Hyppää sisältöön

SDL-användare uppskattar en fungerande kundservice och tjänstens nya egenskaper

Utgivningsdatum 15.10.2021 10.37 | Publicerad på svenska 21.10.2021 kl. 9.32
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utredde genom en enkätundersökning hur nöjda kunderna är med Servicedatalagret (SDL). Enkäten genomfördes i början av maj 2021 och besvarades av 201 användare av Servicedatalagret. 37 procent av respondenterna var huvudanvändare, 58 procent administratörer och 4,5 procent gränssnittsanvändare.

Av respondenterna upplevde 34,8 procent att SDL är mycket tillförlitligt och 38,3 att det är tillförlitligt. 13,4 procent ansåg däremot att tjänsten inte är särskilt tillförlitlig och 3,5 procent ansåg att den inte alls är tillförlitlig. 10 procent av respondenterna kunde inte säga sin åsikt. 
Man var nöjd med SDL:s kundstöd. Påståendet ”Jag fick snabbt tag i en expert” fick medeltalet 4/5 i enkäten och påståendet ”Jag fick sakkunnig service” fick medeltalet 4,1/5. 54,2 procent av användarna hittade väl och 43,6 procent hittade delvis de uppgifter om Servicedatalagret som de letade efter. 

64 procent av användarna upplevde att användningen av SDL i allmänhet är mycket eller ganska enkel. På motsvarande sätt ansåg 32,4 procent att SDL är ganska eller mycket besvärligt att använda.

De nya egenskaperna som lagts till i Servicedatalagret gillades. I enkäten begärdes en sifferbedömning av nyttan med den funktionalitet som förverkligats under tretton års tid. 11 av de nya egenskaperna fick betyget 3,08/4 eller mer. De mest lyckade egenskaperna ansågs vara möjligheten att utöver tjänsterna lägga till servicekanaler i servicehelheterna (3,45/4), möjligheten att enkelt återställa innehåll från arkivet (3,44/4) samt förlängningen av den automatiska arkiveringen från 12 månader till 18 månader (3,44/4).  Mer information om SDL:s nya egenskaper finns i SDL:s versionsmeddelanden och aktuella utbildningar.

Beklagligt få upplevde fortfarande att tjänsten är till nytta för dem i deras eget arbete (2,29/4). 
Mest spridning orsakade frågan om hur lätt eller svårt användarna upplever att det är att utnyttja SDL-uppgifterna via gränssnittet: 15,9 procent ansåg att det var mycket eller ganska lätt och 14,4 procent ansåg att det var mycket eller ganska svårt. Hela 11,4 procent visste ännu inte att informationen i SDL kan utnyttjas i andra system. Ett centralt mål för SDL är att information som lagras på ett ställe ska utnyttjas på olika webbplatser och i olika system. SDL-uppgifterna utnyttjas för närvarande redan av 66 organisationer. Dessutom planerar 43 organisationer att utnyttja SDL-uppgifterna.


Mer information om kundnöjdhetsenkäten
ptv-tuki[@]dvv.fi

Tiedote - Organisaatioasiakkaat