Blogit

Muutos koettelee virkamiestä ja kansalaista

Digi- ja väestötietoviraston perustamisen taustalla on valtion pitkäaikainen pyrkimys yhdenmukaistaa valtion virastojen toimintatapoja siten, että vireille...

Kiire ja kokemattomuus altistavat digihuijauksille

Digitaidot mahdollistavat monet arjen asiat: yhteydenpidon läheisiin, harrastukset, työskentelyn ja esimerkiksi viihteen kuluttamisen. Digitaidoissa ei...

Digiosaamisessa on suuria eroja yrityksissä ja yhteisöissä

Suomalaiset ovat aktiivisia digin hyödyntäjiä. Digiä hyödynnetään vapaa-ajalla, yhteydenpitoon ja asioiden hoitamiseen. Myös yrityksissä ja yhteisöissä...

Digitaalisen turvallisuuden haasteisiin voidaan vastata yhteistyöllä

Vuosi 2020 nosti digitaalisen turvallisuuden tärkeyden esiin toden teolla. Suomessa Vastaamon tietomurto ja ulkomailla monet valtion viranomaisiin...

Koulutukset ja harjoittelu rakentavat perustan digiturvalliselle elämälle

Teknologian kehittyminen avaa meille uusia mahdollisuuksia – ja tuo mukanaan myös yhä monipuolistuvia uhkia. Uhkilta suojautumiseen kehitetäänkin jatkuvasti...

Suomen väkiluku 5 626 476