Holhous ja edunvalvonta

Holhoustoimen asioiden käsittelyssä on ruuhkaa

Käsittelyaikamme ovat tällä hetkellä normaalia pidemmät. Pahoittelemme tilannetta.
Tarkemmat käsittelyajat löydät verkkosivuiltamme:

Voit nopeuttaa asiasi käsittelyä toimittamalla kaikki tarvittavat asiakirjat kerralla. Tutustu huolellisesti tarvittaviin liitteisiin verkkosivuillamme. Nopeutat asian käsittelyä myös antamalla suostumuksen päätöksen toimittamiseksi turvaviestinä sähköpostiisi. Anna suostumus sähköpostitse tai lomakkeen lisätietokentässä.    

Jos haluat kiirehtiä asiasi käsittelyä, lähetä pyyntö kirjallisesti perusteluineen turvapostissa (linkki). Valitse osoite [email protected]

Edunvalvojan määrääminen on viimesijainen keino järjestää asioiden hoito. Edunvalvojan määrääminen siis edellyttää, että apua tarvitsevan henkilön asiat eivät tule asianmukaisesti hoidetuiksi muilla tavoin.

Tutustu edunvalvontaa kevyempiin vaihtoehtoihin

Lisätietoa edunvalvontavaltuutuksesta

Holhousviranomaisena toimii Digi- ja väestötietovirasto, joka selvittää henkilön edunvalvonnan tarpeen ja tarvittaessa määrää edunvalvojan tai tekee hakemuksen tuomioistuimelle.

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus on edunvalvontaa joustavampi tapa järjestää asioiden hoito. Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Edunvalvontavaltakirjassa henkilö (valtuuttaja) nimeää valtuutetun hoitamaan asioitaan. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan, kun holhousviranomainen on sen vahvistanut.

Lisätietoa edunvalvontavaltuutuksesta

Edunvalvojan määrääminen ja hänen tehtävänsä

Edunvalvojana voi toimia esim. joku luotettava läheinen, joka antaa tehtävään suostumuksensa ja joka katsotaan tehtävään sopivaksi. Mikäli tällaista henkilöä ei ole tai tehtävään pitää muusta syystä määrätä täysin ulkopuolinen henkilö, edunvalvojana toimii yleinen edunvalvoja.

Edunvalvoja määrätään tehtävään joko toistaiseksi tai tietyksi määräajaksi.

Lisätietoja edunvalvojan määräämisestä

Edunvalvoja hoitaa päämiehen omaisuutta ja taloudellisia asioita. Edunvalvojan on kaikissa tilanteissa toimittava vain ja ainoastaan päämiehensä parhaaksi. Edunvalvoja ei saa kertoa päämiehensä asioista muille ilman päämiehen lupaa.

Edunvalvojalla on oikeus saada asioiden hoitamisesta kohtuullinen palkkio sekä korvaus kuluistaan.

Lisätietoja edunvalvojan tehtävistä

Lisätietoa edunvalvojan tarvitsemista luvista

Edunvalvoja voi joskus olla esteellinen edustamaan päämiestään. Tällöin hänen on haettava itselleen sijaista holhousviranomaiselta.

Lisätietoja tilanteista, joissa edunvalvoja tarvitsee sijaisen

Alaikäisen edunvalvonta

Alaikäisen lapsen huoltajat toimivat hänen edunvalvojinaan. Heidän on hoidettava alaikäisen omaisuutta huolellisesti ja suunnitelmallisesti. Alaikäisen omaisuutta voidaan käyttää vain hänen omaksi hyödykseen ja hänen henkilökohtaisiin tarpeisiinsa huomioiden kuitenkin vanhempien elatusvastuu.

Alaikäisen edunvalvonta merkitään holhousasioiden rekisteriin, jos alaikäisen nimissä oleva varallisuus ylittää 20.000 euroa. Tällöin huoltajat ovat tilintekovelvollisia holhousviranomaiselle. Alaikäisen edunvalvonta päättyy, kun hän täyttää 18 vuotta.

Lisätietoja alaikäisen edunvalvonnasta

Neuvonta, ohjaus ja valvonta

DVV neuvoo ja ohjaa kaikissa edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Digi- ja väestötietovirasto myös valvoo edunvalvojien toimintaa sekä tili- että lupavalvonnan keinoin. Edunvalvojan on toimitettava holhousviranomaiselle vuosittain tili eli selvitys asioiden hoitamisesta. Lisäksi edunvalvojan on haettava holhousviranomaisen lupa tiettyihin toimenpiteisiin, esim. asuntokauppaan.

Lisätietoa valvonnan keinoista

Holhousasioiden rekisteri

Holhousasioiden rekisteri on Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämä valtakunnallinen rekisteri, josta kuka tahansa saa tiedon siitä, onko joku edunvalvonnassa, kuka hänen edunvalvojansa on ja mitkä ovat edunvalvojan tehtävät.

Lisätietoja holhousasioiden rekisteristä

Holhoustoimen lomakkeet

Löydät kaikki holhoustoimeen ja edunvalvontaan liittyvät lomakkeet lomakesivultamme. 

Siirry lomakkeisiin

Holhoustoimen hinnasto

Digi- ja väestötietoviraston julkisoikeudellisista suoritteista peritään seuraavat maksut:

Holhousasioita voi hoitaa puhelimitse, sähköpostitse tai postitse

Holhousasioiden hoito ei edellytä sinulta käyntiä virastossamme, siksi emme tarjoa asiakaspalvelua sähköisellä ajanvarauksella tässä poikkeustilanteessakaan. Voit hoitaa edelleenkin asiasi puhelimitse, sähköpostitse tai postitse. Huomioithan kuitenkin, että palvelumme on tällä hetkellä ruuhkautunut, joten pyydämme välttämään asioiden etenemiseen liittyviä tiedustelupuheluita.

Holhoustoimen yhteystiedot

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Postiosoite

Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo

Ylläolevan postiosoitteeseen voi lähettää kaiken holhoustoimeen lähetettävän postin lukuun ottamatta omaisuusluetteloita, vuositilejä sekä päätöstilejä. Ne postitetaan kunkin valvontaa harjoittavan palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet