Holhous ja edunvalvonta

Holhoustoimen asioiden käsittelyssä on ruuhkaa

Käsittelyaikamme ovat tällä hetkellä normaalia pidemmät. Pahoittelemme tilannetta.
Tarkemmat käsittelyajat löydät verkkosivuiltamme:

 • Edunvalvontavaltuutus 
 • Edunvalvojan määrääminen
 • Edunvalvojan sijaisen määrääminen 
 • Vuositilit
  Tilintarkastus on vielä kesken vuositilien 2020 osalta, sillä palvelussamme on ruuhkaa. Älä huolestu, vaikka et olisi saanut tarkastettua tiliä vielä takaisin. Tilintarkastuksen etenemisestä kysyminen ei nopeuta asiaasi – ilmoitamme heti, kun asiasi on edistynyt.
  Huomaathan, että sinun tulee toimittaa vuoden 2021 vuositili viimeistään 31.3.2022, vaikka et olisi saanut edellisen vuoden vuositiliä vielä takaisin tarkastettuna.
 • Lupa-asiat

Toimita kaikki tarvittavat asiakirjat kerralla, siten nopeutat asiasi käsittelyä. Tutustu huolellisesti tarvittaviin liitteisiin verkkosivuillamme. Voit lähettää asiakirjat joko postitse tai salattuna sähköpostina (turvaposti). Nopeutat asian käsittelyä myös antamalla suostumuksen päätöksen toimittamiseksi turvaviestinä sähköpostiisi. Anna suostumus sähköpostitse tai lomakkeen lisätietokentässä. 

Huomaa, että sähköpostin kautta lähetettävän asiakirjan tulee olla helposti luettavassa muodossa (esimerkiksi pdf). Lähetä asiakirja kokonaisena tiedostona, älä yksittäisinä sivuina. 

Jos haluat kiirehtiä asiasi käsittelyä, lähetä pyyntö kirjallisesti perusteluineen turvapostissa (linkki). Valitse osoite [email protected]

Edunvalvojan määrääminen on viimesijainen keino järjestää asioiden hoito. Edunvalvojan määrääminen siis edellyttää, että apua tarvitsevan henkilön asiat eivät tule asianmukaisesti hoidetuiksi muilla tavoin.

Tutustu edunvalvontaa kevyempiin vaihtoehtoihin

Lisätietoa edunvalvontavaltuutuksesta

Holhousviranomaisena toimii Digi- ja väestötietovirasto, joka selvittää henkilön edunvalvonnan tarpeen ja tarvittaessa määrää edunvalvojan tai tekee hakemuksen tuomioistuimelle.


Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus on edunvalvontaa joustavampi ja kevyempi tapa järjestää asioiden hoito. Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Edunvalvontavaltakirjassa henkilö (valtuuttaja) nimeää oman luottohenkilönsä hoitamaan asioitaan.

Edunvalvontavaltakirja tulee toimittaa Digi- ja väestötietoviraston vahvistettavaksi vasta, kun valtuuttaja ei enää kykene hoitamaan asioitaan itse.. Edunvalvontavaltuutetun ei tarvitse tehdä vuosittain tiliä Digi- ja väestötietovirastolle, ellei edunvalvontavaltakirjassa ole niin määrätty.

Lisätietoa edunvalvontavaltuutuksesta


Edunvalvojan määrääminen 

Edunvalvojana voi toimia esim. joku luotettava läheinen, joka antaa tehtävään suostumuksensa ja joka katsotaan tehtävään sopivaksi. Mikäli tällaista henkilöä ei ole tai tehtävään pitää muusta syystä määrätä täysin ulkopuolinen henkilö, edunvalvojana toimii yleinen edunvalvoja.

Edunvalvoja määrätään tehtävään joko toistaiseksi tai tietyksi määräajaksi.

Lisätietoja edunvalvojan määräämisestä


Edunvalvojan tehtävät 

Edunvalvoja hoitaa päämiehen omaisuutta ja taloudellisia asioita. Edunvalvojan on kaikissa tilanteissa toimittava vain ja ainoastaan päämiehensä parhaaksi. Edunvalvoja ei saa kertoa päämiehensä asioista muille ilman päämiehen lupaa.

Edunvalvojalla on oikeus saada asioiden hoitamisesta kohtuullinen palkkio sekä korvaus kuluistaan.

Lisätietoja edunvalvojan tehtävistä

Lisätietoa edunvalvojan tilivelvollisuudesta 

Lisätietoa edunvalvojan tarvitsemista luvista

Edunvalvoja voi joskus olla esteellinen edustamaan päämiestään. Tällöin hänen on haettava itselleen sijaista holhousviranomaiselta.

Lisätietoja tilanteista, joissa edunvalvoja tarvitsee sijaisen


Alaikäisen edunvalvonta

Alaikäisen lapsen huoltajat toimivat hänen edunvalvojinaan. Heidän on hoidettava alaikäisen omaisuutta huolellisesti ja suunnitelmallisesti. Alaikäisen omaisuutta voidaan käyttää vain hänen omaksi hyödykseen ja hänen henkilökohtaisiin tarpeisiinsa huomioiden kuitenkin vanhempien elatusvastuu.

Alaikäisen edunvalvonta merkitään holhousasioiden rekisteriin, jos alaikäisen nimissä oleva varallisuus ylittää 20.000 euroa. Tällöin huoltajat ovat tilintekovelvollisia holhousviranomaiselle. Alaikäisen edunvalvonta päättyy, kun hän täyttää 18 vuotta.

Lisätietoja alaikäisen edunvalvonnasta


Neuvonta, ohjaus ja valvonta

DVV neuvoo ja ohjaa kaikissa edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Digi- ja väestötietovirasto myös valvoo edunvalvojien toimintaa sekä tili- että lupavalvonnan keinoin. Edunvalvojan on toimitettava holhousviranomaiselle vuosittain tili eli selvitys asioiden hoitamisesta. Lisäksi edunvalvojan on haettava holhousviranomaisen lupa tiettyihin toimenpiteisiin, esim. asuntokauppaan.

Lisätietoa valvonnan keinoista


Holhousasioiden rekisteri

Holhousasioiden rekisteri on Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämä valtakunnallinen rekisteri, josta kuka tahansa saa tiedon siitä, onko joku edunvalvonnassa, kuka hänen edunvalvojansa on ja mitkä ovat edunvalvojan tehtävät.

Lisätietoja holhousasioiden rekisteristä


Käsittelyajat

Holhoustoimen lupa-asiat

 • Käsittelyaika 2,6 kuukautta

Edunvalvojan määräämiset 

 • Käsittelyaika 4 kuukautta

Jos asiassa tehdään hakemus käräjäoikeuteen, on käsittelyaika edellä mainittua pidempi.

Holhoustoimen vuositilit

 • Käsittelyaika 6,6 kuukautta. Tilintarkastus on vielä kesken vuositilien 2020 osalta, sillä palvelussamme on ruuhkaa. Älä huolestu, vaikka et olisi saanut tarkastettua tiliä vielä takaisin. Tilintarkastuksen etenemisestä kysyminen ei nopeuta asiaasi – ilmoitamme heti, kun asiasi on edistynyt.

Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen 

 • 2–3 kuukautta

Hinnasto ja ohjeita

Kun valtuutus on vahvistettu, lue päätös vahvistamisesta, edunvalvontavaltakirja ja mahdolliset toimintaohjeet tarkasti. Tarkista, onko päätöksessä tai edunvalvontavaltuutuksessa määrätty vuositilivelvollisuutta tai muuta valvontajärjestelyä.

Holhoustoimen lomakkeet

Löydät kaikki holhoustoimeen ja edunvalvontaan liittyvät lomakkeet lomakesivultamme. 

Siirry lomakkeisiin

Linkit asiaan liittyviin lakeihin 

Laki holhoustoimesta 

Laki edunvalvontavaltuutuksesta 

Holhousasioita voi hoitaa puhelimitse, sähköpostitse tai postitse

Holhousasioiden hoito ei edellytä sinulta käyntiä virastossamme, siksi emme tarjoa asiakaspalvelua sähköisellä ajanvarauksella tässä poikkeustilanteessakaan. Voit hoitaa edelleenkin asiasi puhelimitse, sähköpostitse tai postitse. Huomioithan kuitenkin, että palvelumme on tällä hetkellä ruuhkautunut, joten pyydämme välttämään asioiden etenemiseen liittyviä tiedustelupuheluita.

Holhoustoimen yhteystiedot

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo. 

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet