset. Tämän vuoksi saavutettavuusdirektiivin 5. artiklaan, eli kohtuuttomaan taakkaan vedoten seuraavia saavutettavuuspuutteita ei toistaiseksi korjata:

  • Palvelu ei ole responsiivinen. (WCAG 1.4.10)
  • Palvelussa on käytetty jonkin verran html-merkkausta, taulukoita, sivun muotoiluun. (WCAG 1.3.1)

Tiedostojen saavutettavuus

Palvelusta on mahdollista ladata Pdf-tiedostoja, jotka eivät kaikilta osin täytä saavutettavuusvaatimuksia. Osa pdf-tiedostoihin liittyvistä ongelmista on kolmannen osapuolen toteutuksen takana, joten niihin ei ole välttämättä mahdollista vaikuttaa. Hyötyihin nähden pdf-tiedostojen saavutettavuuden korjaus on myöskin raskasta toteuttaa, joten kohtuuttomaan taakkaan vedoten ennen 23.9.2020 toteutettuja pdf-liitteitä ei korjata täysin saavutettaviksi.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen verkkopalvelussamme?

Kerro meille havaitsemasi saavutettavuuspuutteet ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Jos huomaat palvelussa saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille palvelun ylläpitäjälle. Vastaamme palautteeseesi mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Jos haluat lähettää saavutettavuuspalautetta, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella saavutettavuus(at)dvv.fi tai lähettämällä palautetta sovelluksen palautelomakkeen kautta.
Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puh. 0295 016 000 (vaihde)

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi 

Pyrimme jatkuvasti parantamaan palvelun saavutettavuutta. Kehittäessämme palvelun uusia ominaisuuksia otamme huomioon saavuttavuuden ja sen toteutumisen.