Hyppää sisältöön

PTV:n käyttäjät arvostavat toimivaa asiakaspalvelua ja palvelun uusia ominaisuuksia

Julkaisuajankohta 15.10.2021 10.37
Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto selvitti kyselytutkimuksella asiakkaidensa tyytyväisyyttä Palvelutietovarantoon (PTV). Kysely toteutettiin toukokuun 2021 alussa, ja kyselyyn vastasi 201 Palvelutietovarannon käyttäjää. 37 prosenttia vastaajista oli pääkäyttäjiä, 58 prosenttia ylläpitäjiä ja 4,5 prosenttia rajapintakäyttäjiä.

Vastaajista 34,8 prosenttia koki PTV:n erittäin luotettavaksi ja 38,3 prosenttia luotettavaksi. 13,4 prosenttia puolestaan ei pitänyt palvelua kovin ja 3,5 prosenttia ei lainkaan luotettavana. 10 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa mielipidettään. 

PTV:n asiakastukeen oltiin tyytyväisiä. Väittämä ”Sain asiantuntijan nopeasti kiinni” sai kyselyssä keskiarvon 4/5 ja välittämä ”Sain asiantuntevaa palvelua” keskiarvon 4,1/5. Käyttäjistä 54,2 prosenttia löysi hyvin ja 43,6 prosenttia osittain etsimänsä Palvelutietovarantoa koskevat tiedot. 

64 prosenttia käyttäjistä koki, että PTV:n käyttö yleisesti on erittäin tai melko vaivatonta. Vastaavasti 32,4 prosenttia piti sitä melko tai erittäin vaivalloisena. 

Palvelutietovarantoon lisätyistä uusista ominaisuuksista pidettiin. Kyselyssä pyydettiin numeroarviota kolmentoista vuoden aikana toteutetun toiminnallisuuden hyödyllisyydestä. 11 uusista ominaisuuksista sai arvosanan, joka oli 3,08/4 tai enemmän. Onnistuneimpina ominaisuuksina pidettiin mahdollisuutta lisätä palvelukokonaisuuksiin palveluiden lisäksi asiointikanavia (3,45/4), mahdollisuutta palauttaa helposti sisältöjä arkistosta (3,44/4) sekä automaattisen arkistoitumisen pidentämistä 12 kuukaudesta 18 kuukauteen (3,44/4).  Lisätietoa PTV:n uusista ominaisuuksista saa PTV:n versiotiedotteista ja ajankohtaiskoulutuksista

Valitettavan harva koki edelleen, että palvelusta on hänelle hyötyä hänen omassa työssään (2,29/4).  

Kaikkein eniten hajontaa aiheutti kysymys, miten helppona tai vaikeana käyttäjät kokevat PTV-tietojen hyödyntämismahdollisuudet rajapinnan kautta: 15,9 prosenttia piti asiaa erittäin tai melko helppona ja 14,4 prosenttia erittäin tai melko vaikeana. Peräti 11,4 prosenttia ei vielä tiennyt, että PTV:n sisältämiä tietoja voi hyödyntää muissa järjestelmissä. PTV:n keskeinen tavoite on, että yhteen paikkaan tallennettuja tietoja hyödynnetään eri verkkosivustoilla ja järjestelmissä. PTV-tietoja hyödyntää tällä hetkellä jo 66 organisaatiota. Lisäksi 43 organisaatiota suunnittelee PTV-tietojen hyödyntämistä. 

Lisätietoa asiakastyytyväisyyskyselystä 

[email protected] 

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle