Hyppää sisältöön

På evenemanget X-Road Community presenterades framtidsutsikterna för X-Road-teknologin och de funktioner som utvecklats genom samarbete

Utgivningsdatum 15.10.2021 10.31 | Publicerad på svenska 15.10.2021 kl. 12.25
Pressmeddelande

Evenemanget X-Road Community, som är öppet för alla, ordnades virtuellt i slutet av september. Under evenemanget presenterades bland annat den nya programversionen X-Road 7 som kommer att publiceras i slutet av detta år samt studier om programvaran. Evenemanget ordnades av Finlands, Estlands och Islands gemensamma organisation Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS).

Produktägaren för Suomi.fi-informationsleden, Anssi Ahlberg, deltog i evenemanget för att berätta om de funktioner som underlättar användningen av X-Road som utvecklats i samarbete mellan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, NIIS och Gofore. Evenemanget nådde många deltagare från hela världen som var intresserade av X-Road-teknologin. 

Du hittar inspelningar av alla anföranden på NIIS YouTube-kanal

X-Road blir ännu mer användarvänlig 

Teknologidirektör för NIIS, Petteri Kivimäki, inledde evenemanget med sitt anförande om programversionen X-Road 7, som publiceras i november, och dess funktioner. Den nya versionen kommer att vara helt kompatibel med den tidigare versionen för att säkerställa en smidig uppdatering till den nya versionen för alla användare. Versionen medför ett förnyat administrationsgränssnitt för anslutningsservern samt förbättringar i bland annat loggningen och datasäkerheten. De nya funktionerna publiceras stegvis i olika versioner. 

I informationsleden tas den nya versionen i bruk nästa år och mer information om uppdateringen ges i slutet av året.  Mer information om X-Road 7 hittar du i NIIS blogg.  

Anssi Ahlberg från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata berättade om utvecklingen av programmet X-Road. Ahlberg berättade till att börja med om automatiska skript (X-Road Toolkit) som utvecklats för användningen av Suomi.fi-informationsleden samt om en containrad anslutningsserver (Security Server Sidecar). 

Både X-Road Toolkit och den containrade anslutningsservern utvecklades på användarnas önskemål för att påskynda ibruktagandet av informationsleden och minska de utmaningar som kunderna ställs inför vid ibruktagandet. Ilkka Seppälä, teknisk projektchef vid Gofore, demonstrerade hur snabbt definieringen av anslutningsservern går med automatiska skript från X-Road-Toolkit. En containrad anslutningsserver finns i NIIS Docker Hub och automatiska skript finns i GitHub. Dessa kan användas fritt av alla användare. 

X-Road utvecklas genom omfattande samarbete 

Projektledaren Vigfus Gislason från Digital Island från Island, som nyligen blev fullvärdig medlem i NIIS, deltog också i evenemanget. Han berättade om genomförandet av X-Road på Island och utmaningarna med ibruktagandet. I framtiden planerar Island att utvidga användningen av X-Road för gränsöverskridande dataöverföring med andra medlemmar av NIIS. 

Under evenemanget presenterades också en undersökning om X-Roads koldioxidavtryck som gjordes i början av året. Undersökningen resulterade i en kalkylator som kan användas för att bedöma X-Roads koldioxidavtryck. Kalkylatorn använder Estlands och Finlands X-Road-genomföranden som material. Under evenemanget berättade man också bland annat om en undersökning om GraphQL-stöd i X-Road samt om placeringen av anslutningsservern i Amazons molnmiljö. Bästa praxis för att placera anslutningsservern i AWS-miljön har genomförts. Dessa har publicerats i Github.  

Mer information om evenemanget och dess program hittar du på X-Roads webbplats. 

Kom med och använd och utveckla Suomi.fi-informationsleden 

Suomi.fi-informationsleden utnyttjar X-Road-teknologi. Genom att använda informationsleden är du med i det nationella ekosystemet och din organisation får möjligheter att skapa nya typer av tjänster utifrån nationella datalager som fungerar som tjänsteleverantörer. Det kommer också fler nya tjänster. Även gränsöverskridande tjänster kan skapas, eftersom du genom att ansluta dig till informationsleden också kan utnyttja registren i Estland, eftersom Suomi.fi-informationsleden och Estlands X-tee har slagits ihop. 

Vi utvecklar Suomi.fi-informationsleden för kundernas behov och när du märker att du behöver nya datalager eller funktioner i informationsleden, kan du kontakta oss på adressen [email protected].

Tiedote - Organisaatioasiakkaat