Blogit

Blogit

Digitaitojen kehittäminen edellyttää koordinointia - koulutuksesta vinkkejä kuntien digituen järjestämiseen

Mirva Gullman Julkaisupäivä 9.3.2022 20.45 Blogit

Mitä kunnan digituki on? Onko se kunnan digipalveluiden käytön opastamista kuntalaiselle, kokousjärjestelmien opastamista uudelle kunnanvaltuutetulle vai kunnan kiinteistöhuollon sovellusten nikseihin tutustumista yhdessä työkaverin kanssa? Kunnan digituki on kaikkea tätä ja paljon muutakin. Digitukea tarvitsee jokainen, ja lähes jokainen kunnan työntekijä myös antaa sitä. Vaikka jokainen voi toimia digitukijana, kuntien ja muiden organisaatioiden tulee suhtautua digitukeen suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti. Digitaitojen edistäminen on meidän kaikkien asia ja siksi on tärkeää, että myös kuntien hallinnossa sen merkitys ymmärretään.

Kunnat ovat keskenään erilaisia niin kooltaan kuin organisoitumiseltaan. Yhtä kaikille sopivaa mallia digituen järjestämiseenkään ei ole. Osa kunnan digituesta on suunnattu kuntalaisille, paikallisille yrityksille ja yhteisöille. Osa toteutuu kunnan sisällä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden keskinäisenä digitukena, ihan samoin kuin missä tahansa organisaatiossa.

Kunnan digituen organisointia suunniteltaessa liikkeelle kannattaa lähteä jo olemassa olevan digituen tunnistamisesta: kuka sitä omassa kunnassa antaa ja kenelle, entä millaisissa tilanteissa ja asioissa? Millainen digituki tavoittaa esimerkiksi alla olevien esimerkkien Lotan ja Christophen?

Tutkijana työskentelevä pienten lasten äiti Lotta edistää kuntalaisten yhteisiä asioita kunnanvaltuustossa ja -hallituksessa. Arki on kiireistä eikä ylimääräiseen asioilla juoksemiseen ole aikaa. Päivätyön lisäksi illat täyttyvät kokouksista. Perheenkin kanssa olisi mukava viettää aikaa. Pikaviestipalvelut, jaettu kalenteri ja etäkokoukset helpottavat arjen sujumista.

Ranskaa äidinkielenään puhuva yrittäjä Christophe haluaa tarjota konditoriassaan herkullisia hetkiä kotikaupunkinsa asukkaille. Yritystoimintaan liittyy erilaisia lupia ja hygieniavaatimuksia, taloushallintoa ja markkinointia unohtamatta. Kieli aiheuttaa toisinaan ongelmia, mutta esimerkiksi viranomaisasioiden hoitaminen onnistuu tarvittaessa netistä löytyvien käännöspalvelujen avulla tai sitten yrityksen työntekijöiden avustuksella.

Toteutimme yhdessä kuntien asiantuntijoiden kanssa ja HAUS kehittämiskeskuksen tuella koulutuksen, joka tarjoaa kuntien hallinnolle vinkkejä digituen järjestämiseen. Koulutukseen on koottu näkökulmia ja käytännön tietoa kuntien digituen järjestämisestä. Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat kuntien hallinnossa työskentelevät henkilöt, mutta se on kenen tahansa kiinnostuneen opiskeltavissa.

Matka kaikissa kunnissa toteutettavaan, onnistuneeseen digitaitojen edistämiseen on kuitenkin vasta alussa - oppia ja osaamista tarvitaan edelleen. Me Digi- ja väestötietoviraston digituessa jatkamme työtä toteuttamalla kuntien hallinnolle suunnattuja oppimispiirejä, joiden tavoitteena on digituen järjestämistä ja digitaitojen edistämistä koskevien hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakaminen kuntien kesken. Vinkkaa mukaan oman kuntasi edustaja!

Lue lisää ja ilmoittaudu kuntien digituen oppimispiireihin >>

Mirva Gullman​​​


Mirva Gullman työskentelee Digi- ja väestötietovirastossa Digituen kehittämisen tehtävissä.

 Blogg på svenska >>

Mirva Gullman digituki

Suomen väkiluku 5 635 667