Hyppää sisältöön

Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja Janne Viskari valittu vuoden digijohtajaksi 2019

Julkaisuajankohta 9.5.2019 20.59
Tiedote

Tivi-lehti on valinnut Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja Janne Viskarin vuoden 2019 liiketoiminnan digijohtajaksi. Valinta julkistettiin 9.5.2019 CIO 2019 -tapahtumassa Clarion Hotel Helsingissä.

”Menestyksekäs organisaation toiminnan ja digitalisaation mahdollisuudet yhdistävän strategian hahmottaminen, toimenpiteiden suunnittelu, toteuttaminen ja levittäminen vaatii koko organisaation panosta. Näin on myös viime vuosina merkittävän muutoksen läpikäyneessä ja onnistumisten myötä vastuualuettaan kasvattaneessa Väestörekisterikeskuksessa. Silti toiminnan vetäjäksi ja takaajaksi tarvitaan Janne Viskarin kaltainen innovatiivinen, tavoitteellinen digitalisaation sanansaattaja ja toteuttaja. Hänellä on organisaationsa johtajana ja tukemana rohkeutta uudistaa sen palveluita ja toimintatapoja, olla esimerkkinä muulle julkiselle hallinnolle digitalisaation soveltamisessa ja kyky saada asiat tehdyiksi.”, toteaa Tivi valintaperusteluissaan.

Väestörekisterikeskuksen muuttuminen digitalisaation edelläkävijäksi yhdessä monien muiden julkishallinnon toimijoiden kanssa on huomattu myös Suomen rajojen ulkopuolella. Se on synnyttänyt vierailijoiden ja puhepyyntöjen virran. Janne Viskarin saama tunnustus on samalla tunnustus julkishallinnossa tehdylle merkittävälle digitalisaatiokehitykselle. Väestörekisterikeskuksen palvelut ovat jo nyt Suomi.fi:n kautta osa suomalaisten sähköistä asiointia ja elämää samalla kun uusia palveluita kehitetään määrätietoisesti pitäen kansalainen kehittämisen keskiössä.

Väestörekisterikeskuksen rooli digitalisaation edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä vahvistuu tulevaisuudessa entisestään, kun Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyvät 2020 alussa yhteiskunnan digitalisaatiota edistäväksi keskusvirastoksi, Digi- ja väestötietovirastoksi. Viraston vastuulle tulee koko yhteiskunnan digitalisaation edistäminen, tietojen saatavuuden turvaaminen ja palveluiden tarjoaminen.

”Hyvinvointiyhteiskuntaan kuuluvan palvelutason säilyttäminen on suurin tulevaisuuden haasteemme ja paras ratkaisu siihen ovat digitaaliset palvelut. Julkishallinnon palvelut on kyettävä tarjoamaan jatkossa yhtä kattavasti, mutta alemmilla tuotantokustannuksilla. Voidaksemme palvella entistä paremmin kansalaisten tarpeita, on panostettava eri tietovarantojen laajaan hyödyntämiseen eri toimijoiden ja järjestelmien välillä. Tiedot on saatava liikkumaan luotettavasti ja automatisoidusti eri järjestelmien välillä. Tämä vaatii järjestelmien rakentajilta yhteentoimivuuden erityistä huomiointia. Samalla on kuitenkin tärkeää huolehtia tietojen käytön etiikasta. Digitalisaation kovinta ydintä on pystyä säilyttämään kansalaisten luottamus siihen, että julkishallinto käsittelee heidän tietojaan oikein. Luottamusta voitaisiin nostaa läpinäkyvyyttä lisäämällä eli tarjoamalla kansalaisille näkymä siihen, missä heidän tietojaan käsitellään”, sanoo Janne Viskari.

”Digitalisaatio ei kuitenkaan toteudu vain järjestelmiä tai lainsäädäntöä parantamalla. Kansalaiset, joilla on valmius käyttää sähköisiä välineitä, täytyy saada asioimaan myös julkishallinnon kanssa nimenomaan sähköisissä kanavissa. On panostettava yksittäisten ihmisten digitaitojen kehittämiseen. Kaikkien koulutusalojen tulee tarjota jatkossa digiosaamisen perustaitoja. Myös työelämässä olevien ja ikääntyneiden osaamisen ja valmiuksien kehittämistä on vahvistettava, jotta työn murroksesta aiheutuvaa osaamiskuilua voidaan kaventaa”, jatkaa Viskari.