Blogit

Lisää digitukiosaamista kunnille

Digitaitoja tarvitsevat kaikki kuntalaiset, paikalliset yritykset ja yhteisöt sekä myös kuntien työntekijät ja luottamushenkilöt. Mutta kenen tehtävänä on...

Mera kompetens inom digitalt stöd till kommunerna

Kommuninvånare, företag och sammanslutningar samt kommunens anställda och förtroendevalda behöver digitalt kunnande. Men vems uppgift är det att lära ut...

Yritysten ja yhteisöjen digitukiprojekti päättyy – mitä olemme oppineet?

Digitaitoja tarvitsevat kaikki. Ilman riittävää digiosaamista arki on haastavaa niin kansalaisille kuin yrityksille ja yhteisöillekin. Myös digituen tarve on...

Digituki kasvaa hankkeista pysyväksi toimintamalliksi

Nyt on kiitosten aika! Digitukea on kehitetty alueellisissa hankkeissa vuodesta 2018 lähtien kaikkiaan 17 maakunnan alueella. Digi- ja väestötietoviraston...

TAISTO on turvallinen tilaisuus harjoitella häiriötilannetta ja vahvistaa omaa osaamista

Digitaalinen turvallisuus ei ole vain organisaation tietoturvaosaston asia. Kyberuhkat löytävät tiensä työpaikoille yhä useampia väyliä pitkin, ja niille voi...